Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PUZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

zna teorie psychologiczne wyjaśniające powstawanie zaburzeń psychicznych;

opisuje powstawanie konkretnych zaburzeń psychicznych w języku najważniejszych teorii psychologicznych: psychoanalitycznej, humanistycznej, poznawczej, systemowej;

wyjaśnia psychologiczne reakcje na chorobę psychiczną uwzględniając kontekst jednostki i jej najbliższego otoczenie;

potrafi scharakteryzować sytuacje psychologiczną i społeczną rodzin osób chorych psychicznie;

definiuje problem stygmatyzacji;

zna podstawowe metody terapeutyczne wspierające pacjenta i jego rodzinę w procesie zdrowienia;

Umiejętności

potrafi rozpoznawać konsekwencje choroby psychicznej dla pacjenta i jego rodziny;

potrafi zdiagnozować postawy społeczne wobec osób chorych psychicznie;

Kompetencje społeczne

zdolny do zaproponowania adekwatnych form pomocy psychologicznej wspierającej pacjenta i jego rodzinę;

Sposób pomiaru

Ocena wiadomości w czasie pisemnego egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin w formie testu, test jednokrotnego wyboru, zalicza 51% poprawnych odpowiedzi

Pełny opis:

1.Teorie psychologiczne wyjaśniające powstawanie zaburzeń psychicznych z punktu widzenia teorii:

• systemowych

• psychodynamicznych

• humanistycznych

•.poznawczo-behawioralnych

2.Neuropsychologiczne podłoże zaburzeń funkcjonowania psychospołecznego osób z chorobami psychicznymi

- charakterystyka zaburzeń poznawczych w schizofrenii i ChAD

- deficyty poznawcze jako cecha podatności do zachorowania

- związek deficytów poznawczych z funkcjonowaniem społecznym

- treningi funkcji poznawczych

3.Doświadczenia związane z zaburzeniami psychicznymi osoby chorej i jego rodziny

• subiektywne doświadczanie choroby,

• utrata poczucia sprawstwa i kontroli nad własnym życiem,

• utrata poczucia własnej wartości,

• lęk przed odrzuceniem i stygmatyzacją.

• dyskryminacja zawodowa i społeczna,

• problem alienacji.

4. Konsekwencje choroby psychicznej dla jednostki, rodziny i najbliższego otoczenia –

• sytuacja osoby chorej jako złożona sytuacja trudna i źródło stresu.

• obraz własnej choroby i psychologiczne reakcje na chorobę psychiczną

• problematyka rodzin z członkiem chorym psychicznie – od zaprzeczania chorobie, przez walkę o rozpoznanie choroby po współpracę z zespołem leczącym,

• wpływ rodziny na przebieg chorób psychicznych

• wpływ choroby psychicznej na relacje rodzinne

5. Wybrane metody terapeutyczne wspierające pacjenta i jego rodzinę w procesie zdrowienia.

Literatura:

Obowiązkowa

1. Alanen Y.O. (2000) Schizofrenia jej przyczyny i leczenie dostosowane do potrzeb, IPiN, Warszawa

2. Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L. (2003) Psychopatologia, rozdział 1, 3, 7, 9, 10; Zysk i Ska, Poznań

3. Roszczyńska-Michta, Janczewska M., Waszkiewicz J. (2009) Zdrowienie – budowanie własnej narracji. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

4. Prochaska J.O., Norcross J.C. (2006). Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. Rozdział 2, 5, 6, 10, 11( w każdym pierwsze trzy punkty rozdziału). Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa

5. Borkowska A. (red) (2005) Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach psychicznych. Rozdział 1, 2, 3 (str 7-54) Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków

6.Sęk H. (red.) (2005) Psychologia kliniczna, t. 1, rozdziały 6- 9, PWN, Warszawa

Uzupełniająca

1. Mueser K.T,, Gingerich S.(2001). Życie ze schizofrenią. Poradnik dla rodzin. Wydawnictwo Rebis

2.de Barbaro B., Ostoja-Zawadzka K., Cechnicki A. (2005) Możesz pomóc. Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.

3.Hintze B. (2010). Choroba jak inne – o Osobach i do Osób chorujących na schizofrenię. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

4.Koszewska I., Habrat - Pragłowska E. (2002) - Żyć z zaburzeniami nastroju. O chorobie afektywnej dwubiegunowej. Poradnik dla chorych i ich rodzin. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa.

