Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształtowanie i rozwijanie inteligencji emocjonalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-FF-KIR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie i rozwijanie inteligencji emocjonalnej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Fakultatywne dla IV r. DM-PY (PKL)
Fakultatywne dla IV r. DM-PY (SPS)
Fakultatywne dla IV r. DM-PY (WIK)
Fakultatywne dla V r. ZM-PY-1, niestacjonarne jednolite magistarskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Aktywny udział w zajęciach

Wykonywanie zadanych prac

ćwiczenia w małych grupach

Opracowanie wybranej przez siebie psychologicznej koncepcji emocji wraz z uzasadnieniem wyboru i oceny teorii

Pełny opis:

1. Przedstawienie teorii inteligencji emocjonalnej

2. Rola emocji w funkcjonowaniu człowieka

3. Poznanie metod pomiaru inteligencji emocjonalnej ((Kwestionariusz INTE, POPULARNY KWESTIONARIUSZ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ).

4. Inteligencja emocjonalna jako kompetencja osobista:

- samoświadomość, czyli emocjonalna, samoświadomość swoich mocnych stron orz kształtowanie poczucia własnej wartości)

- samoregulacja - umiejętność wyrażania emocji, ustalania i kierowania się systemem własnej hierarchii wartości

motywacja - umiejętność motywowania się i odpowiedniego reagowania na sytuacje trudne i stresujące

5. Inteligencja emocjonalna jako kompetencja społeczna:

- ćwiczenie empatii w rożnych sytuacjach społecznych

- Ćwiczenie umiejętności społecznych (wyrażania emocji, właściwego komunikowania się

-postawy asertywnej.

6. Znaczenie i świadomość potrzeby kształtowania u siebie oraz u dzieci i młodzieży inteligencji emocjonalnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gardner, H. (2001). Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Poznań: Media Rodzina.

Goleman, D. (2007). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.

Goleman, D. (2007). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina

Knopp, K. A., (2005). Rola inteligencji emocjonalnej w życiu człowieka. Studia Psychologica, nr 6, s. 221-236.

Literatura uzupełniająca

Salovey, P., Mayer, J. D. (1999). Czym jest inteligencja emocjonalna? W: Salovey P., Sluyter, D., J., (red.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. (rozdz. 1, s. 23-69). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Śmieja, M., Orzechowski, J. (2008) (red. naukowa). Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Taracha, M. (2010). Inteligencja emocjonalna a wykorzystanie potencjału intelektualnego. Lublin: Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz multimedialny, zadania do wykonania, ćwiczenia w grupach.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (ćwiczenia) - 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę:

Obecności

Aktywny udział w zajęciach

Wykonywanie zadanych prac

Opracowanie wybranej przez siebie psychologicznej koncepcji emocji wraz z uzasadnieniem wyboru i oceny teorii

Pełny opis:

1. Przedstawienie teorii inteligencji emocjonalnej

2. Rola emocji w funkcjonowaniu człowieka

3. Poznanie metod pomiaru inteligencji emocjonalnej ((Kwestionariusz INTE, POPULARNY KWESTIONARIUSZ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ).

4. Inteligencja emocjonalna jako kompetencja osobista:

- samoświadomość, czyli emocjonalna, samoświadomość swoich mocnych stron orz kształtowanie poczucia własnej wartości)

- samoregulacja - umiejętność wyrażania emocji, ustalania i kierowania się systemem własnej hierarchii wartości

motywacja - umiejętność motywowania się i odpowiedniego reagowania na sytuacje trudne i stresujące

5. Inteligencja emocjonalna jako kompetencja społeczna:

- ćwiczenie empatii w rożnych sytuacjach społecznych

- Ćwiczenie umiejętności społecznych (wyrażania emocji, właściwego komunikowania się

-postawy asertywnej.

6. Znaczenie i świadomość potrzeby kształtowania u siebie oraz u dzieci i młodzieży inteligencji emocjonalnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gardner, H. (2001). Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Poznań: Media Rodzina.

Goleman, D. (2007). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.

Goleman, D. (2007). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina

Knopp, K. A., (2005). Rola inteligencji emocjonalnej w życiu człowieka. Studia Psychologica, nr 6, s. 221-236.

Literatura uzupełniająca

Salovey, P., Mayer, J. D. (1999). Czym jest inteligencja emocjonalna? W: Salovey P., Sluyter, D., J., (red.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. (rozdz. 1, s. 23-69). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Śmieja, M., Orzechowski, J. (2008) (red. naukowa). Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Taracha, M. (2010). Inteligencja emocjonalna a wykorzystanie potencjału intelektualnego. Lublin: Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz multimedialny, zadania do wykonania, ćwiczenia w grupach.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (ćwiczenia) - 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

sposoby pomiaru efektów uczenia się/kształcenia:

przygotowanie prezentacji na wybrany temat

ćwiczenia w małych grupach

wykonanie zadań

Pełny opis:

1. Przedstawienie koncepcji inteligencji emocjonalnej

2. Rola emocji w funkcjonowaniu człowieka

3. Poznanie metod pomiaru inteligencji emocjonalnej ((Kwestionariusz INTE, POPULARNY KWESTIONARIUSZ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ).

4. Inteligencja emocjonalna jako kompetencja osobista:

- samoświadomość, czyli emocjonalna, samoświadomość swoich mocnych stron orz kształtowanie poczucia własnej wartości)

- samoregulacja - umiejętność wyrażania emocji, ustalania i kierowania się systemem własnej hierarchii wartości

motywacja - umiejętność motywowania się i odpowiedniego reagowania na sytuacje trudne i stresujące

5. Inteligencja emocjonalna jako kompetencja społeczna:

- ćwiczenie empatii w rożnych sytuacjach społecznych

- Ćwiczenie umiejętności społecznych (wyrażania emocji, właściwego komunikowania się

-postawy asertywnej.

6. Znaczenie i świadomość potrzeby kształtowania u siebie oraz u dzieci i młodzieży inteligencji emocjonalnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gardner, H. (2001). Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Poznań: Media Rodzina.

Goleman, D. (2007). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.

Goleman, D. (2007). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina

Knopp, K. A., (2005). Rola inteligencji emocjonalnej w życiu człowieka. Studia Psychologica, nr 6, s. 221-236.

Literatura uzupełniająca

Salovey, P., Mayer, J. D. (1999). Czym jest inteligencja emocjonalna? W: Salovey P., Sluyter, D., J., (red.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. (rozdz. 1, s. 23-69). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Śmieja, M., Orzechowski, J. (2008) (red. naukowa). Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Taracha, M. (2010). Inteligencja emocjonalna a wykorzystanie potencjału intelektualnego. Lublin: Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz multimedialny, zadania do wykonania, ćwiczenia w grupach.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (ćwiczenia) - 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.