Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2S-SKU1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia kultury
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC spec.: socjologia kultury, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. SC spec.: socjologia kultury, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Beata Nessel-Łukasik, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład: egzamin

Ćwiczenia: ocena referatów i aktywności, kolokwium zaliczeniowe, obecność na zajęciach

Pełny opis:

Wykład:

Definiowanie kultury i obszaru badawczego socjologii kultury

Procesy nabywania kultury

Układy kultury a uczestnictwo w kulturze

Kultura elitarna vs popularna i masowa

Kultura konsumpcji

Zróżnicowanie społeczne a zróżnicowanie kulturowe

Kultura indywidualizmu i pluralizm stylów życia

Wielokulturowość społeczna jako wyzwanie

Przemiany kultur w dobie globalizacji

Współczesne konflikty kulturowe

Wpływ zmiany kulturowej na tożsamości indywidualne i zbiorowe

Cyberkultura w społeczeństwie sieci

Ćwiczenia:

Pojęcie czasu wolnego

Uczestnictwo w kulturze

Spór o kulturę masową

Kultura konsumpcyjna

Kontrkultura i kultura alternatywna

Kultura masowa a popularna

Kultura popularna jako kultura dominująca

Subkultury i kultura popularna

New Age i kultura popularna

Etniczność i kultura popularna

Feminizm i kultura popularna

Postmodernizm i kultura popularna

Kultura indywidualizmu

Kultura „płynnej nowoczesności”

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Gołka Marian, Socjologia kultury, Warszawa 2007.

• Bauman o popkulturze, Warszawa 2008

• Jawłowska Aldona, Kontrkultura [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, pod red. A. Kłoskowskiej, Wrocław 1991.

• Fiske John, Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010

• Krajewski Marek, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003

Literatura uzupełniająca

• Bauman Zygmunt, Konsumowanie życia, Kraków 2009

• Janicka-Olejnik Ewa, Uczestnictwo Polaków w kulturze w świetle aktualnych raportów, Studia BAS Nr 2(46) 2016.

• Burszta Wojciech, Czubaj Mariusz, Rychlewski Marcin, Kontrkultura. Co nam z tamtych lat? Warszawa 2005

• Wrzesień Witold, Krótka historia młodzieżowej subkulturowości, Warszawa 2013

• Szlendak Tomasz, Aktywność kulturalna w Polsce miejskiej i prowincjonalnej [w:] Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, red. K. Frysztacki i P. Sztompka, Warszawa 2012.

• Wiśniewska Barbara, Aktywność kulturalna. Jak ją rozwijać? http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2012/04/02/aktywnosc-kulturalna-jak-ja-rozwijac-i-badac/

• Ritzer George, Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 2009.

• Ritzer George, Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2001

• Heath Joseph, Potter Andrew, Bunt na sprzedaż. Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć, Warszawa 2010.

• Kuligowski Waldemar, Etniczność i popkultura: osmotyczne związki [w:] W. Kuligowski, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2007.

• Strinati Dominic, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998

• Jacyno Małgorzata, Kultura indywidualizmu, Warszawa 2007.

• Tarkowska Elżbieta, Socjologia kultury współczesnej [w:] Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy, subdyscypliny, pod red. A. Firkowskiej-Mankiewicz, T. Kanasz, E. Tarkowskiej, Warszawa 2013.

Uwagi:

Wykład multimedialny z elementami konwersatorium.

Ćwiczenia: referaty z prezentacjami, dyskusja, praca w grupach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Marta Cobel-Tokarska, Beata Nessel-Łukasik, Barbara Pasamonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Cobel-Tokarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.