Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stres - zagrożenie czy wyzwanie?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-FF-SWZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stres - zagrożenie czy wyzwanie?
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia (ZO): udział w zajęciach, kontrola obecności, inne warunki ustalone zostaną na pierwszych zajęciach.

Pełny opis:

Stres ma dwa oblicza – z jednej strony jest okazją do sprawdzenia się, czasami staje się źródłem siły i przyjemności oraz umożliwia pozyskanie nowych doświadczeń. Z drugiej strony bywa strumieniem negatywnych, zniechęcających doświadczeń, prowadzi do utraty energii, wywołując zwątpienie i bierność. Oczywiście wszyscy różnimy się od siebie w sposobach spostrzegania i reagowania na sytuacje stresowe. Niektórzy myślą głównie o zmniejszeniu zagrożenia i konieczności obrony samego siebie. Inni traktują stres jako kolejną próbę, w której można się sprawdzić. Celem zajęć jest omówienie najważniejszych wybranych teorii stresu, zrozumienie uwarunkowań, przebiegu i następstw stresu, zinterpretowanie różnic płci w radzeniu sobie ze stresem, objaśnienie pojęć PTSD i PTSG, analiza zależności między czynnikami stresującymi a stanem zdrowia jednostki oraz wyjaśnienie pojęcia stresu zawodowego i wypalenia zawodowego.

Tematyka wykładów:

Biologiczne i psychologiczne ujęcie stresu

Wybrane teorie stresu: transakcyjna koncepcja Lazarusa i Folkman, stres w ujęciu Antonovsky’ego i Hobfolla

Uwarunkowania, przebieg i następstwa stresu / w kontekście zdrowia jednostki/

Stres organizacyjny/zawodowy/ i zespół wypalenia zawodowego

Radzenie sobie ze stresem – strategie, style, metody pomiaru

Literatura:

 Obowiązkowa:

- Antonovsky, A. (1995). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Fundacja IPN, s.31-45.

- Heszen-Niejodek, I. (2000).Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie. W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki, t. III, Gdańsk: GWP. , s.465 – 474.

- Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa: Difin.s.45-105.

- Sęk, H. (2000). Wypalenie zawodowe. Warszawa: PWN.s.13-57.

Uzupełniająca:

Łukaszewski, W. (2008). Wyczerpanie z perspektywy zasobowych koncepcji regulacji zachowania w : Zdrowie i choroba (red. J. Brzeziński, L. Cierpiałkowska). Gdańsk: GWP, s.365-378.

Hock, R., R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicza psychologii, Gdańsk: GWP s.216-224, s.254-261.

Lazarus, R.,S. (1986). Paradygmat stresu i radzenia sobie. Nowiny Psychologiczne, 3-4, s.2 - 40.

Łosiak, W. (2007). Natura stresu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Seiffge-Krenke, I., Aunola, K., Nurmi, J.E. (2009). Changes In Stress Perception and Coping During Adolescence: The Role of Situational and Personal Factors. Child Development, 80,1, 259-279.

Sęk, H., Pasikowski, T. (2001)(red.), Zdrowie - stres – zasoby, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Uwagi:

Metody kształcenia: omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, dyskusja dydaktyczna.

Nakład pracy studenta:godziny kontaktowe - wykład 15g., przygotowanie się do zajęć - lektury 15g.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.