Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie placówką socjalną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-ZPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie placówką socjalną
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę studenta.

Ocena umiejętności w zakresie wykorzystania podstaw wiedzy organizatorskiej i zastosowania jej w wybranych typach organizacji socjalnych w ramach case studies.

Ocena udziału studenta w pracach zespołów zadaniowych na zajęciach, wykonujących ćwiczenia dotyczące organizatorskich problemów pracy socjalnej;

Pełny opis:

Instruktaż wstępny. Nauki o zarządzaniu. Krótki rys historyczny. Zarządzanie placówkami pomocy społecznej – obszar nauk o zarządzaniu.

2. Zarządzanie – pojęcie, funkcje. Planowanie, organizowanie. Dokumenty organizacyjne: statut, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, tworzenie innych dokumentów wewnętrznych.

3. Motywowanie jako funkcja zarządzania. Zarządzanie ludźmi w organizacji socjalnej. Strategie zarządzania w placówkach pomocy społecznej.

4. Zabezpieczenie kadr socjalnych – rekrutacja i selekcja pracowników. Przygotowanie zawodowe kadr placówek pomocy społecznej.

5. Sprawne działanie – koncepcje prakseologiczne, podejmowanie decyzji, operacjonalizacja zarządzania.

6.Organizacja czasu pracy pracownika socjalnego i kierownika zespołów pracowniczych.

6. Jakość usług socjalnych.

7.Tworzenie struktury organizacyjnej placówki pomocy socjalnej.

8.Etyka w zarządzaniu. Kultura organizacyjna

Literatura:

1. Kruk A.: Instytucje społeczne – organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze. APS, Warszawa 2010.

2. Barczyński A.: Zakłady pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Krajowa Izba Gospodarczo – Rehabilitacyjna, Warszawa 2001.

3. Bednarczyk M. : Organizacje publiczne – zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków, 2001.

4. Koźmiński A. K., Piotrowski W.: Zarządzanie – teoria i praktyka. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, wydanie od 1996 i późniejsze wydania.

5. Armstrong M: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Kraków, Wydawnictwa Profesjonalnej szkoły Biznesu, 2000.

6. Kruk A.: Efektywność społeczno - ekonomiczna zatrudnienia osób niepełnosprawnych w spółdzielniach socjalnych i organizacjach komercyjnych. APS, Warszawa 2006.

7. Witkowski T. (red.): Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Kraków, Wydawnictwa Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk o zarządzaniu; wiedzę o normach organizacyjnych instytucji społecznych, o ewolucji poglądów na organizację w zakresie instytucji pomocy społecznej.

Umiejętności

Dostrzega, dokonuje obserwacji i interpretacji funkcjonowania organizacji, biorąc pod uwagę rolę w instytucji pracowników i kadry kierowniczej, zdobywa umiejętności przydatne kierownikowi średniego szczebla zarządzania;

Kompetencje społeczne

Student zna i potrafi zinterpretować problemy społeczne, związane z zarządzaniem instytucją pomocy społecznej, student potrafi odnaleźć się w pracy zespołowej w przyszłym miejscu pracy;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę studenta.

Ocena umiejętności w zakresie wykorzystania podstaw wiedzy organizatorskiej i zastosowania jej w wybranych typach organizacji socjalnych w ramach case studies.

Ocena udziału studenta w pracach zespołów zadaniowych na zajęciach, wykonujących ćwiczenia dotyczące organizatorskich problemów pracy socjalnej;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę studenta.

Ocena umiejętności w zakresie wykorzystania podstaw wiedzy organizatorskiej i zastosowania jej w wybranych typach organizacji socjalnych w ramach case studies.

Ocena udziału studenta w pracach zespołów zadaniowych na zajęciach, wykonujących ćwiczenia dotyczące organizatorskich problemów pracy socjalnej;

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Instruktaż wstępny. Nauki o zarządzaniu. Krótki rys historyczny. Zarządzanie placówkami pomocy społecznej – obszar nauk o zarządzaniu.

2. Zarządzanie – pojęcie, funkcje. Planowanie, organizowanie. Dokumenty organizacyjne: statut, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, tworzenie innych dokumentów wewnętrznych.

3. Motywowanie jako funkcja zarządzania. Zarządzanie ludźmi w organizacji socjalnej. Strategie zarządzania w placówkach pomocy społecznej.

4. Zabezpieczenie kadr socjalnych – rekrutacja i selekcja pracowników. Przygotowanie zawodowe kadr placówek pomocy społecznej.

5. Sprawne działanie – koncepcje prakseologiczne, podejmowanie decyzji, operacjonalizacja zarządzania.

6.Organizacja czasu pracy pracownika socjalnego i kierownika zespołów pracowniczych.

6. Jakość usług socjalnych.

7.Tworzenie struktury organizacyjnej placówki pomocy socjalnej.

8.Etyka w zarządzaniu. Kultura organizacyjna.

ĆWICZENIA ….

