Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca z rodziną na terenie szkoły

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PTS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z rodziną na terenie szkoły
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Umiejętności

Przygotować i przeprowadzić rozmowę z rodzicami ucznia z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi

Przeanalizować możliwości współpracy z rodzicami i jej zakres

Przygotować i ustalić wspólnie z rodzicem szczegóły planowanego sposobu rozwiązania sytuacji trudnej

Kompetencje społeczne

- współpracuje zadaniowo w grupie

- docenia wagę zespołowego rozwiązywania problemów

- dostrzega i formułuje problemy etyczne w pracy

-jest odpowiedzialny w wykonywaniu wyznaczonych zadań

- dostrzega specyfikę i znaczenie relacji interpersonalnych w kontakcie psychologicznym

Sposób pomiaru

Ocena wykonanie zadania domowego, ocena wykonanie zadania w grupach podczas ćwiczeń

Dyskusja oceniana

Ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie, sposobu i jakości pracy, wywiązywania się z zadań

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.