Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt badawczy - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-PBA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt badawczy - 2
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- frekwencji,

- udziału w dyskusjach,

- prezentacji wybranych tekstów z literatury przedmiotu,

- sporządzenia w grupie raportu końcowego z badania,

- sporządzenia w grupie prezentacji na konferencję.

Pełny opis:

Omówienie doświadczeń studentów z przeprowadzonych w terenie badań zrealizowanych w ramach Praktyki specjalistycznej (realizacja projektu badawczego).

Praca w zespołach badawczych:

- analiza zebranego materiału;

- opracowanie zadanego wątku w formie raportu z badania;

- opracowanie zadanego wątku w formie prezentacji konferencyjnej;

Omówienie lektur tematycznie związanych z opracowywanymi w grupach ćwiczeniowych wątkami.

Literatura:

Literatura z metodologii i metod badań:

David Silverman. (2008). Interpretacja badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Graham Gibbs. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Earl Babbie. (2007). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura przedmiotu:

odpowiednia dla opracowywanych wątków badawczych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorie i metodologię) z zakresu socjologii i nauk pokrewnych

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie socjologii i nauk pokrewnych

Posiada wiedzę o różnych strukturach, instytucjach i organizacjach społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych i medycznych) i ich elementach w wymiarze regionu lub skali lokalnej

Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające na prowadzenie badań empirycznych

Umiejętności

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie socjologii

Potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych) w zakresie socjologii

Posiada umiejętność przygotowania spełniających uznane standardy prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Posiada umiejętność przygotowania spełniających uznane standardy wystąpień ustnych w języku polskim, w zakresie socjologii, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

Kompetencje społeczne

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich, kulturowych), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kwiatkowski
Prowadzący grup: Beata Nessel-Łukasik, Magda Prokopczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Jowita Bartczak, Danuta Duch-Krzystoszek, Ilona Matysiak, Robert Pawlak, Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- frekwencji,

- udziału w dyskusjach,

- prezentacji wybranych tekstów z literatury przedmiotu,

- sporządzenia w grupie raportu końcowego z badania,

- sporządzenia w grupie prezentacji na konferencję.

Pełny opis:

Ćwiczenia są poświęcone opracowaniu wyników badania, w których studenci wzięli udział w ramach Praktyk specjalistycznych (realizacja projektu badawczego).

W roku 2017 studenci wzięli udział w projekcie badawczym pt. "Instytucje a obywatele w społeczności lokalnej" realizowanym przez zespół badawczy w składzie: prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek, dr. Dominika Walczak, dr. Jowita Bartczak, dr. Ilona Matysiak i dr Robert Pawlak pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej-Żochowskiej.

W czasie ćwiczeń z Projektu badawczego_2 zostaną:

- omówione doświadczenia studentów z przeprowadzonych w terenie badań zrealizowanych w ramach Praktyki specjalistycznej (realizacja projektu badawczego);

Studenci podejmą pracę w zespołach badawczych, których efektem będzie:

- analiza zebranego materiału;

- opracowanie zadanego wątku w formie raportu z badania;

- opracowanie zadanego wątku w formie prezentacji konferencyjnej;

Na zajęciach zostaną przedstawione i omówione lektury tematycznie związane z opracowywanymi w grupach ćwiczeniowych wątkami.

Literatura:

Literatura z metodologii i metod badań:

David Silverman. (2008). Interpretacja badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Graham Gibbs. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Earl Babbie. (2007). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura przedmiotu:

odpowiednia dla opracowywanych wątków badawczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Jowita Bartczak, Danuta Duch-Krzystoszek, Robert Pawlak, Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- frekwencji,

- udziału w dyskusjach,

- prezentacji wybranych tekstów z literatury przedmiotu,

- sporządzenia w grupach raportu końcowego z badania,

- sporządzenia w grupach prezentacji na konferencję.

Pełny opis:

Ćwiczenia są poświęcone opracowaniu wyników badania, w których studenci wzięli udział w ramach Praktyk specjalistycznych (realizacja projektu badawczego).

W roku 2017 studenci wzięli udział w projekcie badawczym realizowanym przez zespół badawczy w składzie: prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek, dr. Dominika Walczak, dr. Jowita Bartczak, dr. Ilona Matysiak i dr Robert Pawlak pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej-Żochowskiej.

W czasie ćwiczeń z Projektu badawczego_2 zostaną:

- omówione doświadczenia studentów z przeprowadzonych w terenie badań zrealizowanych w ramach Praktyki specjalistycznej (realizacja projektu badawczego);

Studenci podejmą pracę w zespołach badawczych, których efektem będzie:

- analiza zebranego materiału;

- opracowanie zadanego wątku w formie raportu z badania;

- opracowanie zadanego wątku w formie prezentacji konferencyjnej;

Na zajęciach zostaną przedstawione i omówione lektury tematycznie związane z opracowywanymi w grupach ćwiczeniowych wątkami.

Literatura:

Literatura z metodologii i metod badań:

David Silverman. (2008). Interpretacja badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Graham Gibbs. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Earl Babbie. (2007). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura przedmiotu:

odpowiednia dla opracowywanych wątków badawczych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.