Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-WPD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura:
Efekty uczenia się:

Wiedza

- Zna terminologię potrzebną do opisu zjawisk psychicznych na poziomie rozszerzonym i potrafi ją adekwatnie zastosować;

- Posiada wiedzę o miejscu psychologii i jej powiązaniu z innymi naukami o człowieku;

- Posiada wiedzę o kierunkach w naukach psychologicznych i ich historycznych uwarunkowaniach;

- Posiada wiedzę o uwarunkowaniach procesów psychicznych: poznawczych, emocjonalnych, motywacyjnych i in.;

Umiejętności

- Potrafi scharakteryzować podstawowe procesy psychiczne;

- Potrafi posługiwać się terminologią odnoszącą się do przebiegu procesów psychicznych człowieka;

- Potrafi odróżnić podejścia w ramach podstawowych kierunków psychologicznych;

- Potrafi scharakteryzować problem z uwzględnieniem różnych kierunków psychologicznych;

Kompetencje społeczne

- Potrafi formułować problemy wykorzystując wiedzę psychologiczną i porozumiewać się ze specjalistami z dziedzin pokrewnych;

- Potrafi posługiwać się wiedzą o zjawiskach psychicznych w wyjaśnianiu ludzkich zachowań: zarówno zjawisk indywidualnych jak i społecznych;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka, Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin pisemny (test wyboru), testy wiadomości na ćwiczeniach, pytania sprawdzające na ćwiczeniach, zadania wykonywane w małych grupach, praca pisemna (rozprawka)

Pełny opis:

Celem kursu „Wprowadzenie do Psychologii” (wykładów i ćwiczeń) jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, metodami i teoriami psychologii. Przedmiot ma umożliwić przyswojenie podstawowych pojęć psychologicznych, nabycie przez studentów umiejętności posługiwania się językiem psychologicznym oraz zrozumienie na poziomie podstawowym przebiegu i znaczenia badań psychologicznych.

ZAGADNIENIA PORUSZANE NA WYKŁADACH I ĆWICZENIACH

Psychologia jako nauka

Warsztat metodologiczny psychologa

Rozwój psychologii jako nauki

Spostrzeganie i uwaga

Uczenie się

Pamięć

Mowa i myślenie

Emocje i stres

Motywacje

Temperament i osobowość

Inteligencja

Perspektywa rozwojowa w psychologii

Społeczne uwarunkowania zachowania

Zdrowie psychiczne: norma a patologia

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA DO WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ

Aronson, E., Wilson, T.,D., Akert, R. (2004). Psychologia Społeczna. Serce i umysł (Rozdział 12, s. 323-350). Poznań: Zysk i S-ka.

Brzezińska, I.A., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2008). Psychologia Rozwoju Człowieka. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 2 (s. 112-147). Gdańsk: GWP.

Falkowski, A., Maruszewski, T., Nęcka, E. (2008). Procesy poznawcze. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1 (s. 445-450). Gdańsk: GWP.

Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2006). Psychologia i Życie. Warszawa: PWN (s. 2-7,20-41,92-139,166-226,280-381,386-413,462-497)

Meyer, R. (2008). Psychopatologia. Jeden przypadek wiele teorii (rozdział 1. s 21-37). Gdańsk: GWP.

Rathus, S. A. (2004). Psychologia współczesna. Gdańsk: GWP (s. 371-408,685-724).

Stachowski, R. i Dobroczyński, B. (2010). Historia psychologii - od Wundta do czasów najnowszych. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 1 (s. 73-108,123-135). Gdańsk: GWP.

Stirling, J., D., Hellewell, S., E. (2005). Psychopatologia. Wprowadzenie do Psychologii: Psychologia Kliniczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (s. 23-35)

Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, V. (2010). Psychologia: Kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się. Tom 2. Warszawa: PWN (r. 1.4, 1.5)

Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, V. (2010). Psychologia: Kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości, tom 4. Warszawa: PWN (s. 24-84)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Eysenck, H., Eysenck, M. (2003). Podpatrywanie umysłu. Gdańsk: GWP.

Hock, R. R. (2003). Czterdzieści prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Fascynująca podróż w krainę nauki. Gdańsk: GWP.

Łukaszewski, W. (2003). Wielkie pytania psychologii. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

metody kształcenia: wykład połączony z ekspozycją podstawowych tez na ekranie, oraz prezentacjami multimedialnymi, wykonywanie różnych zadań, dyskusja w całej grupie i w podgrupach, ćwiczenia indywidualne, omawianie przypadków

Godziny kontaktowe 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 80

Przygotowanie się do egzaminu 60

Przygotowanie się do testów zaliczeniowych 30

inne 10

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka, Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin pisemny (test wyboru), testy wiadomości na ćwiczeniach, pytania sprawdzające na ćwiczeniach, zadania wykonywane w małych grupach, praca pisemna

Pełny opis:

Psychologia jako nauka

Warsztat metodologiczny psychologa

Rozwój psychologii jako nauki

Spostrzeganie i uwaga

Uczenie się

Pamięć

Mowa i myślenie

Emocje i stres

Motywacje

Temperament i osobowość

Inteligencja

Perspektywa rozwojowa w psychologii

Społeczne uwarunkowania zachowania

Zdrowie psychiczne: norma a patologia

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aronson, E., Wilson, T.,D., Akert, R. (2004). Psychologia Społeczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (Rozdział 12, s. 323-350)

Brzezińska, I.A., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2008). Psychologia Rozwoju Człowieka. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 2 (s. 112-147). Gdańsk: GWP.