5. Zadęcki J. „Ja” we wczesnej schizofrenii. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

Uwagi:

Omawianie zagadnień teoretycznych, przedstawianie ich za pomocą prezentacji multimedialnych, omawianie przypadków z praktyki klinicznej, filmy dydaktyczne dotyczące problematyki.

Godziny kontaktowe wykład 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 50

Przygotowanie się do egzaminu 75

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin w formie testu, test jednokrotnego wyboru, zalicza 51% poprawnych odpowiedzi

Pełny opis:

1.Teorie psychologiczne wyjaśniające powstawanie zaburzeń psychicznych z punktu widzenia teorii:

• systemowych

• psychodynamicznych

• humanistycznych

•.poznawczo-behawioralnych

2.Neuropsychologiczne podłoże zaburzeń funkcjonowania psychospołecznego osób z chorobami psychicznymi

- charakterystyka zaburzeń poznawczych w schizofrenii i ChAD

- deficyty poznawcze jako cecha podatności do zachorowania

- związek deficytów poznawczych z funkcjonowaniem społecznym

- treningi funkcji poznawczych

3.Doświadczenia związane z zaburzeniami psychicznymi osoby chorej i jego rodziny

• subiektywne doświadczanie choroby,

• utrata poczucia sprawstwa i kontroli nad własnym życiem,

• utrata poczucia własnej wartości,

• lęk przed odrzuceniem i stygmatyzacją.

• dyskryminacja zawodowa i społeczna,

• problem alienacji.

4. Konsekwencje choroby psychicznej dla jednostki, rodziny i najbliższego otoczenia –

• sytuacja osoby chorej jako złożona sytuacja trudna i źródło stresu.

• obraz własnej choroby i psychologiczne reakcje na chorobę psychiczną

• problematyka rodzin z członkiem chorym psychicznie – od zaprzeczania chorobie, przez walkę o rozpoznanie choroby po współpracę z zespołem leczącym,

• wpływ rodziny na przebieg chorób psychicznych

• wpływ choroby psychicznej na relacje rodzinne

5. Wybrane metody terapeutyczne wspierające pacjenta i jego rodzinę w procesie zdrowienia.

Literatura:

Obowiązkowa

1. Alanen Y.O. (2000) Schizofrenia jej przyczyny i leczenie dostosowane do potrzeb, IPiN, Warszawa

2. Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L. (2003) Psychopatologia, rozdział 1, 3, 7, 9, 10; Zysk i Ska, Poznań

3. Roszczyńska-Michta, Janczewska M., Waszkiewicz J. (2009) Zdrowienie – budowanie własnej narracji. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

4. Prochaska J.O., Norcross J.C. (2006). Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. Rozdział 2, 5, 6, 10, 11( w każdym pierwsze trzy punkty rozdziału). Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa

5. Borkowska A. (red) (2005) Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach psychicznych. Rozdział 1, 2, 3 (str 7-54) Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków

6.Sęk H. (red.) (2005) Psychologia kliniczna, t. 1, rozdziały 6- 9, PWN, Warszawa

Uzupełniająca

1. Mueser K.T,, Gingerich S.(2001). Życie ze schizofrenią. Poradnik dla rodzin. Wydawnictwo Rebis

2.de Barbaro B., Ostoja-Zawadzka K., Cechnicki A. (2005) Możesz pomóc. Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.

3.Hintze B. (2010). Choroba jak inne – o Osobach i do Osób chorujących na schizofrenię. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

4.Koszewska I., Habrat - Pragłowska E. (2002) - Żyć z zaburzeniami nastroju. O chorobie afektywnej dwubiegunowej. Poradnik dla chorych i ich rodzin. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa.

5. Zadęcki J. „Ja” we wczesnej schizofrenii. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

Uwagi:

Omawianie zagadnień teoretycznych, przedstawianie ich za pomocą prezentacji multimedialnych, omawianie przypadków z praktyki klinicznej, filmy dydaktyczne dotyczące problematyki.

