Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie integracyjne i włączające

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-FF-KIN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie integracyjne i włączające
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Adam Krasnosielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie obecności odbywa się poprzez odesłanie poprawnie wykonanego zadania przypisanego poszczególnym zajęciom, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego. Dopuszcza się niezaliczenie dwóch obecności.

W wyjątkowych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie, istnieje możliwość zaliczenia przedmiotu poprzez zdanie egzaminu. Taką decyzję podejmuje prowadzący po rozpatrzeniu i zaakceptowaniu prośby studenta.

Pełny opis:

Studia dzienne

Treści programowe:

1. Wprowadzenie do przedmiotu (17.02.2020)

2. i 3. Dokumenty międzynarodowe dotyczące integracji społecznej osób niepełnosprawnych (24.02.2020 i 02.03.2020)

4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Polsce (09.03.2020)

5. i 6. Model pracy z uczniem z autyzmem (16.03.2020 i 23.03.2020)

Przykładowe pytania kontrolne

7. Model pracy z uczniem niesłyszącym i słabosłyszącym (30.03.2020)

8. i 9. Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją (06.04.2020 i 20.04.2020)

10. Model pracy z uczniem niewidomym lub słabowidzącym (27.04.2020)

11. Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (04.05.2020)

12. Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (11.05.2020)

13. Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym (18.05.2020)

14. Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną (25.05.2020)

15. Model pracy z uczniem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym (01.06.2020)

16. Zaliczenie przedmiotu (08.06.2020)

Literatura:

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe cz. II

Szumski, G. (2006). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych: PWN

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Zasada normalizacji, Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, Deklaracja z Salamanki, Wytyczne dla Działań w Zakresie Potrzeb Edukacyjnych, Karta Luksemburska, Deklaracja Madrycka, Deklaracja Lizbońska

Uwagi:

W czasie pracy w trybie zdalnym, materiały realizowane na danych zajęciach są przesyłane studentom na adres mailowy z wykorzystaniem poczty APS. Każdej wiadomości przypisana jest data zajęć zgodna z harmonogramem sprzed epidemii, pytania kontrolne oraz zadanie do wykonania i odesłania prowadzącemu zajęcia. Konsultacje odbywają się za pośrednictwem poczty APS.

Tematom zajęć realizowanym w formie zdalnej przypisane są przykładowe pytania kontrolne, pomagające uporządkować wiedzę. Pytania te, są także wysyłane w wiadomościach e-mailowych.

Uwagi:

W czasie pracy w trybie zdalnym, materiały realizowane na danych zajęciach są przesyłane studentom na adres mailowy z wykorzystaniem poczty APS. Każdej wiadomości przypisana jest data zajęć zgodna z harmonogramem sprzed epidemii, pytania kontrolne oraz zadanie do wykonania i odesłania prowadzącemu zajęcia. Konsultacje odbywają się za pośrednictwem poczty APS.

Tematom zajęć realizowanym w formie zdalnej przypisane są przykładowe pytania kontrolne, pomagające uporządkować wiedzę. Pytania te, są także wysyłane w wiadomościach e-mailowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Adam Krasnosielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie obecności odbywa się poprzez odesłanie poprawnie wykonanego zadania przypisanego poszczególnym zajęciom, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego. Dopuszcza się niezaliczenie dwóch obecności.

W wyjątkowych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie, istnieje możliwość zaliczenia przedmiotu poprzez zdanie egzaminu. Taką decyzję podejmuje prowadzący po rozpatrzeniu i zaakceptowaniu prośby studenta.

Pełny opis:

KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE I WŁACZAJĄCE zaoczne

Skrócony opis:

Zaliczenie obecności odbywa się poprzez odesłanie poprawnie wykonanego zadania przypisanego poszczególnym zajęciom, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego. Dopuszcza się niezaliczenie dwóch obecności.

Opis:

Treści programowe:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Dokumenty międzynarodowe dotyczące integracji społecznej osób niepełnosprawnych (29.02.2020)

2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Polsce (01.03.2020)

3. Model pracy z uczniem z autyzmem (15.03.2020)

4. Model pracy z uczniem niesłyszącym i słabosłyszącym (26.04.2020)

5. Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją (09.05.2020)

6. Model pracy z uczniem niewidomym lub słabowidzącym (10.05.2020)

7. Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (16.05.2020)

8. Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (17.05.2020)

9. Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną (17.05.2020)

10. Model pracy z uczniem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym (06.06.2020)

Literatura:

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe cz. II

Szumski, G. (2006). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych: PWN

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Zasada normalizacji, Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, Deklaracja z Salamanki, Wytyczne dla Działań w Zakresie Potrzeb Edukacyjnych, Karta Luksemburska, Deklaracja Madrycka, Deklaracja Lizbońska

Literatura:

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe cz. II

Szumski, G. (2006). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych: PWN

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Zasada normalizacji, Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, Deklaracja z Salamanki, Wytyczne dla Działań w Zakresie Potrzeb Edukacyjnych, Karta Luksemburska, Deklaracja Madrycka, Deklaracja Lizbońska

Uwagi:

W czasie pracy w trybie zdalnym, materiały realizowane na danych zajęciach są przesyłane studentom na adres mailowy z wykorzystaniem poczty APS. Każdej wiadomości przypisana jest data zajęć zgodna z harmonogramem sprzed epidemii, pytania kontrolne oraz zadanie do wykonania i odesłania prowadzącemu zajęcia. Konsultacje odbywają się za pośrednictwem poczty APS.

Tematom zajęć realizowanym w formie zdalnej przypisane są przykładowe pytania kontrolne, pomagające uporządkować wiedzę. Pytania te, są także wysyłane w wiadomościach e-mailowych.

Uwagi:

W czasie pracy w trybie zdalnym, materiały realizowane na danych zajęciach są przesyłane studentom na adres mailowy z wykorzystaniem poczty APS. Każdej wiadomości przypisana jest data zajęć zgodna z harmonogramem sprzed epidemii, pytania kontrolne oraz zadanie do wykonania i odesłania prowadzącemu zajęcia. Konsultacje odbywają się za pośrednictwem poczty APS.

Tematom zajęć realizowanym w formie zdalnej przypisane są przykładowe pytania kontrolne, pomagające uporządkować wiedzę. Pytania te, są także wysyłane w wiadomościach e-mailowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.