Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia filozoficzna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-ANF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia filozoficzna
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wyjaśnić specyfikę antropologii filozoficznej na tle innych tradycji antropologicznych;

Scharakteryzować reprezentatywne dla antropologii filozoficznej ujęcia istoty człowieczeństwa;

Wskazać na różnice w tradycyjnym i współczesnym filozoficznym pojmowaniu człowieka;

Umiejętności

Analizować teksty filozoficzne;

Dostrzec związek rozważań filozoficznych z aktualną wiedzą na temat człowieka z obszaru nauk szczegółowych;

Porównać i krytycznie odnieść się do różnych filozoficznych koncepcji człowieczeństwa;

Wyrazić i uzasadnić swoje stanowisko wykorzystując filozoficzne narzędzia argumentacji;

Wyrazić ocenę podejmowanych stanowisk;

Kompetencje społeczne

Jest świadomy współczesnego szerokiego ujmowania istoty człowieka i wyraża to otwartością w podejściu do człowieka w sytuacjach profesjonalnych i pozaprofesjonalnych;

Rozumie siebie w oparciu o współczesną wiedzę naukową i filozoficzną i jest wrażliwy na rozumienie siebie u innych osób;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rosół
Prowadzący grup: Helena Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- zaliczenie pisemne

- dyskusja moderowana (metoda maieutyczna i elenktyczna)

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające. Antropologia filozoficzna jako szczególny przypadek refleksji antropologicznej w kulturze współczesnej. Antropologia filozoficzna a antropologia kulturowa i antropologia biologiczna. „Długa" i „krótka" historia antropologii filozoficznej. Antropologa filozoficzna a,.filozofia człowieka".

2. „Długa" historia antropologii filozoficznej. Przykład tradycyjnej refleksji. Kantowska refleksja nad zróżnicowaniem ludzkości

3. Narodziny i program antropologii filozoficznej we współczesnym sensie. Dzieło Maxa Schelera. Człowiek wobec przyrody. To. co specyficznie ludzkie.

4. Bezpośredni kontynuatorzy idei Schelera. Arnold Gehlen - twórca systematycznej koncepcji antropologicznej. Naturalizm i konserwatyzm Gehlena. Helmut Plessner i pytanie o warunki możliwości bycia człowiekiem.

5. Inicjatorzy refleksji antropologicznej w Polsce: Bogdan Suchodolski. Służba prawdzie jako podstawa człowieczeństwa człowieka. Roman Ingarden, fenomenologiczna refleksja nad naturą ludzką.

6. Antropologia drugiej połowy XX wieku: Filozofowanie po Auschwitz i Hiroszimie. Georg Picht i antropologiczne znaczenie odpowiedzialności. Człowiek jako twórca sztucznego świata i wynikające stąd powinności.

Wyzwanie socjobiologii. Człowiek jako istota biologiczna?

Homo sapiens homo demens. Człowiek jako istota dojrzewająca do moralności.

7. Antropologia na przełomie tysiącleci.

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

L. Ostasz, Czym jest i czym może być człowiek…, dow. wyd.

A.Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społeczne. Studia, tłum. K. Krzemieniowa. Czytelnik. Warszawa 2001, ss. 23-47, 79-89, 111-

145,213-217.

B. Suchodolski, O prawdzie, „Znak" 1947 nr 4.

R. Ingarden . Książeczka o człowieku Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987s. 11 - 69.

Georg Picht. Odwaga utopii, tłum. K. Maurin. K. Michalski. K.Wolicki. PIW. Warszawa 1981. tekst: Odwaga utopii, Paragrafy 1-3. s. 49-82.

E. Morin. Zagubiony paradygmat natura ludzka PIW. Warszawa i 977. Część trzecia: Zwierzę obdarzone szaleństwem, s. 133-198.

R. Girard, Kozioł ofiarny. Wydaw. Łódzkie . Lódż 1992. s. 5-86.

L. Ferry. J.-D. Vincent , Co to jest człowiek?, PIW, Warszawa 2003. ss. 13-30; 135-175: 271-289.

Lektura uzupełniająca:

I. Bittner, Współczesna antropologia filozoficzna. Łódż 1999.

M. Jędraszewski, Antropologia filozoficzna. Prolegomena i wybór tekstów. Poznań 1991.

L. Ostasz, Byt zindywidualizowany, ludzki. Antropologia filozoficzna. Kraków 1993.

E. Starzyńska- Kościuszko,Filozoficzne koncepcje człowieka. Warszawa 1996.

Uwagi:

Metody kształcenia:

- metoda podająca (prelekcja, film dokumentalny), techniki aktywne angażujące słuchaczy (case studies, symulacja sytuacyjna. dyskusja moderowana), analiza i interpretacja wybranych tekstów filozoficznych.

