Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaawansowane techniki komputerowe analizy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4F-ZTK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane techniki komputerowe analizy danych
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC (B1), (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla II r. SC (B2), (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla II r. SC; spec. socjologia mediów
Obowiązkowe dla II r. SC; spec. socjologia polityki i problemów społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadzający: Komputerowe wspomaganie badań lub równoważny

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych funkcji oprogramowania SPSS

Omawiane treści:

1. Analiza regresji

- Zastosowanie

- Praktyczne przykłady wykorzystania

- Metody analizy

2. Analiza czynnikowa

- Zastosowanie

- Praktyczne przykłady wykorzystania

- Metody analizy

Analizy prowadzone będą na rzeczywistych danych zebranych w trakcie badań kierowanych przez prowadzącego.

Po zakończeniu zajęć student będzie posiadał wiedzę o tym jak przeprowadzić analizę regresji oraz analizę czynnikową w oprogramowaniu statystycznym SPSS oraz będzie wiedział w jaki sposób zinterpretować uzyskane wyniki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Górniak J., Wachnicki J., 2000, Pierwsze kroki w analizie danych, Kraków.

Pavkov T.W., Pierce K.A., 2005, Do biegu, gotowi – start!. Wprowadzenie do SPSS dla Windows, Gdańsk.

Literatura uzupełniająca:

Wieczorkowska G., Wierzbiński J., 2007, Statystyka. Analiza badań społecznych, Warszawa.

Sobczyk M., 2008, Statystyka, Warszawa.

Nawojczyk M., 2010, Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma wiedzę jak przygotować bazę danych w programie SPSS, wprowadzić dane.

Ma wiedzę jak dokonać transformacji na zmiennych w programie SPSS, m.in. rekodować wartości zmiennych, tworzyć nowe zmienne na podstawie już istniejących.

Wie, jak analizować dane, w tym m.in. analizować rozkłady częstości, tworzyć tabele krzyżowe, tabele wielokrotnych odpowiedzi, interpretować współczynniki korelacji.

Wie, jak stosować i interpretować wyniki testów statystycznych.

Wie, jak skonstruować raport z badania.

Umiejętności

Posiada umiejętność wprowadzania danych do przygotowanej w SPSS bazy danych.

Posiada umiejętność pracy ze zmiennymi w SPSS, umie rekodować zmienne, tworzyć nowe zmienne na podstawie istniejących zmiennych.

Posiada umiejętność analizy danych, także z zastosowaniem testów statystycznych.

Posiada umiejętność tworzenia raportu z przeprowadzonego badania wykorzystującego zdobytą wiedzę.

Kompetencje społeczne

Współpracuje z innymi w grupie zadaniowej.

Metody i kryteria oceniania:

Elementy składowe zaliczenia:

obecność - 10% (dopuszczalna JEDNA nieobecność w semestrze)

aktywność w trakcie zajęć - 40%

kolokwium po zakończeniu każdej części - 50% (2x25%)

Praktyki zawodowe:

Zaliczenie przedmiotu nie wymaga odbycia praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Michał Lutostański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Konrad Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Toczyski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlak
Prowadzący grup: Konrad Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Kuźma
Prowadzący grup: Konrad Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020"

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Kuźma
Prowadzący grup: Konrad Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Analiza regresji

Zastosowanie

Praktyczne przykłady wykorzystania

Metody analizy

2. Analiza czynnikowa

Zastosowanie

Praktyczne przykłady wykorzystania

Metody analizy

Pełny opis:

1. Analiza regresji

Zastosowanie

Praktyczne przykłady wykorzystania

Metody analizy

2. Analiza czynnikowa

Zastosowanie

Praktyczne przykłady wykorzystania

Metody analizy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Górniak J., Wachnicki J., 2000, Pierwsze kroki w analizie danych, Kraków.

Pavkov T.W., Pierce K.A., 2005, Do biegu, gotowi – start!. Wprowadzenie do SPSS dla Windows, Gdańsk.

Literatura uzupełniająca:

Wieczorkowska G., Wierzbiński J., 2007, Statystyka. Analiza badań społecznych, Warszawa.

Sobczyk M., 2008, Statystyka, Warszawa.

Nawojczyk M., 2010, Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę:

1. Obecność na zajęciach (dozwolona jedna nieobecność) - waga 10%

2. Aktywność na zajęciach - waga 40%

3. Kolokwium po module 1 - waga 25%

4. Kolokwium po module 2 - waga 25%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.