Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia transportu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3M-PST Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia transportu
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowy dla IV r. PY, zajęcia poszerzające wiedzę społeczną (SPO)
Obowiązkowy dla V r. PY, zajęcia poszerzające wiedzę społeczną (SPO)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu opiera się analizę psychologicznych aspektów uczestnictwa w ruchu drogowym, w tym przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, tendencji do popełniania wykroczeń drogowych (uwarunkowań temperamentalnych i osobowościowych), uwarunkowań zachowań agresywnych na drodze oraz predyspozycji do wykonywania zawodu związanego z kierowaniem autem. Podczas zajęć zostaną przedstawione także elementy pracy psychologa w obszarze diagnozowania braku bądź istnienie przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Pełny opis:

Aby bezpiecznie funkcjonować w sytuacji drogowej, każdy kierowca powinien znać swoje umiejętności i predyspozycje psychologiczne, mogące mieć wpływ na zachowanie na drodze. Styl jazdy kierującego jest uzależniony zarówno od sprawności psychofizycznej obejmującej m.in. percepcję, uwagę, czas reakcji, koordynację wzrokowo-ruchową, jak również od cech osobowości i temperamentu. Duże znaczenie ma umiejętność oceny swojego stanu psychofizycznego i realistycznej oceny własnych możliwości i ograniczeń. W ocenie tegoż stanu, kierowcom pomagają psychologowie, poprzez prowadzenie psychologicznych badań w zakresie psychologii transportu. Celem tych analiz jest stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem oraz wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, jak również istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora nauki jazdy / egzaminatora / instruktora techniki jazdy.

O tych wszystkich elementach mowa będzie podczas wykładów.

Literatura:

Goszczyńska M., Studenski R. (red.) (2006). Psychologia zachowań ryzykownych. Koncepcje - badania-praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

Odachowska, E. (red.) (2015). Badania kwestionariuszowe w psychologii transportu, Warszawa: Instytut Transportu Samochodowego,

Łuczak, A. (1999). Dobór do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2, 12-17.

Odachowska E. (red.). (2014). Psychologia zachowań ryzykownych. Warszawa: ITS;

Uzupełniająca:

Hennesy, D., Wiesenthal, D. (1999). Traffic Congestion, Driver Stress, and Driver Aggression. W: Aggressive Behavior. Departament of Psychology and LaMarsh Centre for Research on Violence and Conflict Resolution, Volume 25, 409-423.

Huguenin R.D., Rumar K., (2001). Models in Traffic Psychology. In: P. E. Barjonet (Ed.), Traffic psychology today. Boston: Kluwer Academic Publishers. Pligt i in. 1995,

Moskowitz, H., Fiorentino, D. A. (2000). Review of the Literature on the Effects of Low Doses of Alcohol on Driving-Related Skills. Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Odachowska E. (2012). Emocje na drodze. Nowe metody poszukiwania przyczyn powstawania wypadków drogowych. Technika Transportu Szynowego tom 3.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 47 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odachowska
Prowadzący grup: Ewa Odachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu opiera się analizę psychologicznych aspektów uczestnictwa w ruchu drogowym, w tym przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, tendencji do popełniania wykroczeń drogowych (uwarunkowań temperamentalnych i osobowościowych), uwarunkowań zachowań agresywnych na drodze oraz predyspozycji do wykonywania zawodu związanego z kierowaniem autem. Podczas zajęć zostaną przedstawione także elementy pracy psychologa w obszarze diagnozowania braku bądź istnienie przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Pełny opis:

Każdego dnia obserwujemy, jak ludzie zachowują się w różnych sytuacjach. Jedną z tych sytuacji jest droga i jej otoczenie. Uczestniczymy w niej jako piesi, rowerzyści czy kierowcy pojazdów. Relacje między nimi stanowią od lat element obserwacji psychologów transportu, głownie z uwagi na fakt, iż każdego roku ginie na drogach wiele osób. Słuchacze poznają te zagadnienia oraz rolę psychologa w tym obszarze.

Literatura:

Podstawowa:

Goszczyńska M., Studenski R. (red.) (2006). Psychologia zachowań ryzykownych. Koncepcje - badania-praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

Odachowska, E. (red.) (2015). Badania kwestionariuszowe w psychologii transportu, Warszawa: Instytut Transportu Samochodowego,

Łuczak, A. (1999). Dobór do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2, 12-17.

Odachowska E. (red.). (2014). Psychologia zachowań ryzykownych. Warszawa: ITS;

Uzupełniająca:

Hennesy, D., Wiesenthal, D. (1999). Traffic Congestion, Driver Stress, and Driver Aggression. W: Aggressive Behavior. Departament of Psychology and LaMarsh Centre for Research on Violence and Conflict Resolution, Volume 25, 409-423.

Huguenin R.D., Rumar K., (2001). Models in Traffic Psychology. In: P. E. Barjonet (Ed.), Traffic psychology today. Boston: Kluwer Academic Publishers. Pligt i in. 1995,

Moskowitz, H., Fiorentino, D. A. (2000). Review of the Literature on the Effects of Low Doses of Alcohol on Driving-Related Skills. Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Odachowska E. (2012). Emocje na drodze. Nowe metody poszukiwania przyczyn powstawania wypadków drogowych. Technika Transportu Szynowego tom 3.

Uwagi:

Forma zaliczenia: egzamin złożony z pytań jednokrotnego wyboru - zalicza 60 % poprawnie udzielonych odpowiedzi

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.