Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca z rodziną na terenie szkoły

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PTS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z rodziną na terenie szkoły
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Umiejętności

Przygotować i przeprowadzić rozmowę z rodzicami ucznia z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi

Przeanalizować możliwości współpracy z rodzicami i jej zakres

Przygotować i ustalić wspólnie z rodzicem szczegóły planowanego sposobu rozwiązania sytuacji trudnej

Kompetencje społeczne

- współpracuje zadaniowo w grupie

- docenia wagę zespołowego rozwiązywania problemów

- dostrzega i formułuje problemy etyczne w pracy

-jest odpowiedzialny w wykonywaniu wyznaczonych zadań

- dostrzega specyfikę i znaczenie relacji interpersonalnych w kontakcie psychologicznym

Sposób pomiaru

Ocena wykonanie zadania domowego, ocena wykonanie zadania w grupach podczas ćwiczeń

Dyskusja oceniana

Ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie, sposobu i jakości pracy, wywiązywania się z zadań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Dorota Kuncewicz, Barbara Ratajska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kozicka, Dorota Kuncewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zaborek
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bartoszak
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony wsparciu i oddziaływaniom wobec rodziców uczniów. Typologia rodzin, rodzina w sytuacji kryzysu, formy pracy z rodziną, oddziaływania na terenie szkoły i istytucje współpracujące, jak i zagadnienia związane ze Szkołą dla Rodziców - to jedne z wątków omawianych podczas zajęć.

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

1. System wspierania i formy pracy z rodziną

2. Rodzina w sytuacji kryzysu

• Typologia rodzin

• Sytuacja trudne i kryzysowe

3. Formy pracy z rodziną

• Interdyscyplinarny model pracy z rodziną

• Mediacje rodzinne

• Asystent rodziny

• Funkcje asystenta rodziny

4. Terapie psychologiczne – formy terapii

• Terapia indywidualna

• Terapia systemowa (rodzinna)

• Terapia grupowa

5. Szkoła dla Rodziców

• Założenia Szkoły dla Rodziców

• Tematyka Szkoły dla Rodziców

• Realizacja programu w Polsce

6. Podsumowanie

WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

Przygotować i przeprowadzić rozmowę z rodzicami ucznia z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi

Przeanalizować możliwości współpracy z rodzicami i jej zakres

Przygotować i ustalić wspólnie z rodzicem szczegóły planowanego sposobu rozwiązania sytuacji trudnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student współpracuje zadaniowo w grupie

- docenia wagę zespołowego rozwiązywania problemów

- dostrzega i formułuje problemy etyczne w pracy

- jest odpowiedzialny/a w wykonywaniu wyznaczonych zadań

- dostrzega specyfikę i znaczenie relacji interpersonalnych w kontakcie psychologicznym

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

- Prezentacja na zadany temat wraz z omówieniem,

- Przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy z rodzicami ucznia z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi, przygotowanie i ustalenie wspólnie z rodzicami planowanego sposobu rozwiązania sytuacji trudnej,

- Analiza wybranych przypadków podczas zajęć wraz z oddziaływaniami,

- Aktywne uczestnictwo w zajęciach (ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie, sposobu i jakości pracy, wywiązywania się z zadań)

Uwagi:

Formy i metody pracy:

• Dyskusja moderowana

• Burza mózgów

• Praca indywidualna

• Praca grupowa

• Analiza przypadku

• Mini-wykład

• Prezentacje

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.