Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Formowanie i dynamika grup

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-FID Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Formowanie i dynamika grup
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psychologia społeczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psyochologia społeczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Odróżnia rodzaje grup społecznych i ich znaczenie dla Ja i dla społeczeństwa.

Zna rodzaje celów, typy przywództwa, strukturę grupy, czynniki sprzyjające efektywności zadaniowej, dwukierunkową rolę spójności grupowej.

Zna mechanizmy tworzenia grupy.

Zna czynniki zagrażające rozpadem grupy.

Umiejętności

Umie pobudzić pracę grupową.

Umie działać na rzecz zadaniowej efektywności grupy.

Umie wstępnie zdiagnozować problemy grupowe.

Kompetencje społeczne

Umiejętność (na poziomie elementarnym) do tworzenia i utrzymywania więzów grupowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

egzamin, analiza sytuacji z codziennego życia społecznego i doświadczeń indywidualnych studentów i studentek

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Czym jest grupa? Podstawowa charakterystyka grup

2. Podstawowe funkcje grupy

3. Myślenie o grupach: Kategoryzacja społeczna, stereotypy (wstęp do relacji międzygrupowych)

4. Wpływ społeczny

5. Efektywność zadaniowa grup

6. Podejmowanie decyzji w grupach

7. Władza i przywództwo w grupie

8. Konflikt interesów (wstęp)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Brown, R. (2000). Procesy grupowe. Gdańsk: GWP (rozdział 7)

Oyster, C. K. (2000). Grupy. Warszawa: Zysk i S-ka (rozdziały 1-3, 5-10)

Literatura uzupełniająca:

Belbin, R.M., (2003). Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP.

Besta, T., Kosakowska-Berezecka, N. (2017). Między grupami. Przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią. Sopot: Smak słowa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja, analiza sytuacji społecznych, dyskusja.

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć 30

Przygotowanie się do egzaminu 40

ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

egzamin, analiza sytuacji z codziennego życia społecznego i doświadczeń indywidualnych studentów i studentek

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Czym jest grupa? Podstawowa charakterystyka grup

2. Podstawowe funkcje grupy

3. Myślenie o grupach: Kategoryzacja społeczna, stereotypy (wstęp do relacji międzygrupowych)

4. Wpływ społeczny

5. Efektywność zadaniowa grup

6. Podejmowanie decyzji w grupach

7. Władza i przywództwo w grupie

8. Konflikt interesów (wstęp)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Brown, R. (2000). Procesy grupowe. Gdańsk: GWP (rozdział 7)

Oyster, C. K. (2000). Grupy. Warszawa: Zysk i S-ka (rozdziały 1-3, 5-10)

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Omawianie zagadnień teoretycznych, analiza sytuacji społecznych, dyskusja.

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć 40

Przygotowanie się do egzaminu 45

ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.