Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe umiejętności psychologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-PUP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe umiejętności psychologiczne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student po warsztatach:

Wymienia zasady przeprowadzenia rozmowy, wywiadu oraz obserwacji psychologicznej.

Umiejętności

Właściwie indentyfikuje i wykorzystuje efektywne sposoby komunikacji interpersonalnej.

Wdraża poznane zasady w przeprowadzeniu rozmowy, wywiadu oraz obserwacji psychologicznej.

Różnicuje sygnały mowy werbalnej oraz niewerbalnej w komunikacji z drugim człowiekiem.

Analizuje wywiady/rozmowy/obserwacje psychologiczne profesjonalistów oraz kolegów.

Wskazuje właściwe praktyki oraz rozpoznaje potencjalne błędy.

Stosuje informacje zwrotne.

Kompetencje społeczne

Jest świadomy własnej mowy werbalnej i niewerbalnej, własnej ekspresji oraz predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych i ich potencjalnego znaczenia w procesie komunikacji z drugim człowiekiem.

Podczas przeprowadzania wywiadu/rozmowy/ obserwacji psychologicznej oraz udzielania informacji zwrotnych postępuje zgodnie z zasadami etycznymi, jest wrażliwy na reakcję drugiej osoby oraz dba o jej komfort psychiczny.

Sposób pomiaru

Test wiadomości- pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru.

Ankieta, w której na +/- zaliczana jest praca w trójkach (psycholog, klient, obserwator) oraz wypowiedź ustna.

Ankieta, w której na +/-zaliczane jest zadanie dotyczące samoobserwacji i wypowiedzi ustnej na temat wniosków z samoobserwacji

Ankieta, w której na +/- jest zaliczana realizacja zadania polegającego na wywiadzie/rozmowie/ obserwacji psychologicznej zgodnej z zasadami etyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Weigl
Prowadzący grup: Ewa Dryll, Joanna Radoszewska, Marta Rutkowska, Katarzyna Sass-Stańczak, Barbara Weigl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Weigl
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek, Ewa Dryll, Patrycja Miedziun, Ewa Odachowska, Marta Rutkowska, Katarzyna Sass-Stańczak, Barbara Weigl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Program zajęć:

Podstawy efektywnej komunikacja interpersonalnej.

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobą o różnej charakterystyce psychologicznej.

Zasady przeprowadzania obserwacji psychologicznej, rozmowy, wywiadu. Planowanie wywiadu (określenie celu, tematyki, rodzaju pytań, ew. pomocy). Ćwiczenie umiejętności rozmowy. Prowadzenie wywiadu.

Autoanaliza i autoobserwacja w sytuacji indywidualnego kontaktu oraz ekspozycji społecznej.

Informacje zwrotne dotyczące wykonanej pracy. Analiza wywiadów.

Ewaluacja zajęć. Zaliczenie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szustrowa, T. (red.) (1991). Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (tekst dostępny także, jako aneks (reprint) w książce Katarzyny Stemplewskiej-Żakowicz i Krzysztofa.Krejtza „Wywiad psychologiczny”, tom I, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2005)

Lektura uzupełniająca:

Suchańska, A. (2007 i późniejsze). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej (fragmenty). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne

Uwagi:

Warunki zaliczenia:

• obecność i aktywny udział w zajęciach

• zaliczenie prac pisemnych sprawdzającego znajomość literatury obowiązkowej

• przeprowadzenie 20-40 minutowego wywiadu, nagranie go na dyktafonie, zarejestrowanie na nośniku elektronicznym i przygotowanie transkrypcji którą, wraz z płytką CD student oddaje prowadzącej do sprawdzenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Weigl
Prowadzący grup: Ewa Dryll, Katarzyna Kozicka, Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Program zajęć:

Podstawy efektywnej komunikacja interpersonalnej.

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobą o różnej charakterystyce psychologicznej.

Zasady przeprowadzania obserwacji psychologicznej, rozmowy, wywiadu. Planowanie wywiadu (określenie celu, tematyki, rodzaju pytań, ew. pomocy). Ćwiczenie umiejętności rozmowy. Prowadzenie wywiadu.

Autoanaliza i autoobserwacja w sytuacji indywidualnego kontaktu oraz ekspozycji społecznej.

Informacje zwrotne dotyczące wykonanej pracy. Analiza wywiadów. Ewaluacja zajęć. Zaliczenie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szustrowa, T. (red.) (1991). Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (tekst dostępny także, jako aneks (reprint) w książce Katarzyny Stemplewskiej-Żakowicz i Krzysztofa.Krejtza „Wywiad psychologiczny”, tom I, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2005)

Lektura uzupełniająca:

Suchańska, A. (2007 i późniejsze). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej (fragmenty). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne

Uwagi:

Warunki zaliczenia:

• obecność i aktywny udział w zajęciach

• zaliczenie prac pisemnych sprawdzającego znajomość literatury obowiązkowej

• przeprowadzenie 20-40 minutowego wywiadu, nagranie go na dyktafonie, zarejestrowanie na nośniku elektronicznym i przygotowanie transkrypcji którą, wraz z płytką CD student oddaje prowadzącej do sprawdzenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odachowska
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak, Ewa Dryll, Ewa Odachowska, Marta Rutkowska, Anna Zajenkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Weigl
Prowadzący grup: Ewa Dryll, Katarzyna Kozicka, Katarzyna Sass-Stańczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.