Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienia współczesnej socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4F-ZWC1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia współczesnej socjologii
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC (B1), (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. SC (B1), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia (egzamin końcowy, praca na ćwiczeniach):

Wiedza

Wie, jak analizować zjawiska społeczne z różnych perspektyw socjologicznych.

Rozumie dylematy współczesnej socjologii.

Potrafi dostrzegać historyczne korzenie zmian społecznych.

Ma wiedzę z zakresu współczesnych teorii i szkół socjologicznych.

Umiejętności

Posiada umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, pogłębione i wzbogacone o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zjawiskami społecznymi rozmaitej natury.

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania spełniających uznane standardy wystąpień ustnych w języku polskim, w zakresie socjologii i nauk pokrewnych.

Kompetencje społeczne

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Pełny opis:

Pogłębienie wiedzy socjologicznej w stosunku do uzyskanej w czasie studiów licencjackich, zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami współczesnej socjologii, różnymi sposobami interpretacji zjawisk i procesów społecznych zachodzących współcześnie w Polsce i na świecie, ćwiczenie w lekturze współczesnego socjologicznego tekstu.

1. Wprowadzenie do współczesnej socjologii. Oblicza współczesnego społeczeństwa: zróżnicowane ujęcia i związki pomiędzy nimi.

2. Wartości społeczne Polaków w kontekście zmiany społecznej.

3. Zmiany struktury klasowej i warstwowej.

4. Problematyka płci społeczno-kulturowej we współczesnej socjologii.

5. Przemiany w sferze publicznej.

6. Przemiany w sferze prywatnej.

7. Dylemat społeczny zaufania vs nieufności.

8. Problemy podmiotowości, szacunku, godności.

9. Praca i jej znaczenie w życiu człowieka.

10. Reprezentacja problemów społecznych w mediach.

11. Problem inności.

12. Dylematy związane z przyspieszeniem tempa życia.

13. Neuroza sukcesu i oswojenie porażki.

14. Szczęście w perspektywie hedonistycznej i eudajmonistycznej.

15. Podsumowanie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jasińska-Kania A. (red.), 2012, Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, Warszawa: Scholar.

Marody M., Giza-Poleszczuk A. (red.), 2004, Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Warszawa: Scholar.

Literatura uzupełniająca:

A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanasz, E. Tarkowska (red.), 2013, Krótkie wykłady z socjologii: kategorie, problemy, subdyscypliny. Warszawa: Wydawnictwo APS.M. Gdula, A. Grzymała-Kazłowska, R. Włoch (red.), 2012, Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne. Dyskusje i interpretacje. Warszawa: Scholar.

Górniak K., Kanasz T., Pasamonik B., Zalewska J. (red.), 2015, Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Księga Jubileuszowa dla Profesor Elżbiety Tarkowskiej. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Wnuk-Lipiński E. 2005. Socjologia życia publicznego. Wykłady socjologii. T.3. Scholar. Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Wypowiedź studenta na ćwiczeniach, jakość przygotowanego referatu i poziom jego zaprezentowania na zajęciach, obecność i aktywność na zajęciach, egzamin pisemny w formie otwartych pytań obejmujący zagadnienia z wykładów i ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Kanasz
Prowadzący grup: Tatiana Kanasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Wprowadzenie do współczesnej socjologii. Oblicza współczesnego społeczeństwa: zróżnicowane ujęcia i związki pomiędzy nimi.

2. Wartości społeczne Polaków w kontekście zmiany społecznej.

3. Zmiany struktury klasowej i warstwowej.

4. Problematyka płci społeczno-kulturowej we współczesnej socjologii.

5. Przemiany w sferze publicznej.

6. Przemiany w sferze prywatnej.

7. Dylemat społeczny zaufania vs nieufności.

8. Problemy podmiotowości, szacunku, godności.

9. Praca i jej znaczenie w życiu człowieka.

10. Reprezentacja problemów społecznych w mediach.

11. Problem inności.

12. Dylematy związane z przyspieszeniem tempa życia.

13. Neuroza sukcesu i oswojenie porażki.

14. Szczęście w perspektywie hedonistycznej i eudajmonistycznej.

15. Podsumowanie.

Literatura:

Treści zagadnień z wykładów i lektury z ćwiczeń.

Czasopisma socjologiczne polskie i zagraniczne.

Dane statystyczne oraz socjologiczne instytucji publicznych w Polsce i na świecie.

M. Gdula, A. Grzymała-Kazłowska, R. Włoch (red.), Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne. Dyskusje i interpretacje. Warszawa: Scholar, 2012.

Uwagi:

Kryteria oceny:

Wypowiedź studenta na ćwiczeniach, jakość przygotowanego referatu i poziom jego zaprezentowania na zajęciach, obecność i aktywność na zajęciach, egzamin pisemny w formie otwartych pytań obejmujący zagadnienia z wykładów i ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Kanasz
Prowadzący grup: Tatiana Kanasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia (egzamin końcowy, praca na ćwiczeniach).

Pełny opis:

Pogłębienie wiedzy socjologicznej w stosunku do uzyskanej w czasie studiów licencjackich, zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami współczesnej socjologii, różnymi sposobami interpretacji zjawisk i procesów społecznych zachodzących współcześnie w Polsce i na świecie, ćwiczenie w lekturze współczesnego socjologicznego tekstu.

1. Wprowadzenie do współczesnej socjologii. Oblicza współczesnego społeczeństwa: zróżnicowane ujęcia i związki pomiędzy nimi.

2. Wartości społeczne Polaków w kontekście zmiany społecznej.

3. Zmiany struktury klasowej i warstwowej.

4. Problematyka płci społeczno-kulturowej we współczesnej socjologii.

5. Przemiany w sferze publicznej.

6. Przemiany w sferze prywatnej.

7. Dylemat społeczny zaufania vs nieufności.

8. Problemy podmiotowości, szacunku, godności.

9. Praca i jej znaczenie w życiu człowieka.

10. Reprezentacja problemów społecznych w mediach.

11. Problem inności.

12. Dylematy związane z przyspieszeniem tempa życia.

13. Neuroza sukcesu i oswojenie porażki.

14. Szczęście w perspektywie hedonistycznej i eudajmonistycznej.

15. Podsumowanie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jasińska-Kania A. (red.), 2012, Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, Warszawa: Scholar.

Marody M., Giza-Poleszczuk A. (red.), 2004, Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Warszawa: Scholar.

Literatura uzupełniająca:

A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanasz, E. Tarkowska (red.), 2013, Krótkie wykłady z socjologii: kategorie, problemy, subdyscypliny. Warszawa: Wydawnictwo APS.M.

Gdula, A. Grzymała-Kazłowska, R. Włoch (red.), 2012, Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne. Dyskusje i interpretacje. Warszawa: Scholar.

Górniak K., Kanasz T., Pasamonik B., Zalewska J. (red.), 2015, Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Księga Jubileuszowa dla Profesor Elżbiety Tarkowskiej. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Wnuk-Lipiński E. 2005. Socjologia życia publicznego. Wykłady socjologii. T.3. Scholar. Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład (prezentacja, elementy dyskusji), ćwiczenia (dyskusja, referat, praca nad tekstem)

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia 60 g.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 60 g.

Przygotowanie się do egzaminu 30 g.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Kanasz
Prowadzący grup: Tatiana Kanasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.