Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia osobowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-POS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia osobowości
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna przedmiot, cele i metody badań psychologii osobowości;

Zna główne nurty teoretyczne w psychologii osobowości, ich założenia, kontekst powstania i potencjał eksplanacyjny.

Ma świadomość ograniczeń wynikających z wyjaśniania zjawisk na bazie konkretnych teorii osobowości; potrafi krytycznie spojrzeć na przyjętą perspektywę teoretyczną.

Posiada wiedzę na temat rozwoju osobowości oraz czynników warunkujących jej prawidłowe funkcjonowanie.

Umiejętności

Dokonuje analizy przypadków opisujących funkcjonowanie konkretnych osób, bazując na różnych teoriach osobowości.

Potrafi wyjaśnić mechanizmy leżące u podłoża opisanych zjawisk intrapsychicznych i zachowań.

Kompetencje społeczne

Potrafi przełożyć wiedzę na praktykę, interpretując zjawiska życia społecznego w kontekście poznanych teorii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Grzegołowska-Klarkowska
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Helena Grzegołowska-Klarkowska, Tomasz Prusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Grzegołowska-Klarkowska
Prowadzący grup: Marcin Sękowski, Anna Turbacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Grzegołowska-Klarkowska
Prowadzący grup: Anna Batory-Ginda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Grzegołowska-Klarkowska
Prowadzący grup: Helena Grzegołowska-Klarkowska, Anna Turbacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sękowski
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Marcin Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawowymi teoriami osobowości, zarówno klasycznymi, jak i współczesnymi. Prześledzenie kontekstu rozwijania się tych koncepcji. Poznanie ich zalet i wad. Zdobycie umiejętności ich krytycznej oceny. Świadomość ich teoretycznych i praktycznych implikacji.

Dogłębna i wszechstronna wiedza na temat klasycznych i współczesnych teorii osobowości jest niezbędnym wyposażeniem psychologa, zarówno badacza, jak i praktyka. Wiedza zdobyta na kursie pomoże w wyborze specjalizacji oraz będzie bardzo przydatna przy wyborze tematu i przygotowaniu pracy dyplomowej. Omawiany ma kursie materiał przyczyni się znacznie do rozumienia człowieka w całej jego złożoności, co jest niezbędne do funkcjonowania w zawodzie psychologa.

Aby podejść do egzaminu pisemnego, konieczne jest zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin obejmuje treści prezentowane na wykładzie i na ćwiczeniach.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z następującą problematyką:

- Czym jest psychologia osobowości, czym się zajmuje i co ją charakteryzuje

Przegląd klasycznych teorii osobowości i ich współczesnych kontynuacji (bardzo ogólny zarys), w tym:

- klasyczna teoria psychoanalityczna Freuda

- psychologii analitycznej Junga

- psychologii indywidualnej Adlera

- psychoanaliza interpersonalna Horney, Sullivana i Fromma

- psychologii ego

- teoria psychospołecznego rozwoju ego Eriksona

- teorie relacji z obiektem Klein, Winnicotta, Kernberga

- psychologia self Kohuta

- teoria przywiązania

- personologia Murray’a

- koncepcja humanistyczna Rogersa i Maslowa

- teorie egzystencjalne

- teorii warunkowania sprawczego Skinnera

- teorii społecznego uczenia się Bandury

- poznawcze koncepcje ja

- teoria narracyjna McAdamsa

Integracyjne modele osobowości:

- pięcioczynnikowa teoria Costy i McCrae’a

- koncepcja D. McAdamsa i J.A. Pals

- koncepcja CAPS W. Mischela i Y. Shody

- holistyczny interakcjonizm D. Magnussona

- koncepcja osobowości jako systemu przetwarzania afektu J. Blocka

Rozwój osobowości w całym cyklu życia (wstępny zarys problematyki)

Ćwiczenia stanowią integralną część kursu, są uzupełnieniem wykładu i okazją do zapoznania się z klasycznymi tekstami oraz do dyskusji na temat zastosowania teorii osobowości w praktyce.

Literatura:

Obowiązkowa:

Oleś P.K. Wprowadzenie do psychologii osobowości. Wydanie nowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009.

Hall C.S., Lindzey G. Teorie osobowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Cervone, D., Pervin, L.A. (2011). Osobowość. Teoria i badania. Wydanie 10. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uwagi:

Wykład 30 godzin, ćwiczenia 30 godzin.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sękowski
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Marcin Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.