Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Państwo a społeczeństwo obywatelskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PSO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Państwo a społeczeństwo obywatelskie
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowy dla III r. PY; spec.: psychologia społeczności, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

- Znać terminologię odnoszącą się do problematyki społeczeństwa obywatelskiego na poziomie rozszerzonym

- Mieć szerszą oraz pogłębioną wiedzę o społeczeństwie obywatelskim, relacji między państwem a społeczeństwem obywatelskim

Umiejętności

- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące społeczeństwa obywatelskiego, na tej podstawie formułować krytyczne sądy

rozwijać formy indywidualnej aktywności i przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu problematyki społeczeństwa obywatelskiego

- Przygotować /spełniające uznane standardy/ wystąpienia ustne dotyczące problematyki społeczeństwa obywatelskiego

proponować rozwiązania w zakresie zwiększenia aktywności obywatelskiej

- analizować przyczyny i przebieg aktywności obywatelskiej, formułować własne opinie na temat aktywności obywatelskiej oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować

- dostrzegać, obserwować i interpretować inicjatywy i aktywności obywatelskie oraz wyjaśniać relacje między tymi zjawiskami

Kompetencje społeczne

- współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Sposób pomiaru

-egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru,

-quiz,

-dyskusje grupowe,

-praca w grupach

-wygłaszane przez studentów referaty na podstawie literatury oraz innych źródeł informacji ilustrowane prezentacjami w PowerPoint, filmami

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

WYGŁOSZENIE REFERATU wraz z przygotowaniem prezentacji multimedialnej i pytaniami do dyskusji

EGZAMIN

Pełny opis:

Zajęcia 1. Idea społeczeństwa obywatelskiego. Historia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Zajęcia 2. W drodze do społeczeństwa obywatelskiego

Zajęcia 3. Obywatelska polityka społeczna

Zajęcia 4. Samoorganizacja społeczeństwa: organizacje pozarządowe

Zajęcia 5. Sektor obywatelski – formy organizacyjno-prawne

Zajęcia 6. Współpraca międzysektorowa

Zajęcia 7. Decydujmy razem – partycypacja

Zajęcia 8. Aktywne sąsiedztwo - Ruchy miejskie

Zajęcia 9. Liderzy, działacze, wolontariusze organizacji III i IV sektora

Zajęcia 10. Organizacje i oddolne inicjatywy kobiece

Zajęcia 11. Aktywność społeczna osób starszych

Zajęcia 12. Obywatelskie nieposłuszeństwo i polityka protestu

Zajęcia 13. Ruchy społeczne

Zajęcia 14. Społeczności wirtualne

Zajęcia 15. EGZAMIN

Literatura:

Shils E. 1994: Co to jest społeczeństwo obywatelskie?, w: Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Demokracja, Filozofia i Praktyka, Fundacja im. Stefana Batorego, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków

Leś E. 2001: Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Prószyński i S-ka, Warszawa, Rozdział II: Dobroczynność i filantropia pod zaborami

Putnam R. 1995: Demokracja w działaniu, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, Rozdział 5. W poszukiwaniu źródeł wspólnoty obywatelskiej

Maroń D. (2012). Polityczna i społeczna aktywność ludzi młodych – w kierunku społeczeństwa obywatelskiego?, w: Makuch M., Maroń D. (red.), Młode pokolenie. Problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 65-86

Frączek M., Laurisz N. 2012: Ekonomia społeczna a rynek pracy, w: Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków

Orczyk J. 2012: Ekonomia społeczna a polityka społeczna, w: Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków

Po co istnieje III sektor? w: Gałązka A. (red.), Elementarz III sektora, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa 2005

Bartkowski J. 2012: Podstawowe fakty o trzecim sektorze: czego nie wiemy o NGOsach, w: Poławski P. (red.), Trzeci sektor: fasady i realia, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa

Wojtanowicz-Bogacz E. 2012: Motywy podejmowania współpracy przez organizacje pozarządowe, w: III Sektor, Nr 28, jesień-zima 2012

Dąbska A. 2012: Co się komu opłaca, czyli współpraca i rywalizacja organizacji pozarządowych, w: III Sektor, Nr 28, jesień-zima 2012

Frieske K.W., Pawłowska K. 2014. Jeśli partycypacja - …to z panną taką jak ty, w: Przybylska A., Giza A. (red.), Partycypacja obywatelska. Od teorii do praktyki społecznej, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa

Wojtaszczyk P., Martela B. 2014: Niesforni obywatele – spontaniczne organizowanie się mieszkańców, w: Przybylska A., Giza A. (red.), Partycypacja obywatelska. Od teorii do praktyki społecznej, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa

Łuczak K. (2015). Ruchy miejskie w poszukiwaniu wartości i idei kluczowych dla rozwoju miast, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 54

Dzień Sąsiada. Jak inicjatywy sąsiedzkie zmieniają Warszawę (2015). Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Makowski G. 2012: Młody, bogaty, wykształcony, religijny – mit polskiego wolontariusza, w: Grabowska M. (red.), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2012, CBOS, Warszawa

Palska H., Lewenstein B. 2004: Biografia społecznikowska, w: Gliński P., Lewenstein B., Siciński A. (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie

Siemieńska R. 2005: Miejsce i rola organizacji kobiecych w Polsce, w: Siemieńska R. (red.). Płeć, wybory, władza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 241-261

Lewandowska M. (2009). Udział kobiet w organizacjach pozarządowych, w: Raport Kongres Kobiet 2009

Plakwicz J. (2009). Kobiety w ruchu. Refleksje o początkach feminizmu i dniu dzisiejszy, w: Raport Kongres Kobiet 2009

Maroń D. (2011). Rola organizacji pozarządowych w życiu seniorów, w: Makuch M., Maroń D. (red.), Osoby starsze w społeczeństwie – społeczeństwo wobec osób starszych, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 69-87

Schimanek T. 2013: Sposoby i formy aktywizacji społecznej, w: Schimanek T, Wejcman Z. , Aktywni seniorzy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Schimanek T. 2013: O czym warto pamiętać w pracy z seniorami, Schimanek T, Wejcman Z. , Aktywni seniorzy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Rucht D. 2010: Rosnące znaczenie polityki protestu, w: Dalton R. J., Klingemann H-D., Zachowania polityczne, Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa

Domański H. 2015: Udział w protestach, w: Czy są w Polsce klasy społeczne?, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, rozdział 8.

Tarrow S., McAdam D. 2008: Protesty ponadnarodowe. Zmiana skali, w: Gorlach K., Mooney P. H. (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Castells M. 2013: Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, rozdział 6 i 7.

Turkle S. 2013: Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki, a mniej od siebie nawzajem. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Część Druga – Nowa samotność w bliskości: w sieci

Uwagi:

prezentacje multimedialne, dyskusja, warsztaty

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.