Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty na temat wizerunku publicznego i public relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4S-WWP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty na temat wizerunku publicznego i public relations
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, spec. socjologia mediów, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla II r. SC, spec. socjologia polityki i problemów społecznych, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla II r. SC; spec. socjologia mediów
Obowiązkowe dla II r. SC; spec. socjologia polityki i problemów społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zajęcia mają wyposażyć studenta w wiedzę merytoryczną,ale przede wszystkim przygotować go praktycznie do zadań związanych z wypowiadaniem się publicznym i umiejętnością mediacji. Tematyka zajęć obejmuje teorię public relations - wyjaśnia zagadnienia teoretyczne związane z przedmiotem.

Zajęcia praktyczne - tematy zadawanych ćwiczeń, sposoby ich realizacji oraz ich omówienie przeprowadzane przez wszystkich uczestników zajęć powinny wyposażyć studentów w podstawowe umiejętności praktyczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student, który zaliczy przedmiot będzie posiadał wiedzę o:

miejscu i znaczeniu zasad tworzenia wizerunku publicznego i public relations w nowoczesnym społeczeństwie. O ich roli oraz specyfice podmiotowej i przedmiotowej. Będzie potrafił wyjaśnić pojęcia wizerunku i stylizacji, ingracjacji i perswazji. Zdobędzie i pogłębi wiedzę na temat komunikacji interpersonalnej w kształtowaniu wizerunku publicznego oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej, jako sztuce przekazu. Będzie posiadał także wiedzę na temat funkcjonowania mediów w nowoczesnym państwie, zasad tworzenia wybranych tekstów medialnych oraz na temat sposobów autoprezentacji i tworzenia strategii kreacji.

Umiejętności

Student, który zaliczy przedmiot, będzie posiadał umiejętności:

opracowania strategii kreacji, analizy bieżącej wizerunku, nabędzie umiejętności wystąpienia publicznego. Nabędzie umiejętności w formułowaniu i tworzeniu tekstów telewizyjnych i radiowych, ogłoszeń prasowych oraz spotów i materiałów reklamowych, redagowania replik oraz sprostowań a także umiejętności copywritingu. Nabędzie umiejętności mikrofonowo – ekranowe przed wystąpieniami w mediach.

Kompetencje społeczne

Student, współpracuje w grupie zadaniowej w zakresie ogólnym, praktycznym, wykonawczym i technicznym. Wykazuje nabyte umiejętności społeczne potrzebne każdemu człowiekowi z zakresu kształtowania wizerunku i public relations do pracy w grupie społecznej, oraz profesjonalne umiejętności społeczne, które są konieczne dla niego w przyszłości w wykonywaniu pracy zawodowej. Uczestniczy w przygotowaniu projektów publicznych i public relations, uwzględniając aspekty społeczne, prawne, ekonomiczne i polityczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena wypowiedzi ustnej.

Ocena interpretacji przedstawianych przykładów, inscenizacji, analizy postaci, prezentacji mulimedialnych, tekstów wytworzonych.

Ocena prac pisemnych.

Ocena zachowań wynikającą z obserwacji bezpośredniej:ocena konkretnych zachowań obserwowanych i traktowanych jako wykorzystywanie posiadanej wiedzy i zdolności, stosownie do zaistniałej sytuacji społecznej.

Pełny opis:

Zajęcia mają wyposażyć studenta w wiedzę merytoryczną,ale przede wszystkim przygotować go praktycznie do zadań związanych z wypowiadaniem się publicznym i umiejętnością mediacji. Tematyka zajęć obejmuje teorię public relations - wyjaśnia zagadnienia teoretyczne związane z przedmiotem.

Zajęcia praktyczne - tematy zadawanych ćwiczeń, sposoby ich realizacji oraz ich omówienie przeprowadzane przez wszystkich uczestników zajęć powinny wyposażyć studentów w podstawowe umiejętności praktyczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

(red. ) Gregory A., Public Relations w praktyce, Kraków 1997

Literatura uzupełniająca:

(red.) Bauer Z., Chudzinska E., Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków

Goban - Klas T. Public Relatons, czyli promocja reputacji, Warszawa 1996

Uwagi:

Metody pracy:

wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta:

30 godzin dydaktycznych

20 godzin - przygotowanie do wystąpień i dyskusji, kwerenda literatury

liczba punktów ECTS-2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena wypowiedzi ustnej.

Ocena interpretacji przedstawianych przykładów, inscenizacji, analizy postaci, prezentacji mulimedialnych, tekstów wytworzonych.

Ocena wypowiedzi ustnej.

Ocena prac pisemnych.

Ocena zachowań wynikającą z obserwacji bwykorzystywanie posiadanej wiedzy i zdolności, stosownie do zaistniałej sytuacji społecznej.

Pełny opis:

Zajęcia mają wyposażyć studenta w wiedzę merytoryczną,ale przede wszystkim przygotować go praktycznie do zadań związanych z wypowiadaniem się publicznym i umiejętnością mediacji. Tematyka zajęć obejmuje teorię public relations - wyjaśnia zagadnienia teoretyczne związane z przedmiotem.

Zajęcia praktyczne - tematy zadawanych ćwiczeń, sposoby ich realizacji oraz ich omówienie przeprowadzane przez wszystkich uczestników zajęć powinny wyposażyć studentów w podstawowe umiejętności praktyczne.

Literatura:

(red.) Bauer Z., Chudzinska E., Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków

Goban - Klas T. Public Relatons, czyli promocja reputacji, Warszawa 1996

(red. ) Gregory A., Public Relations w praktyce, Kraków 1997

Uwagi:

Ocenie podlega aktywna praca studenta podczas zajęć i realizacja cząstkowych zadań przygotowywanych samodzielnie i prezentowanych podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena wypowiedzi ustnej, zachowań publicznych, sprawności w zakresie public speaking

Ocena interpretacji przedstawianych przykładów, inscenizacji, analizy postaci, prezentacji mulimedialnych, tekstów wytworzonych.

Ocena wypowiedzi ustnej.

Ocena prac pisemnych.

Tworzenie autorskich strategii działań public relations.

Pełny opis:

Zajęcia mają wyposażyć studenta w wiedzę merytoryczną,ale przede wszystkim przygotować go praktycznie do zadań związanych z wypowiadaniem się publicznym, umiejętnością mediacji, opracowywaniem autorskich projektów public relations. Tematyka zajęć obejmuje teorię public relations - wyjaśnia zagadnienia teoretyczne związane z przedmiotem i praktyczne szanse ich realizowania. Kreowanie pozytywnego wizerunku retorów, instytucji, idei.

Literatura:

(red.) Bauer Z., Chudzinska E., Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2001

Goban - Klas T. Public Relatons, czyli promocja reputacji, Warszawa 1996

(red. ) Gregory A., Public Relations w praktyce, Kraków 1997

Lewandowska- Tarasiuk E., W teatrze prezentacji, Warszawa 2005

Uwagi:

Ocenie podlega aktywna praca studenta podczas zajęć i realizacja zadań przygotowywanych samodzielnie i prezentowanych podczas zajęć. Wykorzystywanie nagrań filmowych utrwalających publiczne zachowania studentów.

Metody pracy:

ćwiczenia

Nakład pracy studenta:

30 godzin dydaktycznych

20 godzin - przygotowanie do wystąpień i dyskusji, kwerenda literatury

liczba punktów ECTS-2

Zajęcia prowadzone poprzez aplikacje Teams, zgodnie z planem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.