Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie statystyki w badaniach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-ZSB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie statystyki w badaniach społecznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią wprowadzenie do analizy danych - od statystyk opisowych i wizualizacji danych, po wnoskowanie statystyczne.

Pełny opis:

Podczas zajęć studneci będą przeprowadzali analizy na danych - od opisu statystycnego na danych hipotetycznych (w celu ćwiczenia zastosowanie wzorów), po analizy na danych empirycznych, i interpretować uzyskane wyniki. W drugiej części zajęć, studenci poznają zasady wnioskowania statystycznego (testowania hipotezy zerowej), testowania różnic pomiędzy średnimi i przewidywania za pomocą równania regresji. Znajomość prezentowanych podczas zajęć wzorów będzie obowiązkowa na kolokwiach, jak również umiejętnosć interpretacji uzyskanych wyników.

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

Fergusson, G Takane, G. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wieczorkowska (2007). Statystyka – analiza badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

King,B, Minium E (2009) Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa. PWN

Lektura uzupełniająca:

Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nęcka, E.; Stocki, R. (1999) Jak pisać prace z psychologii. Warszawa. Universitas.

Shaugnessy, J. J., Zechmeister, E. B., Zechmeister, J. S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe zagadnienia z zakresu zastosowania statystyki w badaniach społecznych, zwłaszcza psychologicznych.

Zna statystyki opisowe pojedynczej zmiennej i miary opisowe zależności pomiędzy zmiennymi w stopniu pozwalającym na samodzielne przeprowadzenie obliczeń.

Wie na czym polegają różnice pomiędzy opisem zależności i testowaniem zależności stopniu pozwalającym na krótką ustną i pisemną wypowiedź.

Rozumie pojęcie standaryzacji – celowości i mechanizmów przeprowadzenia.

Zna podstawy rachunku prawdopodobieństwa i wybrane rozkłady zmiennych losowych w stopniu pozwalającym je zdefiniować i rozróżnić.

Zna testy istotności różnic i warunki ich zastosowania (chi2, t, F versus parametryczne i nieparametryczne). Zna założenia do poszczególnych testów.

Wie na czym polega badania zależności liniowych. Zna dwie analizy (korelacje i regresję liniową).

Umiejętności

Umie dobrać odpowiednie analizy do postawionego pytania badawczego, zweryfikować założenia, wybrać metody parametryczne lub nieparametryczne, przeprowadzić, zinterpretować i zapisać zgodnie ze standardami APA.

Umie obliczyć (w programie statystycznym ale także ze wzoru) i zinterpretować miary chi2, t i F, miary wielkości efektu, poziom istotności.

Kompetencje społeczne

Ma krytyczny stosunek do doniesień badawczych i sposobu wykorzystania statystyki w naukach społecznych.

Ma świadomość konsekwencji niewłaściwego zastosowania analiz statystycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Prace domowe, kolokwia - uzyskanie powyżej 51% możliwych punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wojciechowski
Prowadzący grup: Katarzyna Piotrowska, Magdalena Rowicka, Dawid Ścigała, Łukasz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Sławomir Postek, Monika Prusik, Magdalena Rowicka, Dawid Ścigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kolokwium, wejściówki.

Pełny opis:

Podczas zajęć studneci będą przeprowadzali analizy na danych - od opisu statystycnego na danych hipotetycznych (w celu ćwiczenia zastosowanie wzorów), po analizy na danych empirycznych, i interpretować uzyskane wyniki. W drugiej części zajęć, studenci poznają zasady wnioskowania statystycznego (testowania hipotezy zerowej), testowania różnic pomiędzy średnimi i przewidywania za pomocą równania regresji. Znajomość prezentowanych podczas zajęć wzorów będzie obowiązkowa na kolokwiach, jak również umiejętnosć interpretacji uzyskanych wyników.

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

King,B, Minium E (2009) Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa. PWN

Lektura uzupełniająca:

Fergusson, G Takane, G. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wieczorkowska (2007). Statystyka – analiza badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nęcka, E.; Stocki, R. (1999) Jak pisać prace z psychologii. Warszawa. Universitas.

Shaugnessy, J. J., Zechmeister, E. B., Zechmeister, J. S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

Na ocenę końcowa będa sie składały: wejściówki (2 luub 3), kolokwium. Zaliczenie zajęć jest mozliwe przy uzyskaniu 51% z ocenianych aktywności. Praca własna studenta obejmuje ok 60 godzin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Katarzyna Piotrowska, Magdalena Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kolokwium, wejściówki.

Pełny opis:

Podczas zajęć studneci będą przeprowadzali analizy na danych - od opisu statystycnego na danych hipotetycznych (w celu ćwiczenia zastosowanie wzorów), po analizy na danych empirycznych, i interpretować uzyskane wyniki. W drugiej części zajęć, studenci poznają zasady wnioskowania statystycznego (testowania hipotezy zerowej), testowania różnic pomiędzy średnimi i przewidywania za pomocą równania regresji. Znajomość prezentowanych podczas zajęć wzorów będzie obowiązkowa na kolokwiach, jak również umiejętnosć interpretacji uzyskanych wyników.

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

King,B, Minium E (2009) Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa. PWN

Lektura uzupełniająca:

Fergusson, G Takane, G. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wieczorkowska (2007). Statystyka – analiza badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nęcka, E.; Stocki, R. (1999) Jak pisać prace z psychologii. Warszawa. Universitas.

Shaugnessy, J. J., Zechmeister, E. B., Zechmeister, J. S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

Na ocenę końcowa będa sie składały: wejściówki (2 luub 3), kolokwium. Zaliczenie zajęć jest mozliwe przy uzyskaniu 51% z ocenianych aktywności. Praca własna studenta obejmuje ok 60 godzin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Sławomir Postek, Monika Prusik, Magdalena Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Katarzyna Piotrowska, Monika Prusik, Łukasz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Sławomir Postek, Monika Prusik, Magdalena Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kaźmierczak
Prowadzący grup: Izabela Kaźmierczak, Monika Prusik, Magdalena Szpojankowska-Puchalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Treści programowe:

-Jedno- i wielozmiennowa analiza regresji jako narzędzie przewidywania w psychologii

-Jednoczynnikowa analiza wariancji w planie międzygrupowym

-Wieloczynnikowa analiza wariancji w planie międzygrupowym

-Wprowadzenie do analizy wariancji z powtarzanym pomiarem

-Jednoczynnikowa analiza wariancji z powtarzanym pomiarem

-Dwuczynnikowa analiza wariancji z powtarzanym pomiarem

-Dwuczynnikowa analiza wariancji w schemacie mieszanym

Literatura:

Bedyńska, S., Brzezicka, A. (2007). Statystyczny drogowskaz : praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii.

Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Piotrowska, Sławomir Postek, Magdalena Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Postek
Prowadzący grup: Sławomir Postek, Magdalena Szpojankowska-Puchalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Katarzyna Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.