Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia starzenia się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-FF-PST Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia starzenia się
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:
Literatura:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Skolimowska
Prowadzący grup: Maria Lehman, Justyna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- aktywność

- przygotowanie do zajęć

- wykonanie zadań domowych

- prezentacja, referat

- ocena funkcjonowania poznawczego na postawie przeprowadzonego wywiadu

- ocena przypadków klinicznych

Wiedza:

Zna podstawowe pojęcia z zakresu psychologii starzenia się.

Posiada wiedzę na temat zmian fizycznych i psychicznych towarzyszących starzeniu.

Zna metody diagnozy i oceny funkcjonowania poznawczego w starzeniu.

Ma podstawową wiedzę dotyczącą możliwości pomocy i działań na rzecz osób starszych wynikających z polityki społecznej państwa.

Umiejętności:

Posiada umiejętności oceny funkcjonowania poznawczego osób w wieku podeszłym.

Potrafi określić rodzaj zaburzenia (otępienia) na podstawie występujących objawów.

Potrafi zaproponować badanie określonych funkcji poznawczych.

Kompetencje:

Jest świadomy problemów psychologicznych, medycznych, społecznych związanych ze starzeniem się.

Prezentuje postawy tolerancji i zrozumienia i wrażliwości wobec problemów wieku podeszłego.

Ma wgląd we własne postawy wobec osób starszych.

Potrafi rozpoznać potrzeby i ograniczenia osoby starszej.

Potrafi udzielić wsparcia osobie starszej.

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu będzie koncentrowała się na szeroko rozumianym pojęciu starzenia się: zdrowego (optymalnego) i patologicznego. W ramach zajęć studenci poznają podstawowe pojęcia związane z tematyką starzenia się, towarzyszące starzeniu zmiany fizyczne i poznawcze; biologiczne i neuropsychologiczne podłoże zmian związanych z wiekiem. Zagadnienia teoretyczne podbudowane będą ćwiczeniami praktycznymi oraz warsztatowymi w zakresie rozmowy psychologicznej, specyfiki kontaktu z osobami starszymi, diagnozy funkcji poznawczych w starzeniu, możliwości poprawy funkcjonowania poznawczego osób starszych i ich jakości życia. Studenci będą mieli możliwość indywidualnego doświadczenia fizycznych cech starości oraz problemów psychospołecznych jak również rozpoznawania postaw utajonych prezentowanych względem seniorów.

Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z tematyką starzenia się. Historyczne i ekonomiczne uwarunkowania sytuacji demograficznej w Polsce i na świecie. Fizyczne, psychologiczne, medyczne, ekonomiczne i społeczne konsekwencje starzenia się. Teorie starzenia się. Wewnętrzne i zewnętrzne przejawy starzenia. Narządy zmysłów. Zmiany mózgowe i neuropsychologiczne podłoże starzenia się. Najnowsze metody obrazowania mózgu w starzeniu. Funkcjonowanie poznawcze w starzeniu. Metody oceny funkcjonowania poznawczego osób starszych. Poprawa funkcjonowania poznawczego osób starszych i inne programy terapeutyczne. Starość i społeczeństwo. Kryzys emerytalny. Przygotowanie do pomyślnej starości. Specyfika pracy psychologa z osobą w późnej dorosłości. Starzenie patologiczne: choroby wieku podeszłego. Najnowsze kierunki badań nad starzeniem.

Literatura:

Galus K. Geriatria. Wybrane zagadnienia, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007

Hamilton, I.S. Psychologia starzenia się. Zysk i sk-a, 2006

Krzyżowski J. Psychogeriatria. Wydawnictwo Medyk, 2004.

Skinner B.F.; Vaughan M.E. Przyjemnej starości. Poradnik praktyczny.

Steuden S. Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo PWN, 2011

Uwagi:

Metody kształcenia

- praca i dyskusja w małych grupach

- praca z tekstem naukowym

- referat i prezentacja

- prezentacje przedstawiające propozycje rozwiązań problemów omawianych na zajęciach lub zaobserwowanych w życiu codziennym

- ocena funkcjonowania poznawczego na postawie przeprowadzonego wywiadu

- ocena przypadków klinicznych

- wykład

- "burza mózgów"

- warsztat

Nakład pracy:

- literatura i przygotowanie określonych zagadnień - 2 godzina

- przygotowanie zadań domowych (wywiad) - 2 godziny (2 w semestrze)

- przygotowanie prezentacji/referatu - 2 godzin (1 w semestrze)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.