Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Testowanie metod interwencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-TMI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Testowanie metod interwencji
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Warsztat ma celu zapoznanie uczestników ze sposobami prowadzenia badań nad skutecznością oddziaływań psychologicznych (np. interwencyjnych, profilaktycznych). Badania ewaluacyjne w tym obszarze to początkujący jak dotychczas nurt badawczy. Bazując na istniejącym stanie wiedzy, uczestnicy będą konstruować własne programy interwencji i plany ich ewaluacji.

Pełny opis:

Systematyczne badania i gromadzenie danych na temat skuteczności i efektywności narzędzi i metod pracy psychologa wynikają z obowiązujących standardów etycznych oraz przyczyniają się do postępu naukowego. Jakość oddziaływań psychologicznych wymaga stosowania zasad podejścia opartego na dowodach i realizowania jego wytycznych w praktyce psychologicznej. Odpowiedzialność zawodowa psychologa wymaga wzglądu na wartość stosowanych oddziaływań psychologicznych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki, grupy, społeczności. Wiedza w zakresie opracowywania i prowadzenia interwencji psychologicznych jest tego niezbędnych elementem.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student, który zaliczył przedmiot:

- zna zasady podejścia opartego na dowodach

- zna modele badań nad skutecznością oddziaływań interwencyjnych

- potrafi krytycznie spojrzeć na różne metody diagnozy i interwencji

Umiejętności

Student, który zaliczył przedmiot:

- potrafi ocenić konkretne narzędzia diagnostyczne pod kątem kryteriów podejścia opartego na dowodach

- potrafi zaplanować proces interwencji, określić jego cele, metody i kryteria oceny efektywności

- potrafi przeanalizować efekty interwencji; ocenić efektywność procesu interwencji na podstawie określonych wcześniej kryteriów i zebranych danych

Kompetencje społeczne

Student, który zaliczył przedmiot:

- ma świadomość etycznych aspektów prowadzonych interwencji psychologicznych

- zna wartość interwencji psychologicznych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki, grupy, społeczności

- prezentuje postawę odpowiedzialności w zakresie opracowywania i prowadzenia interwencji psychologicznych

Sposób pomiaru

Test,

Wykonywanie ćwiczeń podczas zajęć,

Przygotowanie projektu

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

praca warsztatowa nad podejmowaną problematyką;

dyskusje i analiza skutecznych praktyk w zakresie metod ewaluacji oddziaływań psychologicznych; konstruowanie przez studentów autorskich projektów oceny skuteczności zaplanowanych interwencji.

Kryterium oceny z przedmiotu są:

- obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo;

- zespołowa prezentacja projektu oceny efektywności zaplanowanych oddziaływań psychologicznych;-

- kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Batory-Ginda
Prowadzący grup: Anna Batory-Ginda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

▪ Appelt, K., Jabłoński, S., Smykowski, B., Wojciechowska, J., Ziółkowska, B. (2010). Konstruowanie i ewaluacja projektów. Poprawa funkcjonowania osób z ograniczeniami sprawności i ich i środowisk (rozdz. 5, s. 113-134). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

▪ Brzezińska, A. (2005). Badania ewaluacyjne w psychologii klinicznej. W: H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna (tom 1, s. 231-245). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

▪ Cierpiałkowska, L. (2004). Szanse i pułapki badań naukowych nad efektywnością psychoterapii. W: M. Fajkowska-Stanik, K. Drat-Ruszczak, M. Marszał-Wiśniewska (red.) Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych z zakresu psychologii klinicznej (s. 183-198). Warszawa: Wydawnictwo Academica SWPS.

▪ Jaworska, A. (2004). Problemy trafności w badaniach nad efektywnością psychoterapii. W: M. Fajkowska-Stanik, K. Drat-Ruszczak, M. Marszał-Wiśniewska (red.) Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych z zakresu psychologii klinicznej (s. 199-209). Warszawa: Wydawnictwo Academica SWPS.

▪ Woźniak, J. (2012). Ocenianie efektów szkolenia czyli metody i problemy ewaluacji. Gdańsk: GWP (rozdział 2, s. 52-79)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Batory-Ginda
Prowadzący grup: Anna Batory-Ginda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Batory-Ginda
Prowadzący grup: Anna Batory-Ginda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bartoszak
Prowadzący grup: Anna Batory-Ginda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Dylewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Dylewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020"

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.