Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł badawczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4S-MOB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moduł badawczy
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, spec. socjologia mediów, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla II r. SC, spec. socjologia polityki i problemów społecznych, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla II r. SC; spec. socjologia mediów
Obowiązkowe dla II r. SC; spec. socjologia polityki i problemów społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi działami socjologii, w tym przedmiotu zainteresowań, podstawowych teorii, metodologii badań, wybranych badań - narzędzi i wyników.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładów jest ogólna charakterystyka specjalizacji, przedmiot zainteresowania, przegląd teorii, metodologia badań oraz przykłady badań empirycznych takich działów socjologii jak: socjologia edukacji, szkolnictwa wyższego, mobilności, rodziny, pracy, społeczeństwa obywatelskiego, problemów społecznych.

Przedmiotem ćwiczeń jest udział studentów w praktyce badawczej.

Literatura:

WYKŁAD:

Hernik, K. (red.) (2015). Polscy nauczyciele i dyrektorzy w Międzynarodowym Badaniu Nauczania i Uczenia się TALIS 2013. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

CBOS (2017). Czy warto się kształcić. Komunikat z badań Nr 62/2017. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

Walczak D. (2011) Mobilność międzynarodowa naukowców. Płeć i posiadanie rodziny jako czynniki różnicujące?, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2/35-36/2010.

Kotlarska-Michalska A. (2015). Obrazy życia rodzinnego z perspektywy półwiecza badań nad rodziną polską, w: Taranowicz I. i Grotowska S. (red.). Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum

Fuszara M. (2007). Analiza badań fokusowych dotyczących równego traktowania w miejscu pracy, w: Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, EQUAL, UNDP, Warszawa.

Boguszewski R. (red.) (2016). Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2016, Opinie i Diagnozy nr 35, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

Nowakowska A., Przewłocka J. (2015). Szkoła oczami uczniów: relacje z nauczycielami i kolegami oraz przemoc szkolna. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD:

OBECNOŚĆ – max. 2 nieobecności w semestrze

AKTYWNOŚĆ na zajęciach (pytania, dyskusja, znajomość obowiązkowej literatury)

EGZAMIN - w formie testu wielokrotnego wyboru (pytania z wykładu) i QUIZ (pytania z literatury prezentowanej przez referentów)

ĆWICZENIA:

OBECNOŚĆ – max. 2 nieobecności w semestrze

AKTYWNOŚĆ na zajęciach (praca w grupach, pytania, dyskusja)

UDZIAŁ W BADANIU - konceptualizacja projektu badawczego; przygotowanie narzędzi badawczych

Praktyki zawodowe:

znajomość zadanych lektur,

udział w pracach nad narzędziami badawczymi;

przeprowadzenie badania;

przygotowanie notatki z badania z opisem doświadczeń, trudności, jakie napotkano w czasie badania w terenie, okoliczności wywiadu;

terminowe rozliczenie się z badań i przekazanie wszystkich zebranych materiałów w formie elektronicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Walczak
Prowadzący grup: Robert Pawlak, Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Walczak
Prowadzący grup: Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Walczak
Prowadzący grup: Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest ogólna charakterystyka specjalizacji, przedmiot zainteresowania, przegląd teorii, metodologia badań oraz przykłady badań empirycznych takich działów socjologii jak: socjologia edukacji, szkolnictwa wyższego, mobilności, rodziny, pracy, społeczeństwa obywatelskiego, problemów społecznych.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest ogólna charakterystyka specjalizacji, przedmiot zainteresowania, przegląd teorii, metodologia badań oraz przykłady badań empirycznych takich działów socjologii jak: socjologia edukacji, szkolnictwa wyższego, mobilności, rodziny, pracy, społeczeństwa obywatelskiego, problemów społecznych.

W ramach zajęć studenci biorą udział w praktyce badawczej - biorą udział w pracach nad narzędziami badawczymi; realizują badania w terenie; opracowują zebrany materiał badawczy; prezentują wyniki analizy zebranego materiału.

Uwagi:

Moduł badawczy to zajęcia zawierające zarówno część teoretyczną, jak i empiryczną

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.