1. Instruktaż przedmiotowy. Cele, funkcje, rodzaje organizacji socjalnych. Zarządzanie a kierowanie.

2. Tworzenie wybranej placówki pomocy społecznej – projekt organizacyjny pod względem ćwiczenia umiejętności pozyskania zasobów z otoczenia, a także inicjacji organizacji. Analiza projektów, dyskusja.

3. Projektowanie wybranych dokumentów organizacyjnych: statutu, regulaminu organizacyjnego.

4. Rekrutacja kandydatów do placówek pomocy społecznej – przygotowanie oferty zatrudnienia dla wybranych typów organizacji. Elementy rozmowy kwalifikacyjnej. Czynniki motywacyjne w pracy socjalnej. Kwalifikacje pracowników placówek pomocy społecznej.

5. Przygotowanie projektu dnia, tygodnia pracy pracownika socjalnego. Strategie zarządzania czasem. Czas a sprawność w zarządzaniu.

6. Tworzenie struktury organizacyjnej wybranej placówki socjalnej, cechy budowy organizacji.

7. Kierowanie, funkcje kierowania. Znaczenie kierownika dla zapewnienia jakości usług socjalnych, dla etyki funkcjonowania organizacji.

Literatura:

1. Kruk A.: Instytucje społeczne – organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze. APS, Warszawa 2010.

2. Barczyński A.: Zakłady pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Krajowa Izba Gospodarczo – Rehabilitacyjna, Warszawa 2001.

3. Bednarczyk M. : Organizacje publiczne – zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków, 2001.

4. Koźmiński A. K., Piotrowski W.: Zarządzanie – teoria i praktyka. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, wydanie od 1996 i późniejsze wydania.

5. Armstrong M: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Kraków, Wydawnictwa Profesjonalnej szkoły Biznesu, 2000.

6. Kruk A.: Efektywność społeczno - ekonomiczna zatrudnienia osób niepełnosprawnych w spółdzielniach socjalnych i organizacjach komercyjnych. APS, Warszawa 2006.

7. Witkowski T. (red.): Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Kraków, Wydawnictwa Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę studenta.

Ocena umiejętności w zakresie wykorzystania podstaw wiedzy organizatorskiej i zastosowania jej w wybranych typach organizacji socjalnych w ramach case studies.

Ocena udziału studenta w pracach zespołów zadaniowych na zajęciach, wykonujących ćwiczenia dotyczące organizatorskich problemów pracy socjalnej;

Pełny opis:

Instruktaż wstępny. Nauki o zarządzaniu. Krótki rys historyczny. Zarządzanie placówkami pomocy społecznej – obszar nauk o zarządzaniu.

2. Zarządzanie – pojęcie, funkcje. Planowanie, organizowanie. Dokumenty organizacyjne: statut, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, tworzenie innych dokumentów wewnętrznych.

3. Motywowanie jako funkcja zarządzania. Zarządzanie ludźmi w organizacji socjalnej. Strategie zarządzania w placówkach pomocy społecznej.

4. Zabezpieczenie kadr socjalnych – rekrutacja i selekcja pracowników. Przygotowanie zawodowe kadr placówek pomocy społecznej.

5. Sprawne działanie – koncepcje prakseologiczne, podejmowanie decyzji, operacjonalizacja zarządzania.

6.Organizacja czasu pracy pracownika socjalnego i kierownika zespołów pracowniczych.

6. Jakość usług socjalnych.

7.Tworzenie struktury organizacyjnej placówki pomocy socjalnej.

8.Etyka w zarządzaniu. Kultura organizacyjna

Literatura:

1. Kruk A.: Instytucje społeczne – organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze. APS, Warszawa 2010.

2. Barczyński A.: Zakłady pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Krajowa Izba Gospodarczo – Rehabilitacyjna, Warszawa 2001.

3. Bednarczyk M. : Organizacje publiczne – zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków, 2001.

4. Koźmiński A. K., Piotrowski W.: Zarządzanie – teoria i praktyka. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, wydanie od 1996 i późniejsze wydania.

5. Armstrong M: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Kraków, Wydawnictwa Profesjonalnej szkoły Biznesu, 2000.

6. Kruk A.: Efektywność społeczno - ekonomiczna zatrudnienia osób niepełnosprawnych w spółdzielniach socjalnych i organizacjach komercyjnych. APS, Warszawa 2006.

7. Witkowski T. (red.): Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Kraków, Wydawnictwa Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000.

Uwagi:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę studenta.

Ocena umiejętności w zakresie wykorzystania podstaw wiedzy organizatorskiej i zastosowania jej w wybranych typach organizacji socjalnych w ramach case studies.

Ocena udziału studenta w pracach zespołów zadaniowych na zajęciach, wykonujących ćwiczenia dotyczące organizatorskich problemów pracy socjalnej; Nakład pracy studenta 25 godzin (przygotowanie do egzaminu, do zajęć)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę studenta.

Ocena umiejętności w zakresie wykorzystania podstaw wiedzy organizatorskiej i zastosowania jej w wybranych typach organizacji socjalnych w ramach case studies.

