Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Testowanie metod interwencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-TMI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Testowanie metod interwencji
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Warsztat ma celu zapoznanie uczestników ze sposobami prowadzenia badań nad skutecznością oddziaływań psychologicznych (np. interwencyjnych, profilaktycznych). Badania ewaluacyjne w tym obszarze to początkujący jak dotychczas nurt badawczy. Bazując na istniejącym stanie wiedzy, uczestnicy będą konstruować własne programy interwencji i plany ich ewaluacji.

Pełny opis:

Systematyczne badania i gromadzenie danych na temat skuteczności i efektywności narzędzi i metod pracy psychologa wynikają z obowiązujących standardów etycznych oraz przyczyniają się do postępu naukowego. Jakość oddziaływań psychologicznych wymaga stosowania zasad podejścia opartego na dowodach i realizowania jego wytycznych w praktyce psychologicznej. Odpowiedzialność zawodowa psychologa wymaga wzglądu na wartość stosowanych oddziaływań psychologicznych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki, grupy, społeczności. Wiedza w zakresie opracowywania i prowadzenia interwencji psychologicznych jest tego niezbędnych elementem.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student, który zaliczył przedmiot:

- zna zasady podejścia opartego na dowodach

- zna modele badań nad skutecznością oddziaływań interwencyjnych

- potrafi krytycznie spojrzeć na różne metody diagnozy i interwencji

Umiejętności

Student, który zaliczył przedmiot:

- potrafi ocenić konkretne narzędzia diagnostyczne pod kątem kryteriów podejścia opartego na dowodach

- potrafi zaplanować proces interwencji, określić jego cele, metody i kryteria oceny efektywności

- potrafi przeanalizować efekty interwencji; ocenić efektywność procesu interwencji na podstawie określonych wcześniej kryteriów i zebranych danych

Kompetencje społeczne

Student, który zaliczył przedmiot:

- ma świadomość etycznych aspektów prowadzonych interwencji psychologicznych

- zna wartość interwencji psychologicznych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki, grupy, społeczności

- prezentuje postawę odpowiedzialności w zakresie opracowywania i prowadzenia interwencji psychologicznych

Sposób pomiaru

Test,

Wykonywanie ćwiczeń podczas zajęć,

Przygotowanie projektu

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

praca warsztatowa nad podejmowaną problematyką;

dyskusje i analiza skutecznych praktyk w zakresie metod ewaluacji oddziaływań psychologicznych; konstruowanie przez studentów autorskich projektów oceny skuteczności zaplanowanych interwencji.

Kryterium oceny z przedmiotu są:

- obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo;

- zespołowa prezentacja projektu oceny efektywności zaplanowanych oddziaływań psychologicznych;-

- kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.