Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia procesów poznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-PPP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia procesów poznawczych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładów i ćwiczeń z Psychologii procesów poznawczych jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zjawiskami dotyczącymi procesów poznawczych oraz metodami badawczymi stosowanymi w psychologii poznawczej. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat procesów poznawczych, ich prawidłowego przebiegu oraz pogorszenia związanego z różnymi chorobami i zaburzeniami. Przedstawione również zostaną możliwe zastosowania psychologii poznawczej. Dodatkowo, studenci będą mieli okazję do ćwiczenia samodzielnego przeprowadzania prostych badań dotyczących poszczególnych procesów poznawczych, opracowywania oraz prezentowania ich wyników.

Pełny opis:

Wykład:

1. Zagadnienia ogólne (historia, metody badawcze, powiązanie z innymi naukami). 2. Reprezentacje umysłowe. 3. Wiedza. 4. Pojęcia. 5. Percepcja

6.Procesy uwagowe. 7.Pamieć. 8.Procesy pamięciowe. 9. Zaburzenia pamięci i zniekształcenia pamięci. 10. Rozwiązywanie problemów. 11. Podejmowanie decyzji i wydawanie sądów. 12. Język. 13. Myślenie.

Ćwiczenia:

1. Czym zajmuje się PP; Rys historyczny, Podstawowe pojęcia. 2. Jak przeprowadzić badanie psychologiczne i przygotować prezentację z jego wyników. 3. Procesy percepcji. 4. Procesy uwagi. 5. Pamięć. Rodzaje pamięci.

6. Procesy pamięciowe. 7. Zaburzenia pamięci i doskonalenie pamięci. 8 Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji 9. Procesy emocjonalne a procesy poznawcze. 10. Zastosowania psychologii poznawczej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2013). Psychologia poznawcza. Wydawnictwo Naukowe PWN. - wybrane rozdziały.

-Maruszewski, T. (2000). Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 2, s. 158-163). Gdańsk: GWP.

-Falkowski, A., Maruszewski, T. i Nęcka, E. (2008). Procesy poznawcze. W: J. Strelau i D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, s. 438-439). Gdańsk: GWP.

-Doliński, D. (2000). Emocje, poznanie i zachowanie. W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki (t.2, s. 369-394). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Literatura uzupełniająca:

Bedyńska, S. i Brzezicka, A. (red.). (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na

przykładach z psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

Maruszewski, T. (2002). Psychologia poznania. Gdańsk: GWP - wybrane rozdziały.

Strelau, J. (red.). (2000 i późniejsze wydania). Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, 2 i 3). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne. - wybrane rozdziały

Strelau, J. i Doliński, D. (red.). (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, i 2). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. –

wybrane rozdziały

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007, wydanie II). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”. – cała książka

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe metody badawcze stosowane w psychologii procesów poznawczych.

Zna przebieg podstawowych procesów poznawczych: percepcja, uwaga pamięć, podejmowanie decyzji.

Zna i stosuje terminologię używaną w psychologii poznawczej.

Zna ograniczenia wybranych procesów poznawczych np. percepcji, uwagi, pamięci.

Zna podstawowe fakty z historii psychologii poznawczej.

Umiejętności

Potrafi scharakteryzować podstawowe procesy poznawcze.

Potrafi wskazać praktyczne zastosowanie wybranych prawidłowości psychologii poznawczej.

Kompetencje społeczne

Potrafi prowadzić dyskusje i wykonywać zadania w małych grupach.

Zna poziom swojej wiedzy w dziedzinie psychologii poznawczej.