Godziny kontaktowe wykład 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 50

Przygotowanie się do egzaminu 75

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin w formie testu, test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, zalicza 51% poprawnych odpowiedzi

Pełny opis:

1.Teorie psychologiczne wyjaśniające powstawanie zaburzeń psychicznych (od zaburzeń osobowości po choroby psychiczne) z punktu widzenia teorii:

• Zubina - integracja czynników biologicznych i psychospołecznych

• systemowych

• psychodynamicznych

• humanistycznych

•.poznawczo-behawioralnych

2.Neuropsychologiczne podłoże zaburzeń funkcjonowania psychospołecznego osób z zaburzeniami psychicznymi

- charakterystyka zaburzeń poznawczych w schizofrenii i ChAD

- deficyty poznawcze jako cecha podatności do zachorowania na schizofrenię i ChAD

- zaburzenia poznawcze - konsekwencje dla osiągnięcia normy rozwojowej

- związek deficytów poznawczych z funkcjonowaniem psychospołecznym

- sposoby leczenia- treningi funkcji poznawczych

3.Doświadczenia związane z kryzysem psychicznym

• subiektywne doświadczanie kryzysu psychicznego,

• utrata poczucia sprawstwa i kontroli nad własnym życiem,

• utrata poczucia własnej wartości,

• lęk przed odrzuceniem i stygmatyzacją.

• dyskryminacja zawodowa i społeczna,

• problem alienacji.

4. Konsekwencje choroby psychicznej dla rodziny i najbliższego otoczenia:

• sytuacja osoby chorej jako złożona sytuacja trudna i źródło stresu dla rodziny

• obraz choroby i psychologiczne reakcje na chorobę psychiczną

• problematyka rodzin z bliskim chorym psychicznie – od zaprzeczania chorobie, przez walkę o rozpoznanie choroby po współpracę z zespołem leczącym,

• wpływ rodziny na przebieg chorób psychicznych

• wpływ choroby psychicznej na relacje rodzinne

5. Wybrane metody terapeutyczne wspierające pacjenta i jego rodzinę w procesie zdrowienia.

- psychoedukacja

- grupy wsparcia

- turnusy rehabilitacyjne

Literatura:

Obowiązkowa

1. Alanen Y.O. (2000) Schizofrenia jej przyczyny i leczenie dostosowane do potrzeb, IPiN, Warszawa

2. Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L. (2003) Psychopatologia, rozdział 1, 3, 7, 9, 10; Zysk i Ska, Poznań

3. Roszczyńska-Michta, Janczewska M., Waszkiewicz J. (2009) Zdrowienie – budowanie własnej narracji. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

4. Prochaska J.O., Norcross J.C. (2006). Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. Rozdział 2, 5, 6, 10, 11( w każdym pierwsze trzy punkty rozdziału). Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa

5. Borkowska A. (red) (2012) Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii. Aspekty neuropsychiatryczne i neuropsychologiczne. Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

6.Sęk H. (red.) (2005) Psychologia kliniczna, t. 1, rozdziały 6- 9, PWN, Warszawa

artykuły:

Hintze B. (2008). Współczesne badania nad istotą schizofrenii z perspektywy neurobiologii i neuropsychologii. Część 1 – przyczyny, objawy i przebieg schizofrenii. Człowiek – Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 2(8), 35-48.

Hintze B. (2008). Oddziaływania psychoterapeutyczne wobec osób chorych na schizofrenię – doświadczenia własne. Część 2 – terapia w schizofrenii. Człowiek – Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 2008, 2(8), 83-97.

Uzupełniająca

1. Mueser K.T,, Gingerich S.(2001). Życie ze schizofrenią. Poradnik dla rodzin. Wydawnictwo Rebis

2.de Barbaro B., Ostoja-Zawadzka K., Cechnicki A. (2005) Możesz pomóc. Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.

3.Hintze B. (2010). Choroba jak inne – o Osobach i do Osób chorujących na schizofrenię. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

4.Koszewska I., Habrat - Pragłowska E. (2002) - Żyć z zaburzeniami nastroju. O chorobie afektywnej dwubiegunowej. Poradnik dla chorych i ich rodzin. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa.

5. Zadęcki J. „Ja” we wczesnej schizofrenii. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

6. Millon T, Roger D. (2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Instytut Psychologii Zdrowia. Rozdziały od 4 - 13

Uwagi:

Omawianie zagadnień teoretycznych, przedstawianie ich za pomocą prezentacji multimedialnych, omawianie przypadków z praktyki klinicznej, filmy dydaktyczne dotyczące problematyki.

