Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wieloproblemowość w rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-WIR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wieloproblemowość w rodzinie
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Wieloproblemowość - definicja pojęcia, wprowadzenie w problematykę zajęć. Sytuacja w rodzinie zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Problemy rodzin beneficjentów różnych form świadczeń pomocy społecznej. Pracownik socjalny we współpracy z rodziną wieloproblemową.

Śmierć w rodzinie – wpływ tego wydarzenia na dalsze funkcjonowanie rodziny.

Sytuacja w rodzinie osoby odbywającej karę pozbawienia wolności – problemy osadzonych i ich najbliższych przebywających na wolności.

Trudności w zakresie realizacji planów prokreacyjnych i ich wpływ na funkcjonowanie związku.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Graniewska D., Rodzina a bezrobocie. Sytuacja w Polsce (w) Z. Tyszka (red.) Współczesne rodziny polskie –ich stan i kierunek przemian. Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2004, s.333-342

2. Kaźmierczak T., Praca socjalna. Między upośledzeniem społecznym a obywatelskością. Śląsk, Katowice 2006, s.41-94

3. Kossowska A., Zaburzenia socjalizacji dzieci w rodzinach wieloproblemowych (w) M. Ziemska, Problemy integracji i dezintegracji rodziny. WUW, Warszawa 1986, s.117-124

4. Kozdrowicz E., Funkcja prokreacyjna w rodzinie: zmiany i zagrożenia (w) E. Jundziłł, R. Pawłowska (red.), Pedagogika opiekuńcza: przeszłość – teraźniejszość - przyszłość. Harmonia, Gdańsk 2008, s.371-383

5. Mastalski J., Przeciwdziałanie marginalizacji rodzin dysfunkcyjnych (w) W. Walc, B. Szluz, I. Marczykowska (red.) Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s.199-207

6. Małgorzata Szpunar, Charakterystyka rodzin z wieloma problemami, http://www.rodzinablizejsiebie.pl/IMG/pdf/5-_M-Szpunar_-_Charakterystyka_rodzin_z_wieloma_problemami.pdf

7. Trawkowska D., Dokąd zmierzamy? Socjologiczna analiza działań podejmowanych wobec rodzin wieloproblemowych przez pomoc społeczną, Teologia i Moralność, Tom 7, 2010.

8. Zych A., Rozpaczać, aby żyć – żałoba w życiu człowieka (w) A. Nowicka (red.), Wybrane problemy osób starszych. Impuls, Kraków 2006, s.121-141

Uzupełniająca

1. Dyczewski L., Małżeństwo i rodzina upragnionymi wartościami w życiu młodego pokolenia (w) L. Dyczewski (red.), Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Wyd. KUL, Lublin 2007, s.11-34

2. Jodłowska M., Obraz rodziny w opiniach dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych. Roczniki Socjologii Rodziny, t.XI, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1999, s.183-196

3. Kromolicka B., Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce – praktyka codzienności (w) K. Piątek, K. Szymańska-Zybertowicz (red.) Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011, s.121-132

4. Kwak A., Więź osobowa w rodzinach rekonstruowanych. IPSiR UW, Warszawa 1990

5. Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Raport krajowy Polskiej Koalicji Social Watch i Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Metody mieszane: dyskusja dydaktyczna, analiza tekstów i podejmowanych podczas zajęć zagadnień, praca w grupie, symulacja, przygotowanie prezentacji.

Na ocenę składa się prezentacja przygotowana przez studenta

i zaprezentowana podczas zajęć, aktywność na zajęciach, frekwencja.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chmielewska
Prowadzący grup: Anna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chmielewska
Prowadzący grup: Anna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student uczy się rozpoznawania sytuacji wieloproblemowości w rodzinie oraz sposobów pracy z taką rodziną i rozwiązywania występujących w niej trudności. Poznaje problemy występujące we współczesnej rodzinie w Polsce oraz ich przyczyny. Zaliczenie odbywa się na podstawie przygotowanej prezentacji, obecności i aktywności podczas zajęć.

Pełny opis:

Zdefiniowanie podstawowych pojęć oraz wprowadzenie w przedmiotową problematykę. Analiza wizerunku współczesnej rodziny i jej największych trudności. Problemy beneficjentów świadczeń pomocy społecznej i sposoby ich rozwiązywania. Sytuacja rodzinna osób skazanych i pozbawionych wolności. Kobieta jako sprawca przemocy w rodzinie. Bezdzietność i jej skutki.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Graniewska D., Rodzina a bezrobocie. Sytuacja w Polsce (w) Z. Tyszka (red.) Współczesne rodziny polskie –ich stan i kierunek przemian. Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2004, s.333-342

2. Kaźmierczak T., Praca socjalna. Między upośledzeniem społecznym a obywatelskością. Śląsk, Katowice 2006, s.41-94

3. Kossowska A., Zaburzenia socjalizacji dzieci w rodzinach wieloproblemowych (w) M. Ziemska, Problemy integracji i dezintegracji rodziny. WUW, Warszawa 1986, s.117-124

4. Kozdrowicz E., Funkcja prokreacyjna w rodzinie: zmiany i zagrożenia (w) E. Jundziłł, R. Pawłowska (red.), Pedagogika opiekuńcza: przeszłość – teraźniejszość - przyszłość. Harmonia, Gdańsk 2008, s.371-383

5. Mastalski J., Przeciwdziałanie marginalizacji rodzin dysfunkcyjnych (w) W. Walc, B. Szluz, I. Marczykowska (red.) Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s.199-207

6. Sarzała D., Rodzina osoby przebywającej w izolacji więziennej jako środowisko wsparcia społecznego:

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2016-18Sarzala.pdf

7. Małgorzata Szpunar, Charakterystyka rodzin z wieloma problemami, http://www.rodzinablizejsiebie.pl/IMG/pdf/5-_M-Szpunar_-_Charakterystyka_rodzin_z_wieloma_problemami.pdf

8. Trawkowska D., Dokąd zmierzamy? Socjologiczna analiza działań podejmowanych wobec rodzin wieloproblemowych przez pomoc społeczną, Teologia i Moralność, Tom 7, 2010.