Metody i kryteria oceniania:

test, referat, wejściówka, dyskusja, praca w grupie, realizacja badania eksperymentalnego, prezentacja wyników

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ulatowska
Prowadzący grup: Justyna Skolimowska, Joanna Ulatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ulatowska
Prowadzący grup: Izabela Rutkowska, Joanna Ulatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Banasik-Jemielniak, Justyna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Banasik-Jemielniak, Justyna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Skolimowska
Prowadzący grup: Justyna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru: test jednokrotnego wyboru, badanie eksperymentalne, prezentacja wyników, wejściówka, praca w grupach, referat, dyskusja

Pełny opis:

Celem wykładów i ćwiczeń z Psychologii procesów poznawczych jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zjawiskami dotyczącymi procesów poznawczych oraz metodami badawczymi stosowanymi w psychologii poznawczej. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat procesów poznawczych, ich prawidłowego przebiegu oraz pogorszenia związanym z różnymi chorobami i zaburzeniami. Przedstawione również zostaną możliwe zastosowania psychologii poznawczej. Dodatkowo, studenci będą mieli okazję do ćwiczenia samodzielnego przeprowadzania prostych badań dotyczących poszczególnych procesów poznawczych, opracowywania oraz prezentowania ich wyników.

Wykład:

1. Zagadnienia ogólne (historia, metody badawcze, powiązanie z innymi naukami). 2. Reprezentacje umysłowe. 3. Wiedza. 4. Pojęcia. 5. Percepcja

6.Procesy uwagowe. 7.Pamieć. 8.Procesy pamięciowe. 9. Zaburzenia pamięci i zniekształcenia pamięci. 10. Rozwiązywanie problemów. 11. Podejmowanie decyzji i wydawanie sądów. 12. Język. 13. Myślenie.

Ćwiczenia:

1. Czym zajmuje się PP; Rys historyczny, Podstawowe pojęcia. 2. Jak przeprowadzić badanie psychologiczne i przygotować prezentację z jego wyników. 3. Procesy percepcji. 4. Procesy uwagi. 5. Pamięć. Rodzaje pamięci.

6. Procesy pamięciowe. 7. Zaburzenia pamięci i doskonalenie pamięci. 8 Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji 9. Procesy emocjonalne a procesy poznawcze. 10. Zastosowania psychologii poznawczej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2013). Psychologia poznawcza. Wydawnictwo Naukowe PWN. - wybrane rozdziały.

-Maruszewski, T. (2000). Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 2, s. 158-163). Gdańsk: GWP.

-Falkowski, A., Maruszewski, T. i Nęcka, E. (2008). Procesy poznawcze. W: J. Strelau i D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, s. 438-439). Gdańsk: GWP.

-Doliński, D. (2000). Emocje, poznanie i zachowanie. W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki (t.2, s. 369-394). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Literatura uzupełniająca:

Bedyńska, S. i Brzezicka, A. (red.). (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na

przykładach z psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

Maruszewski, T. (2002). Psychologia poznania. Gdańsk: GWP - wybrane rozdziały.

Strelau, J. (red.). (2000 i późniejsze wydania). Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, 2 i 3). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne. - wybrane rozdziały

Strelau, J. i Doliński, D. (red.). (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, i 2). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. –

wybrane rozdziały

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007, wydanie II). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”. – cała książka

Uwagi:

Wykład, pokaz, eksperyment, badanie

Efekty kształcenia:

Zna podstawowe metody badawcze stosowane w psychologii procesów poznawczych.

Zna przebieg podstawowych procesów poznawczych: percepcja, uwaga pamięć, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, myślenie.

Zna i stosuje terminologię używaną w psychologii poznawczej.

Zna ograniczenia wybranych procesów poznawczych np. percepcji, uwagi, pamięci.

Zna podstawowe fakty z historii psychologii poznawczej.

Umiejętności

Potrafi scharakteryzować podstawowe procesy poznawcze.

Potrafi wskazać praktyczne zastosowanie wybranych prawidłowości psychologii poznawczej.

Kompetencje społeczne

Potrafi prowadzić dyskusje i wykonywać zadania w małych grupach.

Zna poziom swojej wiedzy w dziedzinie psychologii poznawczej.

