Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka wielozmiennowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-STW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka wielozmiennowa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przyswojenie przez uczestników kursu teoretycznych i praktycznych umiejętności stosowania wielozmiennowch analiz statystycznych – ze szczególnych uwzględnieniem analiz przydatnych w praktyce badacza społecznego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyswojenie przez uczestników kursu teoretycznych i praktycznych umiejętności stosowania wielozmiennowch analiz statystycznych – ze szczególnych uwzględnieniem analiz wariancji i analizy regresji. Podczas zajęć, studenci zapoznają się z elementemi teoretycznymi wybranych analiz, jak i praktycznym zastosowaniem

Literatura:

Fergusson, G Takane, G. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

King,B, Minium E (2009) Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa. PWN

Literatura uzupełniająca:

Bedyńska, S. & Brzezicka, A. (2007). Drogowskaz statystyczny. Warszawa: Wydawnictwo Academica.

Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nęcka, E.; Stocki, R. (1999) Jak pisać prace z psychologii. Warszawa. Universitas.

Shaugnessy, J. J., Zechmeister, E. B., Zechmeister, J. S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Wieczorkowska (2007). Statystyka – analiza badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna zaawansowane zagadnienia z zakresu zastosowania statystyki w badaniach społecznych, zwłaszcza psychologicznych.

Charakteryzuje założenia i wymagania stawiane danym empirycznym poddawanym analizom wielozmiennowym (poziom pomiaru, kształt i rozkład zmiennych, porównywalność parametrów).

Zna wybrane, wielozmiennowe metody analizy danych, w stopniu pozwalającym na adekwatny wybór do rozważanego problemu badawczego i rodzaju danych, prawidłowo interpretuje wyniki.

Wie na czym polegają różnice pomiędzy poszczególnymi metodami analizy (czynnikowymi) w stopniu pozwalającym na samodzielny dobór odpowiednich i krótkie wyjaśnienie (ustne lub pisemne).

Wie na czym polegają różnice pomiędzy poszczególnymi metodami analizy regresji, mediacji i moderacji w stopniu pozwalającym na samodzielny dobór odpowiednich i krótkie wyjaśnienie (ustne lub pisemne).

Umiejętności

Dobiera odpowiednie analizy do postawionego pytania badawczego, weryfikuje założenia, przeprowadza analizę w programie statystycznym, interpretuje wyniki w sposób poprawny i krytyczny, stosuje zapis zgodny ze standardami APA.

Ocenia konsekwencje odstępstwa od założeń.

Kompetencje społeczne

Ma krytyczny stosunek do lektury doniesień badawczych i sposobu wykorzystania statystyki w naukach społecznych.

Ma świadomość konsekwencji niewłaściwego zastosowania analiz statystycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wojciechowski
Prowadzący grup: Katarzyna Piotrowska, Magdalena Rowicka, Dawid Ścigała, Łukasz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Sławomir Postek, Monika Prusik, Magdalena Rowicka, Dawid Ścigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Katarzyna Piotrowska, Magdalena Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Sławomir Postek, Monika Prusik, Magdalena Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Izabela Kaźmierczak, Katarzyna Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Sławomir Postek, Magdalena Rowicka, Karolina Ziembowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kaźmierczak
Prowadzący grup: Izabela Kaźmierczak, Magdalena Szpojankowska-Puchalska, Karolina Ziembowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Piotrowska, Sławomir Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Postek
Prowadzący grup: Sławomir Postek, Magdalena Szpojankowska-Puchalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Katarzyna Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.