Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka zachowań problemowych u dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3M-PZA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka zachowań problemowych u dzieci i młodzieży
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele kształcenia:

Celem ćwiczeń jest stworzenie studentom okazji by potrafili zdefiniować pojęcia profilaktycznych oddziaływań; by poznali kryteria diagnostyczne zaburzeń emocjonalnych oraz zachowań problemowych, by rozumieli znaczenie czynników ochronnych (wspierających) oraz metod stosowanych w profilaktyce w określonych problemów i zaburzeń; by dokonali przeglądu programów profilaktycznych znajdujących zastosowanie w dzieciństwie i w okresie adolescencji, w obszarze określonych problemów; by poznali strategie i metody stosowane w profilaktyce oraz zasady ewaluacji ich skuteczności.

Pełny opis:

Treści programowe (wersja rozszerzona):

1. Pojęcie zachowań problemowych, ryzykownych i dysfunkcjonalnych oraz kryteria opisu i rozpoznawania zaburzeń u dzieci i młodzieży (DSM-IV, ICD-10)

2. Założenia teoretyczne leżące o podstaw pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą, w pracy nad trudnościami i problemami emocjonalnymi oraz zachowania

3. Przegląd programów profilaktycznych znajdujących zastosowanie w dzieciństwie i w okresie adolescencji, w obszarze określonych problemów

-przeciwdziałanie problemom i zaburzeniom zachowania (np. ADHD, ODD, CD)

-zapobieganie trudnościom i problemom emocjonalnym (np. lęk, depresja, próby samobójcze i zachowania autodestrukcyjne)

-profilaktyka zachowań problemowych i ryzykownych w obszarze seksualności oraz używania substancji psychoaktywnych (przeciwdziałania narkomani, nikotyzmowi, prostytucji dziecięcej, etc.)

-zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i nieadekwatnym osiągnięciom szkolnym

-profilaktyka zdrowotna (kształtowane pozytywne nawyki żywieniowe, higieniczne, dbałość o właściwy sposób odpoczywania, dobre samopoczucie i o sprawność fizyczną)

4. Strategie i metody stosowane w profilaktyce

5. Ewaluacja programów profilaktycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Dagmara Boruc, Ewa Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Gaś, Z. B. (2003). Szkolny program profilaktyki. Istota, konstruowanie, ewaluacja. Warszawa: MENiS.

2. Geldard, K. (red.) (2010). Skuteczne interwencje w pracy z młodymi ludźmi z grup ryzyka. Warszawa: PARPHA

3. Grzelak, S. (2006). Programy profilaktyczne dotyczące obszaru seksualności. Badania ewaluacyjne w profilaktyce z obszaru seksualności. Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce (s. 29-93; 272-288). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

4. Guerin, S., Hennessy, E. (2004). Przemoc i prześladowanie w szkole. Skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży. Gdańsk: GWP.

5. Moczydłowska, J., Pełszyńska, I. (2005). Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Rzeszów; Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

6. O’Moore, M., Minton, St., J. (2008). Tworzenie skutecznej polityki przeciw przemocy w szkole. Jak Ty możesz pomóc zapobiegać przemocy w swojej szkole? W: Jak opanować przemoc w szkole (s. 17-37; 87-91). Warszawa: WSiP, Fraszka Edukacyjna.

7. Piekarska, A. (2010). Przemoc i krzywdzenie „za szkolną bramą” – programy profilaktyczne. W: G. Katra, E. Sokołowska (red.), Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole (s.113-128). Warszawa: Wolters Kluwer.

8. Pyżalski, J. (2011). Agresja elektroniczna – profilaktyka i interwencja. W: Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży (s. 111-134). Sopot: GWP

9. Rimm, S. D. (2000). Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole, jak temu przeciwdziałać? Poznań: Moderski i S-ka.

10. Szymańska, J. (2002). Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: CMPP-P

Uwagi:

Forma zaliczenia: obecność na wszystkich zajęciach, przygotowanie i prowadzenie fragmentu zajęć profilaktycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.