9. Zych A., Rozpaczać, aby żyć – żałoba w życiu człowieka (w) A. Nowicka (red.), Wybrane problemy osób starszych. Impuls, Kraków 2006, s.121-141

Uzupełniająca:

1. Dyczewski L., Małżeństwo i rodzina upragnionymi wartościami w życiu młodego pokolenia (w) L. Dyczewski (red.), Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Wyd. KUL, Lublin 2007, s.11-34

2. Jodłowska M., Obraz rodziny w opiniach dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych. Roczniki Socjologii Rodziny, t.XI, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1999, s.183-196

3. Kromolicka B., Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce – praktyka codzienności (w) K. Piątek, K. Szymańska-Zybertowicz (red.) Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011, s.121-132

4. Kwak A., Więź osobowa w rodzinach rekonstruowanych. IPSiR UW, Warszawa 1990

5. Przemoc w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne. Ł. Wirkus, P. Kozłowski (red.), Impuls, Kraków 2017

6. Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Raport krajowy Polskiej Koalicji Social Watch i Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network, Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chmielewska
Prowadzący grup: Anna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student uczy się rozpoznawania sytuacji wieloproblemowości w rodzinie oraz sposobów pracy z taką rodziną i rozwiązywania występujących w niej trudności. Poznaje problemy występujące we współczesnej rodzinie w Polsce oraz ich przyczyny. Zaliczenie odbywa się na podstawie przygotowanej prezentacji, obecności i aktywności podczas zajęć.

Pełny opis:

Zdefiniowanie podstawowych pojęć oraz wprowadzenie w przedmiotową problematykę. Analiza wizerunku współczesnej rodziny i jej największych trudności. Problemy beneficjentów świadczeń pomocy społecznej i sposoby ich rozwiązywania. Sytuacja rodzinna osób skazanych i pozbawionych wolności. Kobieta jako sprawca przemocy w rodzinie. Bezdzietność i jej skutki.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Graniewska D., Rodzina a bezrobocie. Sytuacja w Polsce (w) Z. Tyszka (red.) Współczesne rodziny polskie –ich stan i kierunek przemian. Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2004, s.333-342

2. Kaźmierczak T., Praca socjalna. Między upośledzeniem społecznym a obywatelskością. Śląsk, Katowice 2006, s.41-94

3. Kossowska A., Zaburzenia socjalizacji dzieci w rodzinach wieloproblemowych (w) M. Ziemska, Problemy integracji i dezintegracji rodziny. WUW, Warszawa 1986, s.117-124

4. Kozdrowicz E., Funkcja prokreacyjna w rodzinie: zmiany i zagrożenia (w) E. Jundziłł, R. Pawłowska (red.), Pedagogika opiekuńcza: przeszłość – teraźniejszość - przyszłość. Harmonia, Gdańsk 2008, s.371-383

5. Mastalski J., Przeciwdziałanie marginalizacji rodzin dysfunkcyjnych (w) W. Walc, B. Szluz, I. Marczykowska (red.) Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s.199-207

6. Sarzała D., Rodzina osoby przebywającej w izolacji więziennej jako środowisko wsparcia społecznego:

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2016-18Sarzala.pdf

7. Małgorzata Szpunar, Charakterystyka rodzin z wieloma problemami, http://www.rodzinablizejsiebie.pl/IMG/pdf/5-_M-Szpunar_-_Charakterystyka_rodzin_z_wieloma_problemami.pdf

8. Trawkowska D., Dokąd zmierzamy? Socjologiczna analiza działań podejmowanych wobec rodzin wieloproblemowych przez pomoc społeczną, Teologia i Moralność, Tom 7, 2010.

9. Zych A., Rozpaczać, aby żyć – żałoba w życiu człowieka (w) A. Nowicka (red.), Wybrane problemy osób starszych. Impuls, Kraków 2006, s.121-141

Uzupełniająca:

1. Dyczewski L., Małżeństwo i rodzina upragnionymi wartościami w życiu młodego pokolenia (w) L. Dyczewski (red.), Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Wyd. KUL, Lublin 2007, s.11-34

2. Jodłowska M., Obraz rodziny w opiniach dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych. Roczniki Socjologii Rodziny, t.XI, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1999, s.183-196

3. Kromolicka B., Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce – praktyka codzienności (w) K. Piątek, K. Szymańska-Zybertowicz (red.) Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011, s.121-132

4. Kwak A., Więź osobowa w rodzinach rekonstruowanych. IPSiR UW, Warszawa 1990

5. Przemoc w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne. Ł. Wirkus, P. Kozłowski (red.), Impuls, Kraków 2017

6. Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Raport krajowy Polskiej Koalicji Social Watch i Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network, Warszawa 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.