Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe umiejętności interpersonalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-PUI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe umiejętności interpersonalne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cel zajęć: wstępna integracja studentów pierwszego roku i ich uwrażliwienie na kwestie ważne dla realizacji zadań grupowych, tj. nawiązywanie kontraktu grupowego, właściwa komunikacja, relacje grupowe, sposoby rozwiązywania konfliktów, uwrażliwienie na procesy związane z tworzeniem się stereotypów i uprzedzeń społecznych oraz udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do procesu grupowego. Integracja

- Integracja grupy: zwiększenie wzajemnej wiedzy o sobie

- Formowanie i podejmowanie kontraktu grupowego

2. Komunikacja interpersonalna – aspekt niewerbalny

- Poprawne sposoby komunikacji międzyludzkiej

- Metody komunikowania się niewerbalnego

3. Komunikacja interpersonalna – aspekt werbalny

- Poprawne sposoby komunikacji międzyludzkiej

- Metody komunikowania się werbalnego

4. Role grupowe. Dynamika grupy

- Rozpoznanie własnych kompetencji i preferencji interpersonalnych (społecznych)

- Analiza różnych ról grupowych i ich przydatności w sytuacjach społecznych

- Dynamika procesu grupowego

5. Stereotypy i uprzedzenia

- Rola stereotypów w życiu człowieka

- Wpływ uprzedzeń na percepcję „innych”

- Analiza sytuacji bycia ofiarą oraz autorem uprzedzeń i dyskryminacji.

6. Indywidualny styl zarządzania konfliktem

- Rola konfliktów w rozwoju jednostki

- Sposoby rozwiązywania konfliktów

7. Informacje zwrotne. Zaliczenie. Ewaluacja warsztatów

- Udzielanie informacji zwrotnej i jej przyjmowanie

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje i objaśnia powstające w trakcie pracy role grupowe.

Nazywa potencjalnie istniejące w kontaktach interpersonalnych

stereotypy i uprzedzenia oraz objaśnia ich znaczenie na

budowanie oraz utrzymywanie relacji interpersonalnej.

Umiejętności

Korzysta z adekwatnych metod nawiązywania oraz utrzymywania

kontaktów interpersonalnych oraz kontaktów w grupie.

Analizuje własne postępowanie w kontakcie z drugim

człowiekiem, swoje mocne i słabe strony.

Rozpoznaje sytuacje konfliktowe, podejmuje próbę ich

rozwiązania i dobiera adekwatne metody rozwiązywania

konfliktów interpersonalnych.

Kompetencje społeczne

Chętny i otwarty na nawiązywanie kontaktów z drugim

człowiekiem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Ewa Dryll, Ewa Sokołowska, Anna Staniaszczyk, Małgorzata Stawska, Barbara Weigl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Patrycja Miedziun, Katarzyna Sass-Stańczak, Ewa Sokołowska, Małgorzata Stawska, Barbara Weigl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

-odgrywanie scenek oraz wypowiedź ustna

-zadania w parach oraz grupie (podstawą zaliczenia jest nawiązanie i utrzymanie kontaktu interpersonalnego)

-wypowiedź ustna w mniejszych i większych grupach

-ustne przedstawienie w grupie planu rozwiązania konfliktu interpersonalnego; odegranie scenki przedstawiającej zaistniały konflikt oraz sposób jego rozwiązania

-realizacja zadania w parach oraz grupie, którego podstawa jest nawiązanie i utrzymanie kontaktu interpersonalnego

Pełny opis:

Tematy poszczególnych warsztatów (4 godz. lekcyjne tygodniowo, cykl 1 lub 2):

1.Wprowadzenie do procesu grupowego. Integracja.

2.Komunikacja interpersonalna – aspekt niewerbalny.

3. Komunikacja interpersonalna – aspekt werbalny.

4.Role grupowe. Dynamika grupy.

5.Stereotypy i uprzedzenia.

6. Indywidualny styl zarządzania konfliktem.

7.Informacje zwrotne. Ewaluacja zajęć. Zaliczenie.

Literatura:

Brzezińska A., Brzeziński J. (red.) (2000). Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Chełpa, S., Witkowski, T. (1995). Psychologia konfliktu. Wrocław: UNUS.

Jamrożek, B i Sobczak, J. (2000). Komunikacja interpersonalna. Wydawnictwo Empi.

Macrae, C. N., Stangor, C., Hewstone, M. (red.) (1999). Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Oyster, C. K. (2000). Grupy. Dlaczego ludzie tworzą i wybierają grupy? Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia: warsztat bazujący na doświadczeniu "tu i teraz" uczestników; ćwiczenia w grupie, podgrupach, parach; dyskusja.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kozicka, Patrycja Miedziun, Katarzyna Sass-Stańczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

-odgrywanie scenek oraz wypowiedź ustna

-zadania w parach oraz grupie (podstawą zaliczenia jest nawiązanie i utrzymanie kontaktu interpersonalnego)

-wypowiedź ustna w mniejszych i większych grupach

-ustne przedstawienie w grupie planu rozwiązania konfliktu interpersonalnego; odegranie scenki przedstawiającej zaistniały konflikt oraz sposób jego rozwiązania

-realizacja zadania w parach oraz grupie, którego podstawa jest nawiązanie i utrzymanie kontaktu interpersonalnego

Pełny opis:

Tematy poszczególnych warsztatów (5 godz. lekcyjne w trakcie jednego spotkania warsztatowego, 3 warsztatowe spotkania):

1.Wprowadzenie do procesu grupowego. Integracja. Komunikacja interpersonalna – aspekt niewerbalny i werbalny.

2.Role grupowe. Dynamika grupy. Stereotypy i uprzedzenia.

3. Indywidualny styl zarządzania konfliktem. Informacje zwrotne. Ewaluacja zajęć. Zaliczenie.

Literatura:

Brzezińska A., Brzeziński J. (red.) (2000). Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Chełpa, S., Witkowski, T. (1995). Psychologia konfliktu. Wrocław: UNUS.

Jamrożek, B i Sobczak, J. (2000). Komunikacja interpersonalna. Wydawnictwo Empi.

Macrae, C. N., Stangor, C., Hewstone, M. (red.) (1999). Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Oyster, C. K. (2000). Grupy. Dlaczego ludzie tworzą i wybierają grupy? Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia: warsztat bazujący na doświadczeniu "tu i teraz" uczestników; ćwiczenia w grupie, podgrupach, parach; dyskusja.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.