Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stare problemy i nowe wyzwania: osoby starsze i ludzie młodzi w społecznościach lokalnych w perspektywie badań międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-FF-SNW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stare problemy i nowe wyzwania: osoby starsze i ludzie młodzi w społecznościach lokalnych w perspektywie badań międzynarodowych
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Egzamin pisemny (weryfikacja testowa zapoznania się z materiałami przedstawianymi na wykładach - prezentacje Power Point).

Pełny opis:

Tematem wykładu będzie analiza zmian społecznych i demograficznych zachodzących w społecznościach lokalnych w wybranych społeczeństwach zachodnich oraz ich konsekwencji w doświadczeniu różnych pokoleń. Przyjrzymy się m.in. procesowi starzenia się demograficznego na terenach wiejskich i w małych miastach oraz migracjom do różnego typu społeczności lokalnych. Zastanowimy się jakie wyzwania towarzyszą tym procesom oraz w jaki sposób próbują na nie odpowiedzieć aktorzy lokalni i ponadlokalni. Omówimy przykłady innowacyjnych inicjatyw związanych z dostarczaniem usług opiekuńczych dla osób starszych na terenach wiejskich w Holandii, Polsce i USA. Przedmiotem zainteresowania będą również tzw. migracje emeryckie w Stanach Zjednoczonych. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego osoby starsze przeprowadzają się do małych miejscowości i co z tego wynika. W przypadku Polski, przyjrzymy się młodym ludziom z wyższym wykształceniem mieszkającym w środowiskach wiejskich – dlaczego podjęli taką decyzję i czy angażują się w życie swoich społeczności.

Mobilność osób starszych: przykład migracji emeryckich do USA.

Jaka jest współczesna polska wieś?

Wieś jako miejsce zamieszkania dla młodych ludzi po studiach.

Społeczne starzenie się w Polsce i jego konsekwencje.

Seniorzy w społeczności lokalnej – przestrzenie i typy aktywności.

Seniorzy w społeczności lokalnej – migracje i rozwiązania opiekuńcze.

Seniorzy jako organizatorzy opieki dla osób starszych.

Innowacyjne modele organizacji usług opiekuńczych.

Innowacyjne modele mieszkaniowe dostosowane do potrzeb osób starszych – przykłady z różnych krajów.

Solidarność międzypokoleniowa w polityce i praktyce społecznej.

Starzenie się populacji w przyszłości – prognozy.

Literatura:

1. Matysiak, I. (w druku). Rola kapitału kulturowego młodych mieszkańców wsi we współczesnych procesach przemian obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

2. Okólski, M. (2018), red. Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Grotowska, S. (2011). Seniorzy w przestrzeni publicznej. Kapitał społeczny uczestników wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich. Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos".

4. Scharlach, A. E., Lehning, A. L. (2016). Creating Aging-Friendly Communities. Oxford: Oxford University Press.

5. Durrett, Ch. (2016). The Senior Cohousing Handbook. A Community Approach to Independent Living. New Society Publishers.

6. Cisenors, H., Dyer-Chamberlain, M., Hickie, J. (2012), red. Independent for Life. Homes and Neighborhoods for an Aging America. Austin: University of Texas Press.

7. Halamska, M., 2016. Struktura społeczna ludności wiejskiej na początku XXI wieku. W: Halamska, M., Michalska, S., Śpiewak, R., (red.). Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

8. Wasielewski, K. (2013). Młodzież wiejska na uniwersytecie. Droga na studia, mechanizmy alokacji, postawy wobec kształcenia. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

9. Bock, B. B. (2016). Rural Marginalization and the Role of Social Innovation; A Turn Towards Nexogenous Development and Rural Reconnection. Sociologia Ruralis 56(4): 552-573.

10. Hassink, J., Hulsink, W., and Grin, J. 2014. “Farming with care: the evolution of care farming in the Netherlands”. NJAS – Wageningen Journal of Life Sciences 68, pp. 1-11.

Uwagi:

Metoda podająca treści programowe wraz z prezentacjami najważniejszych zagadnień - wykład z elementami interaktywnymi.

Nakład pracy studenta/studentki:

- udział w wykładzie: 30 h

- przygotowanie się do egzaminu końcowego: 20 h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.