Ocena udziału studenta w pracach zespołów zadaniowych na zajęciach, wykonujących ćwiczenia dotyczące organizatorskich problemów pracy socjalnej;

Pełny opis:

Instruktaż wstępny. Nauki o zarządzaniu. Krótki rys historyczny. Zarządzanie placówkami pomocy społecznej – obszar nauk o zarządzaniu.

2. Zarządzanie – pojęcie, funkcje. Planowanie, organizowanie. Dokumenty organizacyjne: statut, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, tworzenie innych dokumentów wewnętrznych.

3. Motywowanie jako funkcja zarządzania. Zarządzanie ludźmi w organizacji socjalnej. Strategie zarządzania w placówkach pomocy społecznej.

4. Zabezpieczenie kadr socjalnych – rekrutacja i selekcja pracowników. Przygotowanie zawodowe kadr placówek pomocy społecznej.

5. Sprawne działanie – koncepcje prakseologiczne, podejmowanie decyzji, operacjonalizacja zarządzania.

6.Organizacja czasu pracy pracownika socjalnego i kierownika zespołów pracowniczych.

6. Jakość usług socjalnych.

7.Tworzenie struktury organizacyjnej placówki pomocy socjalnej.

8.Etyka w zarządzaniu. Kultura organizacyjna

Literatura:

1. Kruk A.: Instytucje społeczne – organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze. APS, Warszawa 2010.

2. Barczyński A.: Zakłady pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Krajowa Izba Gospodarczo – Rehabilitacyjna, Warszawa 2001.

3. Bednarczyk M. : Organizacje publiczne – zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków, 2001.

4. Koźmiński A. K., Piotrowski W.: Zarządzanie – teoria i praktyka. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, wydanie od 1996 i późniejsze wydania.

5. Armstrong M: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Kraków, Wydawnictwa Profesjonalnej szkoły Biznesu, 2000.

6. Kruk A.: Efektywność społeczno - ekonomiczna zatrudnienia osób niepełnosprawnych w spółdzielniach socjalnych i organizacjach komercyjnych. APS, Warszawa 2006.

7. Witkowski T. (red.): Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Kraków, Wydawnictwa Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000.

Uwagi:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę studenta.

Ocena umiejętności w zakresie wykorzystania podstaw wiedzy organizatorskiej i zastosowania jej w wybranych typach organizacji socjalnych w ramach case studies.

Ocena udziału studenta w pracach zespołów zadaniowych na zajęciach, wykonujących ćwiczenia dotyczące organizatorskich problemów pracy socjalnej; Nakład pracy studenta 25 godzin (przygotowanie do egzaminu, do zajęć)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę studenta.

Ocena umiejętności w zakresie wykorzystania podstaw wiedzy organizatorskiej i zastosowania jej w wybranych typach organizacji socjalnych w ramach case studies.

Ocena udziału studenta w pracach zespołów zadaniowych na zajęciach, wykonujących ćwiczenia dotyczące organizatorskich problemów pracy socjalnej;

Pełny opis:

Instruktaż wstępny. Nauki o zarządzaniu. Krótki rys historyczny. Zarządzanie placówkami pomocy społecznej – obszar nauk o zarządzaniu.

2. Zarządzanie – pojęcie, funkcje. Planowanie, organizowanie. Dokumenty organizacyjne: statut, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, tworzenie innych dokumentów wewnętrznych.

3. Motywowanie jako funkcja zarządzania. Zarządzanie ludźmi w organizacji socjalnej. Strategie zarządzania w placówkach pomocy społecznej.

4. Zabezpieczenie kadr socjalnych – rekrutacja i selekcja pracowników. Przygotowanie zawodowe kadr placówek pomocy społecznej.

5. Sprawne działanie – koncepcje prakseologiczne, podejmowanie decyzji, operacjonalizacja zarządzania.

6.Organizacja czasu pracy pracownika socjalnego i kierownika zespołów pracowniczych.

6. Jakość usług socjalnych.

7.Tworzenie struktury organizacyjnej placówki pomocy socjalnej.

8.Etyka w zarządzaniu. Kultura organizacyjna

Literatura:

1. Kruk A.: Instytucje społeczne – organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze. APS, Warszawa 2010.

2. Barczyński A.: Zakłady pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Krajowa Izba Gospodarczo – Rehabilitacyjna, Warszawa 2001.

3. Bednarczyk M. : Organizacje publiczne – zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków, 2001.

4. Koźmiński A. K., Piotrowski W.: Zarządzanie – teoria i praktyka. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, wydanie od 1996 i późniejsze wydania.

5. Armstrong M: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Kraków, Wydawnictwa Profesjonalnej szkoły Biznesu, 2000.

6. Kruk A.: Efektywność społeczno - ekonomiczna zatrudnienia osób niepełnosprawnych w spółdzielniach socjalnych i organizacjach komercyjnych. APS, Warszawa 2006.

7. Witkowski T. (red.): Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Kraków, Wydawnictwa Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.