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe 15

- przygotowanie się do zajęć, lektury 15

- przygotowanie się do egzaminu 15

- przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz
Prowadzący grup: Włodzimierz Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- dyskusja moderowana (metoda maieutyczna i elenktyczna) , - zaliczenie pisemne

Pełny opis:

Antropologia filozoficzna jako szczególny przypadek refleksji antropologicznej w kulturze współczesnej.

Antropologia filozoficzna a antropologia kulturowa i antropologia biologiczna.

„Długa" i „krótka" historia antropologii filozoficznej. Antropologa filozoficzna a,.filozofia człowieka".

„Długa" historia antropologii filozoficznej. Przykład tradycyjnej refleksji. Kantowska refleksja nad zróżnicowaniem ludzkości.

Narodziny i program antropologii filozoficznej we współczesnym sensie. Dzieło Maxa Schelera. Człowiek wobec przyrody. To. co specyficznie ludzkie.

Bezpośredni kontynuatorzy idei Schelera. Arnold Gehlen - twórca systematycznej koncepcji antropologicznej. Naturalizm i konserwatyzm Gehlena.

Bezpośredni kontynuatorzy idei Schellera. Helmut Plessner i pytanie o warunki możliwości bycia człowiekiem.

Inicjatorzy refleksji antropologicznej w Polsce: Bogdan Suchodolski. Służba prawdzie jako podstawa człowieczeństwa człowieka.

Inicjatorzy refleksji antropologicznej w Polsce: Roman Ingarden, fenomenologiczna refleksja nad naturą ludzką.

Antropologia drugiej połowy XX wieku: Filozofowanie po Auschwitz i Hiroszimie. Georg Picht i antropologiczne znaczenie odpowiedzialności. Człowiek jako twórca sztucznego świata i wynikające stąd powinności.

Antropologia drugiej połowy XX wieku: Wyzwanie socjobiologii. Człowiek jako istota biologiczna?

Antropologia drugiej połowy XX wieku: Homo sapiens homo demens.

Antropologia drugiej połowy XX wieku: Człowiek jako istota dojrzewająca do moralności.

Antropologia na przełomie tysiącleci.

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

L. Ostasz, Czym jest i czym może być człowiek…, dow. wyd.

A.Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społeczne/. Studia, tłum. K. Krzemieniowa. Czytelnik. Warszawa 2001, ss. 23-47, 79-89, 111-

145,213-217.

B. Suchodolski, O prawdzie, „Znak" 1947 nr 4.

R. Ingarden . Książeczka o człowieku Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987s. 11 - 69.

Georg Picht. Odwaga utopii, tłum. K. Maurin. K. Michalski. K.Wolicki. PIW. Warszawa 1981. tekst: Odwaga utopii, Paragrafy 1-3. s. 49-82.

E. Morin. Zagubiony paradygmat natura ludzka PIW. Warszawa i 977. Część trzecia: Zwierzę obdarzone szaleństwem, s. 133-198.

R. Girard, Kozioł ofiarny. Wydaw. Łódzkie . Lódż 1992. s. 5-86.

L. Ferry. J.-D. Vincent , Co to jest człowiek?, PIW, Warszawa 2003. ss. 13-30; 135-175: 271-289.

Lektura uzupełniająca:

I. Bittner, Współczesna antropologia filozoficzna. Łódż 1999.

M. Jędraszewski, Antropologia filozoficzna. Prolegomena i wybór tekstów. Poznań 1991.

L. Ostasz, Byt zindywidualizowany, ludzki. Antropologia filozoficzna. Kraków 1993.

E. Starzyńska- Kościuszko,Filozoficzne koncepcje człowieka. Warszawa 1996.

Uwagi:

Metody kształcenia:

- metoda podająca (prelekcja, film dokumentalny)

- techniki aktywne angażujące słuchaczy (case studies, symulacja sytuacyjna. dyskusja moderowana)

-analiza i interpretacja wybranych tekstów filozoficznych.