Falkowski, A., Maruszewski, T. i Nęcka, E. (2008). Procesy poznawcze. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1 (s. 445-450). Gdańsk: GWP.

Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2006). Psychologia i Życie. Warszawa: PWN (s. 2-7, 20-41, 92-139, 166-226, 280-381, 386-413, 462-497)

Łukaszewski, W. (2003). Psychologiczne koncepcje człowieka. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1, Podstawy psychologii (s. 67-92). Gdańsk: GWP.

Meyer, R., (2008). Psychopatologia. Jeden przypadek wiele teorii. Gdańsk: GWP (rozdział 1. s. 21-37)

Rathus, S. A. (2004). Psychologia współczesna. Gdańsk: GWP

(s. 371-408, 685-724)

Stachowski, R. (2002). Historia psychologii - od Wundta do czasów najnowszych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1, Podstawy psychologii (s. 25-66). Gdańsk: GWP.

Stirling, J., D., Hellewell, S., E. (2005). Psychopatologia. Wprowadzenie do Psychologii: Psychologia Kliniczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (s. 23-35)

Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, V. (2010). Psychologia: Kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości, tom 4. Warszawa: PWN (s. 24-84)

Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, V. (2010). Psychologia: Kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się. Tom 2. Warszawa: PWN (r. 1.4, 1.5)

Literatura uzupełniająca:

Hock, R. R. (2003). Czterdzieści prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Fascynująca podróż w krainę nauki. Gdańsk: GWP

Eysenck, H., Eysenck, M. (2003). Podpatrywanie umysłu. Gdańsk: GWP (rozdział 5, 11, 16, 17).

Łukaszewski, W. (2003). Wielkie pytania psychologii. Gdańsk: GWP (rozdział 1, 8, 10)

Strelau, J., Zawadzki, B. (2008). Psychologia Różnic Indywidualnych. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 1 (s. 816-845). Gdańsk: GWP.

Wojciszke B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej (s. 345 - 373). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Uwagi:

metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne, wykonywanie zadań, dyskusja w całej grupie i w podgrupach, ćwiczenia indywidualne, omawianie przypadków

Godziny kontaktowe 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 80

Przygotowanie się do egzaminu 60

Przygotowanie się do testów zaliczeniowych 30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka, Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin pisemny (test wyboru), testy wiadomości na ćwiczeniach, pytania sprawdzające na ćwiczeniach, zadania wykonywane w małych grupach, praca pisemna

Pełny opis:

Psychologia jako nauka

Warsztat metodologiczny psychologa

Rozwój psychologii jako nauki

Spostrzeganie i uwaga

Uczenie się

Pamięć

Emocje i stres

Motywacje

Temperament i osobowość

Inteligencja

Perspektywa rozwojowa w psychologii

Społeczne uwarunkowania zachowania

Zdrowie psychiczne: norma a patologia

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aronson, E., Wilson, T.,D., Akert, R. (2004). Psychologia Społeczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (Rozdział 12, s. 323-350)

Falkowski, A., Maruszewski, T. i Nęcka, E. (2008). Procesy poznawcze. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1 (s. 445-450). Gdańsk: GWP.

Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2006). Psychologia i Życie. Warszawa: PWN (s. 2-7, 20-41, 92-139, 166-226, 280-381, 386-413, 462-497)

Hock, R. R. (2003). Czterdzieści prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Fascynująca podróż w krainę nauki. Gdańsk: GWP

Łukaszewski, W. (2003). Psychologiczne koncepcje człowieka. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1, Podstawy psychologii (s. 67-92). Gdańsk: GWP.

Meyer, R., (2008). Psychopatologia. Jeden przypadek wiele teorii. Gdańsk: GWP (rozdział 1. s 21-37)

Stachowski, R. (2002). Historia psychologii - od Wundta do czasów najnowszych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1, Podstawy psychologii (s. 25-66). Gdańsk: GWP.

Stirling, J., D., Hellewell, S., E. (2005). Psychopatologia. Wprowadzenie do Psychologii: Psychologia Kliniczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (s. 23-35)

Zimbardo, P.G., Johnson, R.L. i McCann, V. (2010). Psychologia: Kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości, tom 4. Warszawa: PWN (s. 24-84)

Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, V. (2010). Psychologia: Kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się. Tom 2. Warszawa: PWN (r. 1.4, 1.5)

Literatura uzupełniająca:

Eysenck, H., Eysenck, M. (2003). Podpatrywanie umysłu. Gdańsk: GWP (rozdział 5, 8, 10, 11, 16, 17)

Łukaszewski, W. (2003). Wielkie pytania psychologii. Gdańsk: GWP (rozdział 1)

Strelau, J., Zawadzki, B. (2008). Psychologia Różnic Indywidualnych. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 1 (s. 816-845). Gdańsk: GWP.

Wojciszke B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej (s. 345 - 373). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Uwagi:

metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne, wykonywanie zadań, dyskusja w całej grupie i w podgrupach, ćwiczenia indywidualne, omawianie przypadków

Godziny kontaktowe 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury 80

Przygotowanie się do egzaminu 60

Przygotowanie się do testów zaliczeniowych 30

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.