Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4F-SRO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia rodziny
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC (B1), (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. SC (B1), (2-l) stacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. SC (B2), (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. SC (B2), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę: kolokwium pisemne (test wiadomości), frekwencja, udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów z literatury przedmiotu, wykonanie zadanych opracowań i ich prezentacje

Wykład - kolokwium (test wiadomości)

Warunki zaliczenia ćwiczeń - frekwencja, udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów z literatury przedmiotu, wykonanie zadanych opracowań i ich prezentacje

Pełny opis:

Ukończenie kursu pozwoli studentom na nabycie rozszerzonej wiedzy w zakresie wybranych zagadnień z obszaru socjologii rodziny (m.in. rodzina w rozważaniach klasyków myśli społecznej, teorie przemian rodziny i myślenia o niej, modele rodziny, przemiany ról rodzinnych i rodzicielskich, procesy globalizacji i ich wpływ na formy i funkcjonowanie rodzin, nowe technologie reprodukcyjne i ich znaczenie dla instytucji rodziny, rodziny jednopłciowe, relacje władzy i przemoc w rodzinie);

Kurs pozwali studentom na nabycie umiejętności socjologicznego interpretowania zjawisk przemian rodziny w kontekście zmieniających się warunków życia i przemian mentalności oraz wykorzystania wiedzy teoretycznej i danych (statystycznych i z wyników badań) do analizowania instytucji rodziny i zjawisk życia rodzinnego.

Literatura:

Tomasz Szlendak. 2010. Socjologia rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Franciszek Adamski. 2002. Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zbigniew Tyszka. 1979. Socjologia rodziny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład - kolokwium (test wiadomości)

Warunki zaliczenia ćwiczeń - frekwencja, udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów z literatury przedmiotu, wykonanie zadanych opracowań i ich prezentacje

Pełny opis:

Treści wykładu (2017)

Socjologia rodziny jako subdyscyplina socjologii. Kategorie analityczne.

Rodzina w rozważaniach klasyków myśli społecznej: Hegel, Comte, Marks, Engels, Weber.

Teorie przemian rodziny: konwergencji, dyfuzji wzorów kulturowych, modernizacji, racjonalnego wyboru.

Przemiany rodziny na skutek procesów globalizacji i nowych technologii.

Przemiany mentalności: od kolektywistycznego do indywidualistycznego myślenia o rodzinie.

Modele rodziny: rodzina tradycyjna vs partnerska, rodzina katolicka vs laicka.

Nowe wzorce formowania się rodziny w Polsce. Nowe ojcostwo i nowe macierzyństwo. Intensywne rodzicielstwo. Rodzicielstwo jako projekt.

Przemoc domowa: rodzaje przemocy, uwarunkowania przemocy, sprawcy i ofiary.

Treści ćwiczeń (2017)

Poza rodziną: singielki, życie w pojedynkę.

Blaski i cienie macierzyństwa.

Eurosieroctwo. Macierzyństwo na odległość.

Globalizacja a przemiany życia rodzinnego, rodziny światowe. Nowe technologie reprodukcji a rodzina.

Rodziny jednopłciowe.

Przemoc w rodzinie: doświadczanie przemocy przez kobiety ze strony partnerów.

Wybrane aspekty życia rodzinnego na podstawie analizy materiałów zastanych (treści tekstów w Internecie) – prezentacje studentów.

Literatura:

Franciszek Adamski. 2002. Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zbigniew Tyszka. 1979. Socjologia rodziny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Tomasz Szlendak. 2010. Socjologia rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gary S. Becker. 1990. Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ulrich Beck i Elisabeth Beck-Gernsheim. 2013. Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Peter Singer i Deane Wells. 1988. Dzieci z probówki. Etyka i praktyka sztucznej prokreacji. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Małgorzata Potoczna. 2004. Uwarunkowania decyzji matrymonialnych. W: Wielisława Warzywoda-Kruszyńska i Piotr Szukalski (red.). Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Anna Matysiak (red.) 2014. Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Krystyna Slany. 2002. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków: Wydawnictwo Nomos.

Anna Kwak. 2005. Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”.

Joanna Mizielińska. 2017. Odmienne czy zwyczajne? Rodziny z wyboru w Polsce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Joanna Mizielińska, Justyna Struzik, Agnieszka Król. 2017. Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Małgorzata Sikorska (red.). 2012. Ciemna strona macierzyństwa – o niepokojach współczesnych matek. Raport z badania.

