Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia różnic indywidualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-PRI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia różnic indywidualnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty kształcenia:

Wiedza

Potrafi umiejscowić psychologię różnic indywidualnych wśród subdyscyplin psychologii, w szczególności jest świadom związków między psychologią różnic indywidualnych i psychometrią;

Zna historyczne uwarunkowania rozwoju psychologii różnic oraz współczesne kierunki rozwoju subdyscypliny;

Potrafi scharakteryzować pojęcie inteligencji i jej strukturę, zna główne teorie inteligencji;

Potrafi scharakteryzować pojęcie temperamentu i jego strukturę, zna główne teorie temperamentu dzieci i dorosłych;

Potrafi scharakteryzować pojęcie osobowości i jej strukturę, zna główne teorie osobowości;

Jest świadom biologicznych i środowiskowych uwarunkowań różnic indywidualnych;

Zna główne pojęcia genetyki zachowania;

Zna przykładowe narzędzia standardowe wykorzystywane do diagnozy intelektu i osobowości, zarówno u dzieci jak i u dorosłych;

Umiejętności

Potrafi posłużyć się wiedzą o parametrach psychometrycznych testów psychologicznych do oceny jakości konkretnego narzędzia standardowego;

Potrafi przeprowadzić badanie osobowości i inteligencji z wykorzystaniem standardowego testu psychologicznego;

Umie właściwie zinterpretować wyniki uzyskane w teście – zarówno w aspekcie ilościowym jak i jakościowym;

Potrafi zaprezentować uzyskane wyniki w formie pisemnego raportu;

Kompetencje społeczne

Umie udzielić osobie badanej informacji zwrotnej o uzyskanych wynikach;

Potrafi we właściwy sposób, po uzyskaniu świadomej zgody, nawiązać kontrakt z pełnoletnią osobą badaną;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Ścigała
Prowadzący grup: Dawid Ścigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Testy z określonego obszaru wiedzy

Egzamin pisemny

Aktywna praca na zajęciach

Analiza artykułów naukowych

Pełny opis:

1. Podłoże historyczne różnic indywidualnych.

Przedmiot badań psychologii różnic indywidualnych,

2. Pojęcia używane w psychologii różnic indywidualnych.

Podstawy genetyki zachowania.

3 Temperament - zakres pojęciowy.

Stałość vs. zmienność temperamentu.

4. Typologie konstytucjonalne.

Typologia układu nerwowego I. Pawłowa.

5. Koncepcje Temperamentu nawiązujące do teorii aktywacji.

Teoria Osobowości H.J.Eysencka.

Neuropsychologiczny model J.Graya.

6. Interakcyjna teoria temperamentu Thomasa i Chess.

7. Behawioralno-genetyczna teoria temperamentu

A. Bussa i R. Plomina

8. Regulacyjna Teoria Temperamentu J. Strelaua

9. Transakcyjny model temperamentu A. Eliasza

10. Temperament a Osobowość.

Wielka piątka.

11. Inteligencja - Definicja. Pojęcia używane do opisu inteligencji.

12. Teorie inteligencji - strukturalne, rozwojowe, oparte na

koncepcji działania, informacji, biologiczne.

13. Triarchiczna teoria inteligencji R. J. Sternberga.

Formalna teoria inteligencji E. Nęcki.

14. Pomiar inteligencji.

15. Style poznawcze

Literatura:

Strelau, J. (2002). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Plomin, R., DeFries, J.C. McClearn, G.E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Marszał-Wisniewska M., Klonowcz T., Fajkowska-Stanik M. red. "Psychologia różnic indywidualnych-wybrane zagadanienia"

"Genetyka zachowania" Plomin, DeFries, McClearn, McGuffin

"Ustawa z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów"

Strelau Jan red "Psychologia podręcznik akademicki tom 1"

Strelau Jan red "Psychologia podręcznik akademicki tom 2"

Strelau Jan red "Psychologia podręcznik akademicki tom 3"

Stephen M. Kosslyn, Robin S. Rosenberg "Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat"

Uwagi:

Prezentacje multimedialne

Materiały audio-wizualne

Kwestionariusze psychologiczne

Artykuły psychologiczne

Raporty badawcze

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Dawid Ścigała, Ewa Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Dawid Ścigała, Ewa Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Dawid Ścigała, Ewa Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Ścigała
Prowadzący grup: Dawid Ścigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Testy z określonego obszaru wiedzy

Egzamin pisemny

Aktywna praca na zajęciach

Analiza artykułów naukowych

Pełny opis:

1. Podłoże historyczne różnic indywidualnych.

Przedmiot badań psychologii różnic indywidualnyc

2. Pojęcia używane w psychologii różnic indywidualnych.

Podstawy genetyki zachowania.

3. Temperament - zakres pojęciowy.

Stałość vs. zmienność temperamentu.

Typologie konstytucjonalne.

Typologia układu nerwowego I. Pawłowa.

4. Koncepcje Temperamentu nawiązujące do teorii aktywacji.

Teoria Osobowości H.J.Eysencka.

Neuropsychologiczny model J.Graya.

5. Interakcyjna teoria temperamentu Thomasa i Chess.

Behawioralno-genetyczna teoria temperamentu

A. Bussa i R. Plomina

6. Regulacyjna Teoria Temperamentu J. Strelaua

Transakcyjny model temperamentu A. Eliasza

7. Temperament a Osobowość.

Wielka piątka.

8. Inteligencja - Definicja. Pojęcia używane do opisu inteligencji.

Teorie inteligencji - strukturalne, rozwojowe, oparte na

koncepcji działania, informacji, biologiczne.

9. Triarchiczna teoria inteligencji R. J. Sternberga.

Formalna teoria inteligencji E. Nęcki.

Pomiar inteligencji.

10. Style poznawcze

Literatura:

Strelau, J. (2002). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Plomin, R., DeFries, J.C. McClearn, G.E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Marszał-Wisniewska M., Klonowcz T., Fajkowska-Stanik M. red. "Psychologia różnic indywidualnych-wybrane zagadanienia"

"Genetyka zachowania" Plomin, DeFries, McClearn, McGuffin

"Ustawa z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów"

Strelau Jan red "Psychologia podręcznik akademicki tom 1"

Strelau Jan red "Psychologia podręcznik akademicki tom 2"

Strelau Jan red "Psychologia podręcznik akademicki tom 3"

Stephen M. Kosslyn, Robin S. Rosenberg "Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat"

Uwagi:

Prezentacje multimedialne

Materiały audio-wizualne

Kwestionariusze psychologiczne

Artykuły psychologiczne

Raporty badawcze

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.