Godziny kontaktowe wykład 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 50

Przygotowanie się do egzaminu 75

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin w formie testu, test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, zalicza 51% poprawnych odpowiedzi

Pełny opis:

1.Teorie psychologiczne wyjaśniające powstawanie zaburzeń psychicznych (od zaburzeń osobowości po choroby psychiczne) z punktu widzenia teorii:

• Zubina - integracja czynników biologicznych i psychospołecznych

• systemowych

• psychodynamicznych

• humanistycznych

•.poznawczo-behawioralnych

2.Neuropsychologiczne podłoże zaburzeń funkcjonowania psychospołecznego osób z zaburzeniami psychicznymi

- charakterystyka zaburzeń poznawczych w schizofrenii i ChAD

- deficyty poznawcze jako cecha podatności do zachorowania na schizofrenię i ChAD

- zaburzenia poznawcze - konsekwencje dla osiągnięcia normy rozwojowej

- związek deficytów poznawczych z funkcjonowaniem psychospołecznym

- sposoby leczenia- treningi funkcji poznawczych

3.Doświadczenia związane z kryzysem psychicznym

• subiektywne doświadczanie kryzysu psychicznego,

• utrata poczucia sprawstwa i kontroli nad własnym życiem,

• utrata poczucia własnej wartości,

• lęk przed odrzuceniem i stygmatyzacją.

• dyskryminacja zawodowa i społeczna,

• problem alienacji.

4. Konsekwencje choroby psychicznej dla rodziny i najbliższego otoczenia:

• sytuacja osoby chorej jako złożona sytuacja trudna i źródło stresu dla rodziny

• obraz choroby i psychologiczne reakcje na chorobę psychiczną

• problematyka rodzin z bliskim chorym psychicznie – od zaprzeczania chorobie, przez walkę o rozpoznanie choroby po współpracę z zespołem leczącym,

• wpływ rodziny na przebieg chorób psychicznych

• wpływ choroby psychicznej na relacje rodzinne

5. Wybrane metody terapeutyczne wspierające pacjenta i jego rodzinę w procesie zdrowienia.

- psychoedukacja

- grupy wsparcia

- turnusy rehabilitacyjne

Literatura:

Obowiązkowa

1. Alanen Y.O. (2000) Schizofrenia jej przyczyny i leczenie dostosowane do potrzeb, IPiN, Warszawa

2. Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L. (2003) Psychopatologia, rozdział 1, 3, 7, 9, 10; Zysk i Ska, Poznań

3. Roszczyńska-Michta, Janczewska M., Waszkiewicz J. (2009) Zdrowienie – budowanie własnej narracji. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

4. Prochaska J.O., Norcross J.C. (2006). Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. Rozdział 2, 5, 6, 10, 11( w każdym pierwsze trzy punkty rozdziału). Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa

5. Borkowska A. (red) (2012) Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii. Aspekty neuropsychiatryczne i neuropsychologiczne. Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

6.Sęk H. (red.) (2005) Psychologia kliniczna, t. 1, rozdziały 6- 9, PWN, Warszawa

artykuły:

Hintze B. (2008). Współczesne badania nad istotą schizofrenii z perspektywy neurobiologii i neuropsychologii. Część 1 – przyczyny, objawy i przebieg schizofrenii. Człowiek – Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 2(8), 35-48.

Hintze B. (2008). Oddziaływania psychoterapeutyczne wobec osób chorych na schizofrenię – doświadczenia własne. Część 2 – terapia w schizofrenii. Człowiek – Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 2008, 2(8), 83-97.

Uzupełniająca

1. Mueser K.T,, Gingerich S.(2001). Życie ze schizofrenią. Poradnik dla rodzin. Wydawnictwo Rebis

2.de Barbaro B., Ostoja-Zawadzka K., Cechnicki A. (2005) Możesz pomóc. Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.

3.Hintze B. (2010). Choroba jak inne – o Osobach i do Osób chorujących na schizofrenię. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

4.Koszewska I., Habrat - Pragłowska E. (2002) - Żyć z zaburzeniami nastroju. O chorobie afektywnej dwubiegunowej. Poradnik dla chorych i ich rodzin. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa.

5. Zadęcki J. „Ja” we wczesnej schizofrenii. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

6. Millon T, Roger D. (2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Instytut Psychologii Zdrowia. Rozdziały od 4 - 13

Uwagi:

Omawianie zagadnień teoretycznych, przedstawianie ich za pomocą prezentacji multimedialnych, omawianie przypadków z praktyki klinicznej, filmy dydaktyczne dotyczące problematyki.

