Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychospołeczne problemy szkoły

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PSK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychospołeczne problemy szkoły
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Umie zdefiniować następujące zjawiska i problemy: agresja, przemoc, dręczenie (bulling)

Potrafi wymienić i opisać rodzaje agresji, przemocy, uzależnień

Umie opisać różne problemy zagrażające zdrowiu i życiu dzieci i młodzieży szkolnej

Umie opisać czynniki ryzyka i czynniki chroniące przed agresją, przemocą, wykluczeniem, depresją, samobójstwem, uzależnieniami i wczesnym rozpoczęciem współżycia

Wie, jakie jest rozpowszechnienie różnych problemów psychospołecznych wśród dzieci i młodzieży

Potrafi scharakteryzować proces rozwoju różnych problemów psychospołecznych tj. przemoc, depresja, uzależnienia, sytuacje konfliktowe

Zna zasady pomocy psychologicznej w sytuacji rozpoznania problemu

Potrafi opisać podstawowe zasady mediacji

Umiejętności

Umie scharakteryzować sytuację psychologiczną dziecka, którego rodzice się rozwodzą lub które doznało straty (np. śmierci w rodzinie)

Potrafi rozpoznać objawy bycia ofiarą lub sprawcą przemocy, wykluczenia, depresji dziecięcej i młodzieńczej, myśli i planów samobójczych oraz różnych rodzajów uzależnień

Potrafi scharakteryzować proces rozwoju różnych problemów psychospołecznych tj. przemoc, depresja, uzależnienia, sytuacje konfliktowe

Kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kozicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zaborek
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bartoszak
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu ukazać wagę pojawiania się różnych psychospołecznych problemów w środowisku szkolnym, od problemu agresji, przemocy, wypalenia zawodowego, poprzez tematykę uzależnień, rozpadu rodziny czy utraty kogoś, problem depresji, itd. Przedmiot zajęciowy na szeroką skalę omawia ważne zagadnienia, z którymi psycholog spotyka się w swoim środowisku pracy.

Pełny opis:

WIEDZA:

- Student potrafi zdefiniować następujące zagadnienia: agresja, przemoc, dręczenie (bulling), cyberprzemoc;

- Potrafi wymienić i opisać rodzaje agresji, przemocy oraz metody oddziaływań;

- Wie czym jest wypalenie zawodowe wśród nauczycieli i zna metody oddziaływań;

- Potrafi opisać różne problemy zagrażające zdrowiu i życiu dzieci i młodzieży szkolnej;

- Umie opisać czynniki ryzyka i czynniki chroniące przed agresją, przemocą, wykluczeniem, depresją, samobójstwem, uzależnieniami i wczesnym rozpoczęciem współżycia;

- Potrafi scharakteryzować podłoże zagadnień tj. przemoc, depresja, uzależnienia;

- Zna zasady pomocy psychologicznej w sytuacji rozpoznania problemu;

- Potrafi opisać podstawowe zasady mediacji

UMIEJĘTNOŚCI

- Student potrafi scharakteryzować sytuację psychologiczną dziecka, którego rodzice się rozwodzą lub które doznało straty (np. śmierć w rodzinie);

- Potrafi rozpoznać objawy bycia ofiarą/sprawcą przemocy, wykluczenia, a także zna obraz depresji dziecięcej i młodzieńczej oraz możliwe następstwa;

- Student zna rodzaje uzależnień i ich skutki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student wzmacnia swoje kompetencje komunikacyjne i umiejętność współpracy w grupie;

- Potrafi działań i rozwiązywać problemy/zadania, konfrontując swoje wypowiedzi z wypowiedziami kolegów i koleżanek z grupy

Warunki zaliczenia:

- aktywność podczas zajęć;

- praca pisemna na zadany temat;

- kolokwium

Uwagi:

Metody i formy pracy:

- mini-wykład, dyskusja moderowana, praca indywidualna, praca w grupach, analiza przypadku, film, burza mózgów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Zakrzewska-Olędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Zakrzewska-Olędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.