Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-POP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Sprawdzian ustny lub pisemny.

Obserwacja bieżąca w grupie podczas ćwiczeń

Sposób pomiaru

Ćwiczenia praktyczne podczas zajęć, tzw. cząstkowe.

Sprawdzian praktyczny.

Sposób pomiaru

Obserwacja podczas ćwiczeń i pozoracji na zajęciach, ocena na sprawdzianie praktycznym

Pełny opis:

ĆWICZENIA

1.Podstawy prawne w udzielaniu pierwszej pomocy.

2.Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

3. Ocena stanu poszkodowanego.

4. Ćwiczenie oceny stanu poszkodowanego.

5. Ocena stanu poszkodowanego leżącego na brzuchu.

6. Zmiana pozycji z brzucha na plecy

7. Pozycja boczna bezpieczna teoria i praktyka.

8. Zasady ogólne postępowania z nieprzytomnym.

9. Resuscytacja dorosłych , dzieci i niemowląt.

10. Metody użycia AED.

11. Wzywanie pomocy

12.Postepowanie przy padaczce, omdleniu, cukrzycy, udarze, ataku serca.

13. Urazy i krwotoki, złamania.

14. Pozoracje podczas wszystkich tematów.

15. Egzamin teoretyczny i praktyczny

Literatura:

Wytyczne: Polska Rada Resuscytacji z 2010 roku, Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 roku (ERC 2010), wszelkie dostępne opracowania z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dostępne na rynku wydawniczym, do wyboru przez studenta.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1.Potrafi omówić prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy.

2. Potrafi omówić sposoby zabezpieczania różnych sytuacji zagrożenia życia.

3. Wie jak zachować się na miejscu zagrożenia bezpiecznie dla siebie.

4. Zna teoretyczne aspekty postępowania z osobą nieprzytomną, resuscytacji, użycia AED.

5. Potrafi teoretycznie scharakteryzować objawy padaczki, zaburzeń oddychania, cukrzycy, ataku serca, omdlenia.

6. Zna zasady postępowania przy urazach i krwotokach.

Umiejętności

1.Potrafi zabezpieczyć miejsce zdarzenia.

2. Potrafi postępować z poszkodowanym nieprzytomnym.

3. Potrafi bezpiecznie odwrócić poszkodowanego nieprzytomnego z brzucha na plecy, wykonać rękoczyn czoło-żuchwa, ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej.

4. Potrafi wykonać praktycznie resuscytacje dorosłego, dziecka i niemowlęcia.

5. Potrafi użyć AED.

6. Potrafi postępować przy ataku padaczki, ataku serca, zranieniu, krwotoku.

7. W każdym z powyższych potrafi w sposób bezpieczny dla siebie i podopiecznych udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kompetencje społeczne

1.Współpracuje w grupie zadaniowej, wykazuje się empatią wobec poszkodowanych na pozoracjach.

2. Wykazuje się postawą opiekuńczą i pedagogiczną wobec poszkodowanych dzieci.

3. Dostrzega zagrożenia dla zdrowia i życia, zagrożenia społeczne.

4.Dostrzega przeszkody fizyczne dla niepełnosprawnych, zagrożenia zdrowotne.

5.Wykazuje postawy pro-zdrowotne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Wolman
Prowadzący grup: Tomasz Leszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Wolman
Prowadzący grup: Tomasz Leszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Kowalewski, Monika Surdej
Prowadzący grup: Mikołaj Kowalewski, Tomasz Leszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia w obszarze:

WIEDZY:

- kolokwium pisemne,

- prezentacja,

- ocena poprzez obserwację podczas ćwiczeń praktycznych

UMIEJĘTNOŚCI:

- obserwacja ćwiczeń praktycznych,

- obserwacja egzaminu zaliczeniowego

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

- kolokwium pisemne,

- standardy zachowań pod względem bezpieczeństwa w pracy,

- powtórki wiedzy teoretycznej i praktycznej

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE /ćwiczenia/

1. Wstęp do pierwszej pomocy. Prawo a pierwsza pomoc.

2. Schemat postępowania w miejscu zdarzenia.

3. Ocena sytuacji i zabezpieczenie siebie i miejsca zdarzenia.

4. Ocena stanu poszkodowanego.

5. Postępowanie z nieprzytomnym, pozycja boczna ustalona, obracanie leżącego z brzucha na plecy.

6. Wzywanie pomocy – sposoby, formy.

7. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt.

8. Zadławienia.

9. Krwotoki i rany.

10. Oparzenia.

11. Złamania.

12. Padaczka, omdlenia.

13. Atak serca, udar.

14. Sytuacje pozorowane – trening praktyczny.

15. Egzamin teoretyczny i praktyczny.

Literatura:

- Podstawowe ćwiczenia (skrypt) do przedmiotu pierwsza pomoc przedmedyczna – zapewnia prowadzący zajęcia.

- Każdy dostępny podręcznik do pierwszej pomocy wydany po 2015 r.

- Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji ERC 2015 rok

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- trening w małych grupach,

- trening w parach,

- pokaz filmu,

- prezentacja prowadzącego w praktyce i wykładzie,

- pokaz multimedialny.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: ćwiczenia praktyczne w domu – powtarzanie praktycznych umiejętności w środowisku rodzinnym 4h

Przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia: ćwiczenia praktyczne 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 2 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Surdej
Prowadzący grup: Tomasz Leszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia w obszarze:

WIEDZY:

- kolokwium pisemne,

- prezentacja,

- ocena poprzez obserwację podczas ćwiczeń praktycznych

UMIEJĘTNOŚCI:

- obserwacja ćwiczeń praktycznych,

- obserwacja egzaminu zaliczeniowego

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

- kolokwium pisemne,

- standardy zachowań pod względem bezpieczeństwa w pracy,

- powtórki wiedzy teoretycznej i praktycznej

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE /ćwiczenia/

1. Wstęp do pierwszej pomocy. Prawo a pierwsza pomoc.

2. Schemat postępowania w miejscu zdarzenia.

3. Ocena sytuacji i zabezpieczenie siebie i miejsca zdarzenia.

4. Ocena stanu poszkodowanego.

5. Postępowanie z nieprzytomnym, pozycja boczna ustalona, obracanie leżącego z brzucha na plecy.

6. Wzywanie pomocy – sposoby, formy.

7. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt.

8. Zadławienia.

9. Krwotoki i rany.

10. Oparzenia.

11. Złamania.

12. Padaczka, omdlenia.

13. Atak serca, udar.

14. Sytuacje pozorowane – trening praktyczny.

15. Egzamin teoretyczny i praktyczny.

Literatura:

- Podstawowe ćwiczenia (skrypt) do przedmiotu pierwsza pomoc przedmedyczna – zapewnia prowadzący zajęcia.

- Każdy dostępny podręcznik do pierwszej pomocy wydany po 2015 r.

- Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji ERC 2015 rok

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- trening w małych grupach,

- trening w parach,

- pokaz filmu,

- prezentacja prowadzącego w praktyce i wykładzie,

- pokaz multimedialny.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: ćwiczenia praktyczne w domu – powtarzanie praktycznych umiejętności w środowisku rodzinnym 4h

Przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia: ćwiczenia praktyczne 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 2 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Tomasz Leszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Leszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.