Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Future Societies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-FF-FUS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Future Societies
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz
Prowadzący grup: Mateusz Kucz, Piotr Rosół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium/warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The grade from the course, as well as passing it, will depend on:

- active participation during the seminar (based on the knowledge of the assigned readings);

- final essay (4-6 thousands of characters)

Pełny opis:

During the course we will discuss different ideas of the future possible developments of humanity and human society. We will concentrate on significant and influential authors of science-fiction literature and film. Those will be used as an attractive way to illustrate and analyze philosophically and axiologically crucial anticipations of the possible, technologically induced changes in humanity and society.

The structure of the course will follow the paradigm of critically reading and watching one of the best works of science-fiction (i.a. Dick, Tarkowski, Oshii) and then thoroughly analyzing and discussing it from the perspective of philosophy and ethics.

Literatura:

Philp K. Dick's Electric Dreams

P. K. Dick, Human Is

F. Fukuyama, Our Posthuman Future

H. Jonas, The Imperative of Responsibility

R. Kurzweil, Singularity is Near

L. Mumford, The Story of Utopias

M. Oshii, Ghost in the Shell

M. Sandel, What Monet can't buy?

A. Tarkowski, Stalker

Uwagi:

Didactic methods:

- reading assignments

- discussion

- watching movies

- writing assignments

Students work: time in classes 30h, reading texts 40h, writing short essays 20h, final essay 30h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)