Sposób pomiaru:

test, wejściówka, referat, praca w grupie, dyskusja, badanie eksperymentalne, prezentacja.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Skolimowska
Prowadzący grup: Justyna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładów i ćwiczeń z Psychologii procesów poznawczych jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zjawiskami dotyczącymi procesów poznawczych oraz metodami badawczymi stosowanymi w psychologii poznawczej. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat procesów poznawczych, ich prawidłowego przebiegu oraz pogorszenia związanym z różnymi chorobami i zaburzeniami. Przedstawione również zostaną możliwe zastosowania psychologii poznawczej. Dodatkowo, studenci będą mieli okazję do ćwiczenia samodzielnego przeprowadzania prostych badań dotyczących poszczególnych procesów poznawczych, opracowywania oraz prezentowania ich wyników.

Pełny opis:

Wykład:

1. Zagadnienia ogólne (historia, metody badawcze, powiązanie z innymi naukami). 2. Reprezentacje umysłowe. 3. Wiedza. 4. Pojęcia. 5. Percepcja

6.Procesy uwagowe. 7.Pamieć. 8.Procesy pamięciowe. 9. Zaburzenia pamięci i zniekształcenia pamięci. 10. Rozwiązywanie problemów. 11. Podejmowanie decyzji i wydawanie sądów. 12. Język. 13. Myślenie.

Ćwiczenia:

1. Czym zajmuje się PP; Rys historyczny, Podstawowe pojęcia. 2. Jak przeprowadzić badanie psychologiczne i przygotować prezentację z jego wyników. 3. Procesy percepcji. 4. Procesy uwagi. 5. Pamięć. Rodzaje pamięci.

6. Procesy pamięciowe. 7. Zaburzenia pamięci i doskonalenie pamięci. 8 Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji 9. Procesy emocjonalne a procesy poznawcze. 10. Zastosowania psychologii poznawczej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2013). Psychologia poznawcza. Wydawnictwo Naukowe PWN. - wybrane rozdziały.

-Maruszewski, T. (2000). Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 2, s. 158-163). Gdańsk: GWP.

-Falkowski, A., Maruszewski, T. i Nęcka, E. (2008). Procesy poznawcze. W: J. Strelau i D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, s. 438-439). Gdańsk: GWP.

-Doliński, D. (2000). Emocje, poznanie i zachowanie. W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki (t.2, s. 369-394). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Literatura uzupełniająca:

Bedyńska, S. i Brzezicka, A. (red.). (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na

przykładach z psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

Maruszewski, T. (2002). Psychologia poznania. Gdańsk: GWP - wybrane rozdziały.

Strelau, J. (red.). (2000 i późniejsze wydania). Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, 2 i 3). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne. - wybrane rozdziały

Strelau, J. i Doliński, D. (red.). (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, i 2). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. –

wybrane rozdziały

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007, wydanie II). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”. – cała książka

Uwagi:

Efekty kształcenia:

Zna podstawowe metody badawcze stosowane w psychologii procesów poznawczych.

Zna przebieg podstawowych procesów poznawczych: percepcja, uwaga pamięć, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, myślenie.

Zna i stosuje terminologię używaną w psychologii poznawczej.

Zna ograniczenia wybranych procesów poznawczych np. percepcji, uwagi, pamięci.

Zna podstawowe fakty z historii psychologii poznawczej.

Umiejętności

Potrafi scharakteryzować podstawowe procesy poznawcze.

Potrafi wskazać praktyczne zastosowanie wybranych prawidłowości psychologii poznawczej.

Kompetencje społeczne

Potrafi prowadzić dyskusje i wykonywać zadania w małych grupach.

Zna poziom swojej wiedzy w dziedzinie psychologii poznawczej.

Sposób pomiaru:

test, wejściówka, referat, praca w grupie, dyskusja, badanie eksperymentalne, prezentacja.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.