Godziny kontaktowe wykład 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 50

Przygotowanie się do egzaminu 75

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin w formie testu, test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, zalicza 51% poprawnych odpowiedzi

Pełny opis:

1.Teorie psychologiczne wyjaśniające powstawanie zaburzeń psychicznych (od zaburzeń osobowości po choroby psychiczne) z punktu widzenia teorii:

• Zubina - integracja czynników biologicznych i psychospołecznych

• systemowych

• psychodynamicznych

• humanistycznych

•.poznawczo-behawioralnych

2.Neuropsychologiczne podłoże zaburzeń funkcjonowania psychospołecznego osób z zaburzeniami psychicznymi

- charakterystyka zaburzeń poznawczych w schizofrenii i ChAD

- deficyty poznawcze jako cecha podatności do zachorowania na schizofrenię i ChAD

- zaburzenia poznawcze - konsekwencje dla osiągnięcia normy rozwojowej

- związek deficytów poznawczych z funkcjonowaniem psychospołecznym

- sposoby leczenia- treningi funkcji poznawczych

3.Doświadczenia związane z kryzysem psychicznym

• subiektywne doświadczanie kryzysu psychicznego,

• utrata poczucia sprawstwa i kontroli nad własnym życiem,

• utrata poczucia własnej wartości,

• lęk przed odrzuceniem i stygmatyzacją.

• dyskryminacja zawodowa i społeczna,

• problem alienacji.

4. Konsekwencje choroby psychicznej dla rodziny i najbliższego otoczenia:

• sytuacja osoby chorej jako złożona sytuacja trudna i źródło stresu dla rodziny

• obraz choroby i psychologiczne reakcje na chorobę psychiczną

• problematyka rodzin z bliskim chorym psychicznie – od zaprzeczania chorobie, przez walkę o rozpoznanie choroby po współpracę z zespołem leczącym,

• wpływ rodziny na przebieg chorób psychicznych

• wpływ choroby psychicznej na relacje rodzinne

5. Wybrane metody terapeutyczne wspierające pacjenta i jego rodzinę w procesie zdrowienia.

- psychoedukacja

- grupy wsparcia

- turnusy rehabilitacyjne

Literatura:

Obowiązkowa

1. Alanen Y.O. (2000) Schizofrenia jej przyczyny i leczenie dostosowane do potrzeb, IPiN, Warszawa

2. Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L. (2003) Psychopatologia, rozdział 1, 3, 7, 9, 10; Zysk i Ska, Poznań

3. Roszczyńska-Michta, Janczewska M., Waszkiewicz J. (2009) Zdrowienie – budowanie własnej narracji. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

4. Prochaska J.O., Norcross J.C. (2006). Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. Rozdział 2, 5, 6, 10, 11( w każdym pierwsze trzy punkty rozdziału). Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa

5. Borkowska A. (red) (2012) Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii. Aspekty neuropsychiatryczne i neuropsychologiczne. Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

6.Sęk H. (red.) (2005) Psychologia kliniczna, t. 1, rozdziały 6- 9, PWN, Warszawa

artykuły:

Hintze B. (2008). Współczesne badania nad istotą schizofrenii z perspektywy neurobiologii i neuropsychologii. Część 1 – przyczyny, objawy i przebieg schizofrenii. Człowiek – Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 2(8), 35-48.

Hintze B. (2008). Oddziaływania psychoterapeutyczne wobec osób chorych na schizofrenię – doświadczenia własne. Część 2 – terapia w schizofrenii. Człowiek – Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 2008, 2(8), 83-97.

Uzupełniająca

1. Mueser K.T,, Gingerich S.(2001). Życie ze schizofrenią. Poradnik dla rodzin. Wydawnictwo Rebis

2.de Barbaro B., Ostoja-Zawadzka K., Cechnicki A. (2005) Możesz pomóc. Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.

3.Hintze B. (2010). Choroba jak inne – o Osobach i do Osób chorujących na schizofrenię. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

4.Koszewska I., Habrat - Pragłowska E. (2002) - Żyć z zaburzeniami nastroju. O chorobie afektywnej dwubiegunowej. Poradnik dla chorych i ich rodzin. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa.

5. Zadęcki J. „Ja” we wczesnej schizofrenii. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

6. Millon T, Roger D. (2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Instytut Psychologii Zdrowia. Rozdziały od 4 - 13

Uwagi:

Omawianie zagadnień teoretycznych, przedstawianie ich za pomocą prezentacji multimedialnych, omawianie przypadków z praktyki klinicznej, filmy dydaktyczne dotyczące problematyki.