Nakład pracy studenta:

- udział w zajęciach - 15h

- przygotowanie do zajęć (lektury) - 15h

- przygotowanie do egzaminu - 15 h

- przygotowanie eseju, referatu, prezentacji - 15 h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz
Prowadzący grup: Helena Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- dyskusja moderowana (metoda maieutyczna i elenktyczna) , - zaliczenie pisemne

Pełny opis:

Antropologia filozoficzna jako szczególny przypadek refleksji antropologicznej w kulturze współczesnej.

Antropologia filozoficzna a antropologia kulturowa i antropologia biologiczna.

„Długa" i „krótka" historia antropologii filozoficznej. Antropologa filozoficzna a,.filozofia człowieka".

„Długa" historia antropologii filozoficznej. Przykład tradycyjnej refleksji. Kantowska refleksja nad zróżnicowaniem ludzkości.

Narodziny i program antropologii filozoficznej we współczesnym sensie. Dzieło Maxa Schelera. Człowiek wobec przyrody. To. co specyficznie ludzkie.

Bezpośredni kontynuatorzy idei Schelera. Arnold Gehlen - twórca systematycznej koncepcji antropologicznej. Naturalizm i konserwatyzm Gehlena.

Bezpośredni kontynuatorzy idei Schellera. Helmut Plessner i pytanie o warunki możliwości bycia człowiekiem.

Inicjatorzy refleksji antropologicznej w Polsce: Bogdan Suchodolski. Służba prawdzie jako podstawa człowieczeństwa człowieka.

Inicjatorzy refleksji antropologicznej w Polsce: Roman Ingarden, fenomenologiczna refleksja nad naturą ludzką.

Antropologia drugiej połowy XX wieku: Filozofowanie po Auschwitz i Hiroszimie. Georg Picht i antropologiczne znaczenie odpowiedzialności. Człowiek jako twórca sztucznego świata i wynikające stąd powinności.

Antropologia drugiej połowy XX wieku: Wyzwanie socjobiologii. Człowiek jako istota biologiczna?

Antropologia drugiej połowy XX wieku: Homo sapiens homo demens.

Antropologia drugiej połowy XX wieku: Człowiek jako istota dojrzewająca do moralności.

Antropologia na przełomie tysiącleci.

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

L. Ostasz, Czym jest i czym może być człowiek…, dow. wyd.

A.Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społeczne/. Studia, tłum. K. Krzemieniowa. Czytelnik. Warszawa 2001, ss. 23-47, 79-89, 111-

145,213-217.

B. Suchodolski, O prawdzie, „Znak" 1947 nr 4.

R. Ingarden . Książeczka o człowieku Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987s. 11 - 69.

Georg Picht. Odwaga utopii, tłum. K. Maurin. K. Michalski. K.Wolicki. PIW. Warszawa 1981. tekst: Odwaga utopii, Paragrafy 1-3. s. 49-82.

E. Morin. Zagubiony paradygmat natura ludzka PIW. Warszawa i 977. Część trzecia: Zwierzę obdarzone szaleństwem, s. 133-198.

R. Girard, Kozioł ofiarny. Wydaw. Łódzkie . Lódż 1992. s. 5-86.

L. Ferry. J.-D. Vincent , Co to jest człowiek?, PIW, Warszawa 2003. ss. 13-30; 135-175: 271-289.

Lektura uzupełniająca:

I. Bittner, Współczesna antropologia filozoficzna. Łódż 1999.

M. Jędraszewski, Antropologia filozoficzna. Prolegomena i wybór tekstów. Poznań 1991.

L. Ostasz, Byt zindywidualizowany, ludzki. Antropologia filozoficzna. Kraków 1993.

E. Starzyńska- Kościuszko,Filozoficzne koncepcje człowieka. Warszawa 1996.

Uwagi:

Metody kształcenia:

- metoda podająca (prelekcja, film dokumentalny)

- techniki aktywne angażujące słuchaczy (case studies, symulacja sytuacyjna. dyskusja moderowana)

-analiza i interpretacja wybranych tekstów filozoficznych.

Nakład pracy studenta:

- udział w zajęciach - 15h

- przygotowanie do zajęć (lektury) - 15h

- przygotowanie do egzaminu - 15 h

- przygotowanie eseju, referatu, prezentacji - 15 h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.