Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium badawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-PRO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium badawcze
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ogólne treści programowe:

Etapy procesu badawczego;

Etyka badania;

Dyskusja nad zainteresowaniami badawczymi studentów;

Prowadzenie badań empirycznych: zmienne i ich wskaźniki, hipotezy i pytania badawcze, schematy i metody badań;

Własne badania w kontekście teoretycznym - jak przygotować wstęp teoretyczny. Gdzie poszukiwać literatury;

Standardy APA;

Konsultacje projektów badawczych.

http://www.aps.edu.pl/studenci/organizacja-roku-akademickiego/wydzia%C5%82-stosowanych-nauk-spo%C5%82ecznych/oferta-proseminari%C3%B3w.aspx

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Bedyńska, S. i Cypryańska, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Bedyńska S. i Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczne wykorzystanie modeli regresji i modelowania strukturalnego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Brzeziński, J. (2011). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Ferguson, T. i Takane, Y. (2009). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Dodatkowo: Literatura dopasowana do specyfiki podejmowanego obszaru seminarium.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna normy etyczne związane z prowadzeniem badań;

Umiejętności

Potrafi formułować problemy badawcze: hipotezy i pytania badawcze;

Potrafi wyszukiwać literaturę związaną z tematyką prowadzonych badań;

Potrafi przygotować plan badania;

Potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą do weryfikacji konkretnej hipotezy;

Kompetencje społeczne

Odznacza się odpowiedzialnością i kieruje dobrem badanych podczas projektowania i prowadzenia badania;

Metody i kryteria oceniania:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Dyskusja w małych grupach;

Indywidualne prace domowe;

Przygotowanie części raportu, zwłaszcza wprowadzenia teoretycznego;

Wybór tematu badania i przygotowanie planu pracy;

Przygotowanie opisu metody badania i przystąpienie do jego przeprowadzenia zgodne z kodeksem etyczno-zawodowym psychologa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ulatowska
Prowadzący grup: Paweł Boguszewski, Magdalena Budziszewska, Dorota Jasielska, Joanna Ulatowska, Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ulatowska
Prowadzący grup: Janusz Grzelak, Dorota Jasielska, Karolina Konopka, Barbara Malak-Minkiewicz, Joanna Rajchert, Małgorzata Stawska, Anna Sukiennik, Dawid Ścigała, Joanna Ulatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Rowicka, Katarzyna Sass-Stańczak, Justyna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ulatowska
Prowadzący grup: Paweł Boguszewski, Izabela Kaźmierczak, Karolina Konopka, Małgorzata Stawska, Joanna Ulatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Konopka, Sławomir Postek, Dawid Ścigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.