Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka prowadzenia warsztatów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-MPW1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka prowadzenia warsztatów
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla V r. PY; spec.: psychologia wspierania rozwoju i kszałcenia (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowy dla IV r. PY; spec.: psychologia społeczności, (5-l) stacjonarne
Obowiązkowy dla V r. PY; spec.: psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna i potrafi wytłumaczyć rolę trenera w procesie szkoleniowym

- zna i potrafi wytłumaczyć specyfikę uczenia się w grupie, zwłaszcza osób dorosłych

- zna metody prowadzenia warsztatów, w tym metody aktywizujące (dyskusje, analiza doświadczenia, gry i symulacje, odgrywanie ról)

Umiejętności

- potrafi dobrać rodzaj metody do umiejętności psychologicznej, której uczy

- potrafi zaplanować i poprowadzić fragment warsztatu

Kompetencje społeczne

- potrafi współpracować z inną osobą w tworzeniu fragmentu warsztatu

- potrafi krytycznie podejść do siebie i innych w roli trenera

- jest otwarty na dawanie i wysłuchanie informacji zwrotnej o innych i sobie w roli trenera

Sposób pomiaru

- ocena na podstawie testu wiadomości

- ocena na podstawie projektu i obserwacji prowadzenia fragmentu warsztatu

- ocena na podstawie projektu i obserwacji prowadzenia fragmentu warsztatu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

test wiadomości, ocena scenariusza warsztatu, ocena poprowadzenia warsztatu, ocena wypowiedzi ustnej podczas zajęć

Pełny opis:

Celem zajęć jest nabycie wiedzy i doskonalenie przez studentów umiejętności prowadzenia warsztatów grupowych (szkoleń) z zakresu umiejętności psychospołecznych. Na zajęciach poruszane będą następujące zagadnienia: różnice pomiędzy treningiem, warsztatem a szkoleniem, etapy cyklu szkoleniowego, specyfika uczenia się osób dorosłych, elementy struktury warsztatu, cechy szkolenia prowadzonego metodami aktywnymi, specyfika uczenia się w grupie, warsztat pracy trenera, etyka pracy trenera, trudne sytuacje w pracy trenera, certyfikacja trenerska

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jarmuż, S., Witkowski, T. (2004). Podręcznik trenera. Praktyka prowadzenia szkoleń. Wrocław:

Moderator (Rozdział V – „Warsztat trenera – metody prowadzenia zajęć” i rozdział VIII – od s. 254: „Badanie efektywności szkoleń”)

Konopka, K. (2013). Wspieranie rozwoju osobistego: warsztaty kompetencji społeczno –

psychologicznych. W: E. Sokołowska (red.), Psychologia kształcenia i wspierania rozwoju. Podręcznik akademicki (s. 183-203). Warszawa: Wydawnictwo APS

Rae, L. (2006 / 2012). Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich. Kraków: Oficyna Ekonomiczna (2006 – Rozdział 4 – „Rozpoczęcie prezentacji lub sesji, czyli co zrobić żeby się uczyli; rozdział 5 – „W trakcie prezentacji lub sesji, czyli co zrobić, żeby się uczyli” )

Silberman, M. (2006). Metody aktywizujące w szkoleniach. Kraków: Wolters Kluwer, Oficyna

Ekonomiczna (Rozdział 2 – „Wyznaczanie celów nauczania i zadań szkoleniowych”)

Uwagi:

Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, metody aktywizujące: ćwiczenia (praca w małych grupach, odgrywanie ról), analiza doświadczeń własnych, dyskusja.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do testu zaliczeniowego 15

Przygotowanie scenariusza i poprowadzenie fragmentu szkolenia 30

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

ocena scenariusza warsztatu, test wiadomości

Pełny opis:

- szkolenie, warsztat, trening - podobieństwa i różnice

- etapy cyklu szkoleniowego

- rodzaje szkoleń

- specyfika uczenia się osób dorosłych

- elementy struktury warsztatu

- cechy szkolenia prowadzonego metodami aktywnymi

- reguły tworzenia scenariusza warsztatu

- formułowanie celów szkoleniowych

- prowadzenie warsztatów i szkoleń

- certyfikacja trenerska

Literatura:

Jarmuż, S., Witkowski, T. (2004). Podręcznik trenera. Praktyka prowadzenia szkoleń. Wrocław: Moderator (Rozdział V)

Konopka, K. (2013). Wspieranie rozwoju osobistego: warsztaty kompetencji społeczno – psychologicznych. W: E. Sokołowska (red.), Psychologia kształcenia i wspierania rozwoju. Podręcznik akademicki (s. 183-203). Warszawa: Wydawnictwo APS

Rae, L. (2006). Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich. Kraków: Oficyna Ekonomiczna (Rozdział 4 i 5)

Silberman, M. (2006). Metody aktywizujące w szkoleniach. Kraków: Wolters Kluwer, Oficyna Ekonomiczna (Rozdział 2)

Uwagi:

metody kształcenia: prezentacje multimedialne, wykonywanie zadań, dyskusja w całej grupie i w podgrupach, ćwiczenia indywidualne i grupowe

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie scenariusza warsztatu 5

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do testu 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.