Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do specjalności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-WDS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do specjalności
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Obecność na wykładzie

Osoby nieobecne muszą zaliczyć znajomość jednej z pozycji literatury zalecanej.

Obecność na wykładzie, nieobecni zaliczają na podstawie jednej pozycji literaturowej.

Pełny opis:

Przydatność i aktualność socjologii kultury

Specyfika socjologii kultury

Kultura jako temat interdyscyplinarny

Cele wykładów z socjologii kultury

Problematyka wykładów z socjologii kultury

Wartościujące i opisowe ujęcie kultury

Kultura w szerokim i wąskim ujęciu

Komunikacja jako proces społeczny. Zmienność komunikacji w czasie i przestrzeni.

Kulturowe uwarunkowania komunikacji.

Proces, funkcje i bariery komunikacji.

Rodzaje komunikacji i jej skuteczność.

Komunikacja w organizacji.

Ważniejsze procesy społeczne

Literatura:

Po co nam socjologia? Książka dla kandydatów na studia socjologiczne i studentów, 2009, Warszawa, ISUW

Encyklopedia socjologii, 1998-2005, t. 1-5, hasła: kultura, kultura masowa, kultura ludowa, kultura chłopska, kontrkultura i in.

„Moją ojczyzną jest kawiarnia”, „Kultura Liberalna” nr 297 z dn. 16 września 2014 r.

E. Tarkowska, Socjologia kultury współczesnej w: Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy, dyscypliny, T. II, pod red. A. Firkowskiej-Mankiewicz, T. Kanasz, E. Tarkowskiej, Warszawa 2013.

P. Hartley, 2000, Komunikacja w grupie. Zysk i S-ka. Poznań (s.9-65)

J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, jr, 1998, Kierowanie. PWE, Warszawa (s. 506-520)

Efekty uczenia się:
Metody i kryteria oceniania:

Wykład połączony z prezentacją PowerPoint i z elementami dyskusji

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 1 godz.

Wykład z prezentacją.

Nakład pracy studenta - 1 godzina wykładowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gorczycka, Elżbieta Tarkowska
Prowadzący grup: Ewa Gorczycka, Elżbieta Tarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wykładzie. Osoby nieobecne muszą zaliczyć znajomość jednej z lektur.

Pełny opis:

Celem wykładu z wprowadzenia do socjologii komunikacji jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami ujętymi w wykładach na specjalności.

1. Komunikacja jako proces społeczny. Zmienność komunikacji w czasie i przestrzeni.

2. Kulturowe uwarunkowania komunikacji.

3. Funkcje i bariery komunikacji.

4. Rodzaje komunikacji i jej skuteczność.

5. Ważniejsze procesy społeczne.

Celem wykładu z wprowadzenia do socjologii kultury jest pokazanie przydatności i aktualności socjologii kultury oraz zapoznanie studentów z problematyką wykładów prowadzonych w ramach specjalności Socjologia kultury.

Przydatność i aktualność socjologii kultury

Specyfika socjologii kultury

Kultura jako temat interdyscyplinarny

Cele wykładów z socjologii kultury

Problematyka wykładów z socjologii kultury

Wartościujące i opisowe ujęcie kultury

Kultura w szerokim i wąskim ujęciu

Literatura:

P. Hartley, 2000, Komunikacja w grupie, Zysk i Ska, Poznan.

J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert,jr, 1998, Kierowanie, PWE, Warszawa (s. 506-533).

Po co nam socjologia? Książka dla kandydatów na studia socjologiczne i studentów, 2009, Warszawa, ISUW

Encyklopedia socjologii, 1998-2005, t. 1-5, hasła: kultura, kultura masowa, kultura ludowa, kultura chłopska, kontrkultura i in.

„Moją ojczyzną jest kawiarnia”, „Kultura Liberalna” nr 297 z dn. 16 września 2014 r.

Uwagi:

Metoda: wykład z prezentacją. Nakład pracy studenta: wysłuchanie wykładu wprowadzającego do specjalności po 2 godz. na każdą specjalność.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Tarkowska
Prowadzący grup: Ewa Gorczycka, Elżbieta Tarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Ewa Gorczycka, Barbara Pasamonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Wolman
Prowadzący grup: Ewa Gorczycka, Barbara Pasamonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Radzik
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik, Ryszard Radzik, Iwona Zielińska-Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik, Iwona Zielińska-Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.