Małgorzata Sikorska (red.). Raport z badania „z macierzyństwem na co dzień”. Warszawa.

Sylwia Urbańska. 2015. Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Danuta Duch-Krzystoszek. 2007. Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji małżeńskich. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Danuta Duch-Krzystoszek. 2008. Przemoc domowa a praca zawodowa kobiet. Na podstawie wyników badań. W: Raport z badań Wybieram życie. Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy. Warszawa: Centrum Praw Kobiet, s. 39-134.

Rosalind Penfold. 2007. Kochać zbyt mocno, czyli o tym jak wygląda przemoc domowa. Wydawnictwo Nowa Proza.

Emilia Paprzycka. 2008. Kobiety żyjące w pojedynkę. Między wyborem a przymusem. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak” – wybrane fragmenty

Mariola Piszczatowska-Oleksiewicz. „Gniazdownicy”. 2014. O dorosłych dzieciach mieszkających z rodzicami. „Societas/Commumitas” Nr 2—1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład - pisemne kolokwium (test wiadomości)

Warunki zaliczenia ćwiczeń - frekwencja, udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów z literatury przedmiotu, esej zaliczeniowy.

Pełny opis:

Treści wykładu (2018)

Socjologia rodziny jako subdyscyplina socjologii. Kategorie analityczne.

Rodzina w rozważaniach klasyków myśli społecznej: Hegel, Comte, Marks, Engels, Weber.

Teorie przemian rodziny: konwergencji, dyfuzji wzorów kulturowych, modernizacji, racjonalnego wyboru.

Przemiany rodziny na skutek procesów globalizacji i nowych technologii.

Przemiany mentalności: od kolektywistycznego do indywidualistycznego myślenia o rodzinie.

Modele rodziny: rodzina tradycyjna vs partnerska, rodzina katolicka vs laicka.

Przemiany w rolach rodzicielskich: dziecko jako wartość, rodzicielstwo jako projekt.

Przemoc w rodzinie: społeczno-kulturowy kontekst przemocy wobec kobiet.

Treści ćwiczeń (2018)

Rodzinne życie w pojedynkę.

Blaski i cienie macierzyństwa.

Nowe ojcostwo.

Eurosieroctwo. Macierzyństwo na odległość.

Rodziny jednopłciowe.

Literatura:

Franciszek Adamski. 2002. Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zbigniew Tyszka. 1979. Socjologia rodziny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Tomasz Szlendak. 2010. Socjologia rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gary S. Becker. 1990. Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ulrich Beck i Elisabeth Beck-Gernsheim. 2013. Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Peter Singer i Deane Wells. 1988. Dzieci z probówki. Etyka i praktyka sztucznej prokreacji. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Małgorzata Potoczna. 2004. Uwarunkowania decyzji matrymonialnych. W: Wielisława Warzywoda-Kruszyńska i Piotr Szukalski (red.). Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Anna Matysiak (red.) 2014. Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Krystyna Slany. 2002. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków: Wydawnictwo Nomos.

Anna Kwak. 2005. Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”.

Joanna Mizielińska. 2017. Odmienne czy zwyczajne? Rodziny z wyboru w Polsce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Joanna Mizielińska, Justyna Struzik, Agnieszka Król. 2017. Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Małgorzata Sikorska (red.). 2012. Ciemna strona macierzyństwa – o niepokojach współczesnych matek. Raport z badania.

Małgorzata Sikorska (red.). Raport z badania „z macierzyństwem na co dzień”. Warszawa.

Sylwia Urbańska. 2015. Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Danuta Duch-Krzystoszek. 2007. Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji małżeńskich. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Danuta Duch-Krzystoszek. 2008. Przemoc domowa a praca zawodowa kobiet. Na podstawie wyników badań. W: Raport z badań Wybieram życie. Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy. Warszawa: Centrum Praw Kobiet, s. 39-134.

Rosalind Penfold. 2007. Kochać zbyt mocno, czyli o tym jak wygląda przemoc domowa. Wydawnictwo Nowa Proza.

Emilia Paprzycka. 2008. Kobiety żyjące w pojedynkę. Między wyborem a przymusem. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak” – wybrane fragmenty

Mariola Piszczatowska-Oleksiewicz. „Gniazdownicy”. 2014. O dorosłych dzieciach mieszkających z rodzicami. „Societas/Commumitas” Nr 2—1.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.