Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia reklamy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3M-PRE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia reklamy
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Lebuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Lebuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. KOLOKWIUM sprawdzające wiedze studenta

2. OBSERWACJA aktywności studenta podczas zajęć

3. OCENA przygotowania i prezentacji PROJEKTU przez studentów

Pełny opis:

1. REKLAMA W SZERSZYM TLE MARKETINGOWYM: miejsce reklamy w komunikacji marketingowej i społecznej, reklama jako komunikat perswazyjny – przegląd modeli komunikacyjnych; klasyczne modele działalności reklamy (AIDA, AIDCAS, DAGMAR); reklama produktowa i reklama wizerunkowa; reklama komercyjna, społeczna, polityczna i marketing zaangażowany społecznie; analiza kluczowych pojęć – strategia i komunikacja marketingowa, marka, konkurencja.

2. DO KOGO I JAK – CZYLI O PRZEKAZIE I TARGECIE: pojęcie targetu mediowego; segmentacje psychologiczne, demograficzne i psychograficzne – kilka przykładów; marki kierowane do poszczególnych segmentów; konsekwencje określonej grupy docelowej – forma, format i treść komunikatu; pojęcie consumer insight jako kluczowej przesłanki komunikacyjnej w dotarciu do konsumentów; dzieci i młodzież jako grupa docelowa.

3. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY DZIAŁANIA I ODBIORU REKLAMY: ogólne psychologiczne wyjaśnianie reakcji konsumenta na reklamę – behawioryzm, psychologia postaci, psychoanaliza, psychologia społeczna (teorie atrybucji); procesy poznawcze – percepcja, uwaga, warunkowanie klasyczne, przetwarzanie informacji, pamięć, wyobraźnia, język; emocje w reklamie – siła i kierunek emocji a odbiór reklamy, reklama podprogowa a nieuświadomione oddziaływanie reklamy.

4. DOBÓR MEDIÓW REKLAMOWYCH – CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, PRZYKŁADY, WYZNACZNIKI EFEKTYWNOŚCI: reklama telewizyjna; reklama radiowa; reklama prasowa; reklama zewnętrzna; reklama internetowa; nietypowe media reklamowe.

5. PROCES TWORZENIA REKLAMY: cykl planowania reklamy King; konstruowanie briefu; tworzenie storyboardu; realizacja reklamy.

6. BADANIE REKLAMY – OD KONCEPTU DO EGZEKUCJI: rola badań na każdym etapie tworzenia reklamy – od wstępnych konceptów po gotowe reklamy; znaczenie badań jakościowych i ilościowych; przykłady z FGI, przykłady ilościowych metod standaryzowanych (LINK); przykłady badania animatików, storybordów i moudbordów; znaczenie badań trackingowych – jak długo powinna być emitowana reklama, żeby działała najskuteczniej.

7. KREATYWNOŚĆ W REKLAMIE: reklama jako wytwór twórczy – kryteria oceny; problem kreatywności versus efektywności reklamy (przykłady różnych konfiguracji); kreatywność reklamy a jej rozpoznanie; impakt i perswazyjność; strategie twórczości w działalności reklamowej; jakie reklamy uznajemy za twórcze i dlaczego na bazie badań; reklama partyzancka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Barry, P. (2010). Pomysł w reklamie. Idee, strategie i kampanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Doliński, D. (2010). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Falkowski, A., Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Kall, J. (2002). Reklama. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

5. Maliszewski, N. (2007). Koń trojański w reklamie społecznej. Warszawa: Medical Tribune Polska.

6. Noga-Bogomilski, A., Maison, D. (2007) Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Literatura uzupełniająca:

1. Burtenshaw, K., Mahon, N., Barfoot, C. (2007). Kreatywna reklama. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Heat, R. (2008). Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Jones, J., P. (2004). Jak działa reklama? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Maison, D. (2004). Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT. Gdańsk: GWP.

5. Orzechowski, J., Wieszchoń, M. (2010). Nowe trendy w reklamie. Między nauką a praktyką. Warszawa: Academica Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

6. Szymura, B., Horbaczewski, T. (2005). Poznawcze uwarunkowania skuteczności wizualnego przekazu reklamowego. [W:] M. Kossowska, M. Śmieja, S. Śpiewak (red.), Społeczne ścieżki poznania. (s. 171-179). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja panelowa

- dialog

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- projektów

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

- gry dydaktyczne

- projekt

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- metoda symulacyjna

- projekt

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 15h

Przygotowanie się do zajęć - 15h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 30h

Liczba punktów ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.