Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Testowanie metod interwencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-TMI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Testowanie metod interwencji
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Warsztat ma celu zapoznanie uczestników ze sposobami prowadzenia badań nad skutecznością oddziaływań psychologicznych (np. interwencyjnych, profilaktycznych). Badania ewaluacyjne w tym obszarze to początkujący jak dotychczas nurt badawczy. Bazując na istniejącym stanie wiedzy, uczestnicy będą konstruować własne programy interwencji i plany ich ewaluacji.

Pełny opis:

Systematyczne badania i gromadzenie danych na temat skuteczności i efektywności narzędzi i metod pracy psychologa wynikają z obowiązujących standardów etycznych oraz przyczyniają się do postępu naukowego. Jakość oddziaływań psychologicznych wymaga stosowania zasad podejścia opartego na dowodach i realizowania jego wytycznych w praktyce psychologicznej. Odpowiedzialność zawodowa psychologa wymaga wzglądu na wartość stosowanych oddziaływań psychologicznych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki, grupy, społeczności. Wiedza w zakresie opracowywania i prowadzenia interwencji psychologicznych jest tego niezbędnych elementem.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student, który zaliczył przedmiot:

- zna zasady podejścia opartego na dowodach

- zna modele badań nad skutecznością oddziaływań interwencyjnych

- potrafi krytycznie spojrzeć na różne metody diagnozy i interwencji

Umiejętności

Student, który zaliczył przedmiot:

- potrafi ocenić konkretne narzędzia diagnostyczne pod kątem kryteriów podejścia opartego na dowodach

- potrafi zaplanować proces interwencji, określić jego cele, metody i kryteria oceny efektywności

- potrafi przeanalizować efekty interwencji; ocenić efektywność procesu interwencji na podstawie określonych wcześniej kryteriów i zebranych danych

Kompetencje społeczne

Student, który zaliczył przedmiot:

- ma świadomość etycznych aspektów prowadzonych interwencji psychologicznych

- zna wartość interwencji psychologicznych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki, grupy, społeczności

- prezentuje postawę odpowiedzialności w zakresie opracowywania i prowadzenia interwencji psychologicznych

Sposób pomiaru

Test,

Wykonywanie ćwiczeń podczas zajęć,

Przygotowanie projektu

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

praca warsztatowa nad podejmowaną problematyką;

dyskusje i analiza skutecznych praktyk w zakresie metod ewaluacji oddziaływań psychologicznych; konstruowanie przez studentów autorskich projektów oceny skuteczności zaplanowanych interwencji.

Kryterium oceny z przedmiotu są:

- obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo;

- zespołowa prezentacja projektu oceny efektywności zaplanowanych oddziaływań psychologicznych;-

- kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Batory-Ginda
Prowadzący grup: Anna Batory-Ginda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

▪ Appelt, K., Jabłoński, S., Smykowski, B., Wojciechowska, J., Ziółkowska, B. (2010). Konstruowanie i ewaluacja projektów. Poprawa funkcjonowania osób z ograniczeniami sprawności i ich i środowisk (rozdz. 5, s. 113-134). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

▪ Brzezińska, A. (2005). Badania ewaluacyjne w psychologii klinicznej. W: H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna (tom 1, s. 231-245). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

▪ Cierpiałkowska, L. (2004). Szanse i pułapki badań naukowych nad efektywnością psychoterapii. W: M. Fajkowska-Stanik, K. Drat-Ruszczak, M. Marszał-Wiśniewska (red.) Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych z zakresu psychologii klinicznej (s. 183-198). Warszawa: Wydawnictwo Academica SWPS.

▪ Jaworska, A. (2004). Problemy trafności w badaniach nad efektywnością psychoterapii. W: M. Fajkowska-Stanik, K. Drat-Ruszczak, M. Marszał-Wiśniewska (red.) Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych z zakresu psychologii klinicznej (s. 199-209). Warszawa: Wydawnictwo Academica SWPS.

▪ Woźniak, J. (2012). Ocenianie efektów szkolenia czyli metody i problemy ewaluacji. Gdańsk: GWP (rozdział 2, s. 52-79)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Batory-Ginda
Prowadzący grup: Anna Batory-Ginda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Batory-Ginda
Prowadzący grup: Anna Batory-Ginda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bartoszak
Prowadzący grup: Anna Batory-Ginda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warsztat ma celu zapoznanie studentów ze sposobami prowadzenia badań nad skutecznością oddziaływań psychologicznych (tj. interwencyjnych, profilaktycznych). Bazując na istniejącym stanie wiedzy, uczestnicy będą konstruować własne programy interwencyjne oraz plany ich ewaluacji.

Pełny opis:

Systematyczne badania i gromadzenie danych na temat skuteczności i efektywności narzędzi oraz metod pracy psychologa wynikają z obowiązujących standardów etycznych oraz przyczyniają się do postępu naukowego.

Odpowiedzialność zawodowa psychologa wymaga stosowania oddziaływań psychologicznych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki, grupy, społeczności. Wiedza w zakresie opracowywania i prowadzenia interwencji psychologicznych jest tego niezbędnych elementem.

Prowadzenie miarodajnych metod oddziaływań interwencyjnych wymaga wielu kompetencji ze strony psychologa.

WIEDZA

Student:

- zna zasady podejścia opartego na dowodach;

- zna modele badań nad skutecznością oddziaływań interwencyjnych;

- potrafi krytycznie spojrzeć na różne metody diagnozy i interwencji

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- potrafi ocenić konkretne narzędzia diagnostyczne pod kątem kryteriów podejścia opartego na dowodach;

- potrafi zaplanować proces interwencji, określić jego cele, metody i kryteria oceny efektywności;

- potrafi przeanalizować efekty interwencji; ocenić efektywność procesu interwencji na podstawie określonych wcześniej kryteriów i zebranych danych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

- ma świadomość etycznych aspektów w zakresie prowadzonych interwencji psychologicznych;

- zna wartość interwencji psychologicznych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki, grupy, społeczności;

- prezentuje postawę odpowiedzialności w zakresie opracowywania i prowadzenia interwencji psychologicznych

Uwagi:

Metody:

- praca warsztatowa nad podejmowaną problematyką;

- dyskusje i analiza skutecznych praktyk w zakresie metod ewaluacji oddziaływań psychologicznych; konstruowanie przez studentów autorskich projektów oceny skuteczności zaplanowanych interwencji.

Kryterium oceny z przedmiotu są:

- obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo;

- prezentacja projektu oceny efektywności zaplanowanych oddziaływań psychologicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Dylewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Dylewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.