Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do logiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-WDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do logiki
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot i działy logiki.

Problematyka semiotyki logicznej, logiki formalnej i metodologii nauk.

Budowa składniowa wypowiedzi językowych. Kategorie syntaktyczne: zdania, nazwy i funktory.

Logika formalna. Pojęcie wnioskowania dedukcyjnego. Warunki niezawodności wnioskowań.

Rachunek zdań. Metody ustalania dedukcyjności wnioskowań. Pojęcie wynikania logicznego.

Rachunek nazw. Ocenianie słuszności wnioskowań

Wnioskowanie uprawdopodobniające.

Metodologia nauk. Definiowanie. Podział logiczny i klasyfikacja.

Sztuka argumentacji.

Pełny opis:

Przedmiot i działy logiki.

Problematyka semiotyki logicznej, logiki formalnej i metodologii nauk.

Budowa składniowa wypowiedzi językowych. Kategorie syntaktyczne: zdania, nazwy i funktory.

Logika formalna. Pojęcie wnioskowania dedukcyjnego. Warunki niezawodności wnioskowań.

Rachunek zdań. Metody ustalania dedukcyjności wnioskowań. Pojęcie wynikania logicznego.

Rachunek nazw. Ocenianie słuszności wnioskowań

Wnioskowanie uprawdopodobniające.

Metodologia nauk. Definiowanie. Podział logiczny i klasyfikacja.

Sztuka argumentacji.

Literatura:

Chodkowski T., Nieznański E., Świetorzecka K., Wójtowicz A., Elementy logiki prawniczej. Definicje, podziały i typy argumentacji, Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa-Poznań 2000.

Hołówka T., Kultura logiczna w przykładach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Hołówka T., Błędy, spory, argumenty, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1998.

Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

Szymanek K., Wieczorek K., Wójcik A., Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Lewandowski S., Machińska H., Malinowski A., Petzel J., Logika dla prawników, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003

Malinowski A., Pełka M., Brzeski R., Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników, Wydawnictwo Prawnicze LexsisNexsis, Warszawa 2006.

Ziembiński Z., Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu logiki w systemie

nauk, jej powiązaniach z naukami pokrewnymi oraz jej specyfice

przedmiotowej i metodologicznej.

Zna podstawową terminologię z zakresu logiki.

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię,

teorie i metodologię) z zakresu logiki.

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w takich systemach

logiki klasycznej, jak logika tradycyjna, elementarna współczesna

logika formalna: klasyczny rachunek zdaniowy i klasyczny

rachunek predykatów.

Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i

najważniejszych nowych osiągnięciach w logice.

Zna i rozumie podstawowe metody dowodowe różnych systemów

logiki klasycznej takich, jak logika tradycyjna, elementarna

współczesna logika formalna: klasyczny rachunek zdaniowy i

klasyczny rachunek predykatów.

Umiejętności

Potrafi prawidłowo interpretować problemy logiczne.

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do

analizowania konkretnych problemów w zakresie logiki.

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do konstruowania prostych

dowodów logicznych.

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania problemów

logicznych.

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz

formułowania wniosków.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody tradycyjne, będące połączeniem metody podającej (czytanie podręcznika) z metodą problemową (rozwiązywanie zadań w nim zawartych);

obecność i aktywność na zajęciach, pozytywny wynik kollokwium zaliczeniowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Postek
Prowadzący grup: Halina Postek, Mateusz Radzki, Wiktor Wolman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Wolman
Prowadzący grup: Wiktor Wolman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Postek
Prowadzący grup: Halina Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.