Godziny kontaktowe wykład 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 50

Przygotowanie się do egzaminu 75

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin w formie testu, test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, zalicza 51% poprawnych odpowiedzi

Pełny opis:

1.Teorie psychologiczne wyjaśniające powstawanie zaburzeń psychicznych (od zaburzeń osobowości po choroby psychiczne) z punktu widzenia teorii:

• Zubina - integracja czynników biologicznych i psychospołecznych

• systemowych

• psychodynamicznych

• humanistycznych

•.poznawczo-behawioralnych

2.Neuropsychologiczne podłoże zaburzeń funkcjonowania psychospołecznego osób z zaburzeniami psychicznymi

- charakterystyka zaburzeń poznawczych w schizofrenii i ChAD

- deficyty poznawcze jako cecha podatności do zachorowania na schizofrenię i ChAD

- zaburzenia poznawcze - konsekwencje dla osiągnięcia normy rozwojowej

- związek deficytów poznawczych z funkcjonowaniem psychospołecznym

- sposoby leczenia- treningi funkcji poznawczych

3.Doświadczenia związane z kryzysem psychicznym

• subiektywne doświadczanie kryzysu psychicznego,

• utrata poczucia sprawstwa i kontroli nad własnym życiem,

• utrata poczucia własnej wartości,

• lęk przed odrzuceniem i stygmatyzacją.

• dyskryminacja zawodowa i społeczna,

• problem alienacji.

4. Konsekwencje choroby psychicznej dla rodziny i najbliższego otoczenia:

• sytuacja osoby chorej jako złożona sytuacja trudna i źródło stresu dla rodziny

• obraz choroby i psychologiczne reakcje na chorobę psychiczną

• problematyka rodzin z bliskim chorym psychicznie – od zaprzeczania chorobie, przez walkę o rozpoznanie choroby po współpracę z zespołem leczącym,

• wpływ rodziny na przebieg chorób psychicznych

• wpływ choroby psychicznej na relacje rodzinne

5. Wybrane metody terapeutyczne wspierające pacjenta i jego rodzinę w procesie zdrowienia.

- psychoedukacja

- grupy wsparcia

- turnusy rehabilitacyjne

Literatura:

Obowiązkowa

1. Alanen Y.O. (2000) Schizofrenia jej przyczyny i leczenie dostosowane do potrzeb, IPiN, Warszawa

2. Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L. (2003) Psychopatologia, rozdział 1, 3, 7, 9, 10; Zysk i Ska, Poznań

3. Roszczyńska-Michta, Janczewska M., Waszkiewicz J. (2009) Zdrowienie – budowanie własnej narracji. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

4. Prochaska J.O., Norcross J.C. (2006). Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. Rozdział 2, 5, 6, 10, 11( w każdym pierwsze trzy punkty rozdziału). Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa

5. Borkowska A. (red) (2012) Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii. Aspekty neuropsychiatryczne i neuropsychologiczne. Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

6.Sęk H. (red.) (2005) Psychologia kliniczna, t. 1, rozdziały 6- 9, PWN, Warszawa

artykuły:

Hintze B. (2008). Współczesne badania nad istotą schizofrenii z perspektywy neurobiologii i neuropsychologii. Część 1 – przyczyny, objawy i przebieg schizofrenii. Człowiek – Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 2(8), 35-48.

Hintze B. (2008). Oddziaływania psychoterapeutyczne wobec osób chorych na schizofrenię – doświadczenia własne. Część 2 – terapia w schizofrenii. Człowiek – Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 2008, 2(8), 83-97.

Uzupełniająca

1. Mueser K.T,, Gingerich S.(2001). Życie ze schizofrenią. Poradnik dla rodzin. Wydawnictwo Rebis

2.de Barbaro B., Ostoja-Zawadzka K., Cechnicki A. (2005) Możesz pomóc. Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.

3.Hintze B. (2010). Choroba jak inne – o Osobach i do Osób chorujących na schizofrenię. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

4.Koszewska I., Habrat - Pragłowska E. (2002) - Żyć z zaburzeniami nastroju. O chorobie afektywnej dwubiegunowej. Poradnik dla chorych i ich rodzin. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa.

5. Zadęcki J. „Ja” we wczesnej schizofrenii. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

6. Millon T, Roger D. (2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Instytut Psychologii Zdrowia. Rozdziały od 4 - 13

Uwagi:

Omawianie zagadnień teoretycznych, przedstawianie ich za pomocą prezentacji multimedialnych, omawianie przypadków z praktyki klinicznej, filmy dydaktyczne dotyczące problematyki.

Godziny kontaktowe wykład 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 50

Przygotowanie się do egzaminu 75

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.