Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologie badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4F-MBS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologie badań społecznych
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC (B1), (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. SC (B1), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kolokwium pisemne (test wiadomości), frekwencja, udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów literatury przedmiotu, wykonanie projektów badawczych i przedstawienie ich wyników.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy ich uczestników/ek na temat wybranych metod badań społecznych. Studenci doskonalą warsztat badawczy wyniesiony ze studiów licencjackich a także poznają nowe obszary badań społecznych i marketingowych. Nabyte podczas kursu wiedza i umiejętności rozwijają kompetencje studenta/ki w zakresie planowania i realizowania badań.

Literatura:

Literatura przedmiotu odpowiednia dla omawianych i praktykowanych w danym roku metodologii, metod i technik badawczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład: kolokwium pisemne (test wiadomości z treści przedstawionych na wykładach i lektur omawianych na ćwiczeniach);

Ćwiczenia: frekwencja, aktywny udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów literatury przedmiotu, wykonanie w grupach projektu badawczego (badanie wybranej kwestii miejskiej metodą analizy dyskursu) i przedstawienie jego wyników w formie prezentacji w Power Point.

Pełny opis:

W tym roku osią konstytuującą większość zajęć są zagadnienia związane z badaniami miasta rozumianego jako określona przestrzeń oraz zachodzące w jej obrębie zjawiska społeczne. W czasie kursu studenci/ki zapoznają się z socjologią miasta oraz pozyskają wiedzę i umiejętności w zakresie badania przestrzeni miejskich, dyskursów miejskich i wykorzystania w tym celu Internetu. Ponadto studenci/ki poszerzą wiedzę i umiejętności w zakresie badań fokusowych (technik projekcyjnych) i metody biograficznej (analizy danych).

Treści zajęć:

- miasto jako obszar badań socjologicznych, metodologia, metody i techniki badania miasta,

- analiza dyskursu jako metoda badawcza, dyskurs publiczny, dyskursy miejskie,

- badania Internetu i w Internecie,

- fokus jako metoda badawcza, techniki projekcyjne,

- metoda biograficzna, analiza danych.

Zajęcia prowadzone są w blokach trzygodzinnych (przez obie prowadzące zajęcia), w formie konwersatoryjnej. Zawierają części wykładowe a także elementy ćwiczeniowe.

Literatura:

Jerzy Szacki. (1981). Historia myśli społecznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Anthony Giddens. (2004). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdział 18: Wielkie ośrodki miejskie i przestrzeń miejska.

Ulf Hannerz. (2006). Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bogdan Jałowicki i Marek Szczepański. (2010). Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Dariusz Jemielniak. (2013). Netnografia, czyli etnografia wirtualna – nowa forma badań etnograficznych, „Prakseologia” nr 154.

Robert V. Kozinets. (2012). Netnografia. Badania etnograficzne online. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Anna Pokrzywa i Magda Prokopczuk. (2017). E-sąsiedztwo. Media społecznościowe w procesie kształtowania wspólnot lokalnych. W: Hubert Kawalec i Jarosław Kinal (red.). Przestrzeń społeczna w badaniach naukowych. Rzeszów: Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko.

Tim Rapley. (2010). Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Marek Czyżewski, Kinga Dunin i Andrzej Piotrowski. (2010). Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski i Andrzej Piotrowski. (2010). Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Jolanta Lisek-Michalska i Paweł Daniłowicz. (red.) (2007). Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Rosaline Barbour. (2011). Badania fokusowe. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Dominika Maison. (2001). Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Marek Ziółkowski i Jan Włodarek (red.). (1990). Metoda biograficzna w socjologii. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Krzysztof Konecki. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład: kolokwium pisemne (test wiadomości z treści przedstawionych na wykładach i lektur omawianych na ćwiczeniach);

Ćwiczenia: frekwencja, aktywny udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów literatury przedmiotu, wykonanie w grupach projektu badawczego (badanie wybranej kwestii miejskiej metodą analizy dyskursu) i przedstawienie jego wyników w formie prezentacji w Power Point.

Pełny opis:

W tym roku osią konstytuującą większość zajęć są zagadnienia związane z badaniami miasta rozumianego jako określona przestrzeń oraz zachodzące w jej obrębie zjawiska społeczne. W czasie kursu studenci/ki zapoznają się z socjologią miasta oraz pozyskają wiedzę i umiejętności w zakresie badania przestrzeni miejskich, dyskursów miejskich i wykorzystania w tym celu Internetu. Ponadto studenci/ki poszerzą wiedzę i umiejętności w zakresie badań fokusowych (technik projekcyjnych) i metody biograficznej (analizy danych).

Treści zajęć:

- miasto jako obszar badań socjologicznych, metodologia, metody i techniki badania miasta,

- analiza dyskursu jako metoda badawcza, dyskurs publiczny, dyskursy miejskie,

- badania Internetu i w Internecie,

- fokus jako metoda badawcza, techniki projekcyjne,

- metoda biograficzna, analiza danych.

Zajęcia prowadzone są w blokach trzygodzinnych (przez obie prowadzące zajęcia), w formie konwersatoryjnej. Zawierają części wykładowe a także elementy ćwiczeniowe.

Literatura:

Jerzy Szacki. (1981). Historia myśli społecznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Anthony Giddens. (2004). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdział 18: Wielkie ośrodki miejskie i przestrzeń miejska.

Ulf Hannerz. (2006). Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bogdan Jałowicki i Marek Szczepański. (2010). Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Dariusz Jemielniak. (2013). Netnografia, czyli etnografia wirtualna – nowa forma badań etnograficznych, „Prakseologia” nr 154.

Robert V. Kozinets. (2012). Netnografia. Badania etnograficzne online. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Anna Pokrzywa i Magda Prokopczuk. (2017). E-sąsiedztwo. Media społecznościowe w procesie kształtowania wspólnot lokalnych. W: Hubert Kawalec i Jarosław Kinal (red.). Przestrzeń społeczna w badaniach naukowych. Rzeszów: Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko.

Tim Rapley. (2010). Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Marek Czyżewski, Kinga Dunin i Andrzej Piotrowski. (2010). Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski i Andrzej Piotrowski. (2010). Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Jolanta Lisek-Michalska i Paweł Daniłowicz. (red.) (2007). Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Rosaline Barbour. (2011). Badania fokusowe. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Dominika Maison. (2001). Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Marek Ziółkowski i Jan Włodarek (red.). (1990). Metoda biograficzna w socjologii. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Krzysztof Konecki. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.