Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-RFO1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r.PS, spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału, aktywne uczestniczenie w zajęciach

Forma zaliczenia: końcowe kolokwium pisemne.

Pełny opis:

Rodzina i jej znaczenie

Działania pracowników socjalnych podejmowane na rzecz zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

Praca socjalna z rodziną ryzyka

Nowe tendencje w dziedzinie opieki instytucjonalnej w Polsce na tle rozwiązań europejskich

Zagadnienie i uwarunkowania sieroctwa

Obraz dziecka przebywającego w opiece zastępczej - charakterystyka dziecka sierocego

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego – piecza zastępcza

Literatura:

Grudziewska E, Sędzicki M. (red.), Praktyka pracy socjalnej, Difin 2018.

Kaczmarek M., Pomoc i interwencja w rodzinie, czyli co każdy pracujący z dzieckiem i rodziną wiedzieć powinien , MCPS, Warszawa 2011

Maślanka M., Bidul. Świat Książki 2005.

Ruszkowska M., (red), Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, CRZL Warszawa 2013.

Ruszkowska M., Winiarski M., (red. naukowa), Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną. CRZL, Warszawa 2014

Sędzicki M. (red.) Rodzina i dziecko. Wybrane elementy wsparcia (red.), APS, Warszawa 2012.

Sędzicki M., (red,) Pomoc w praktyce. O różnych wymiarach wsparcia, APS, 2014.

Sierankiewicz E., Opieka wychowanie terapia w domach dziecka, Wyd. WSP Kraków 1999

Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

(Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. Nr 149. poz. 887 i Nr 288. poz. 1690

Metody i kryteria oceniania:

Opis metod kształcenia:

Metody interaktywne, prezentacja, dyskusja kierowana

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału, aktywne uczestniczenie w zajęciach

Forma zaliczenia: końcowe kolokwium pisemne.

Pełny opis:

1.

Rodzina i jej znaczenie

Funkcjonowanie współczesnej rodziny

Rodzina jako swoista przestrzeń w pracy socjalnej

Polityka społeczna (czy prorodzinna?) wobec rodziny i dziecka - stan aktualny

Zakres przedmiotowy instytucjonalnej pomocy społecznej

Wybrane formy wsparcia rodzin z dziećmi

2.

Działania pracowników socjalnych podejmowane na rzecz zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

Praca socjalna z rodziną ryzyka

Zwiększenie intensywności pracy socjalnej

3.

Nowe tendencje w dziedzinie opieki instytucjonalnej w Polsce na tle rozwiązań europejskich

Zmiany w zakresie organizacji form opieki nad dzieckiem osieroconym po roku 1989

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego

4.

Rodzina problemowa

Wybrane techniki pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Asystentura rodzinna – profesjonalne wsparcie rodzin problemowych

Kuratela rodzinna

5.

Zagadnienie i uwarunkowania sieroctwa

Obraz dziecka przebywającego w opiece zastępczej - charakterystyka dziecka sierocego

6.

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego – piecza zastępcza rodzinna

Sytuacja społeczna dziecka w opiece zastępczej

7.

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego – piecza zastępcza instytucjonalna

8.

Indywidualne plany pracy w warunkach pieczy zastępczej instytucjonalnej

Dokumentacja wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej

Wybrane metody, techniki i narzędzia

Praca z rodziną dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej

9.

Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej

Literatura:

Grudziewska E, Sędzicki M. (red.), Praktyka pracy socjalnej, Difin 2018.

Kaczmarek M., Pomoc i interwencja w rodzinie, czyli co każdy pracujący z dzieckiem i rodziną wiedzieć powinien , MCPS, Warszawa 2011

Maślanka M., Bidul. Świat Książki 2005.

Ruszkowska M., (red), Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, CRZL Warszawa 2013.

Ruszkowska M., Winiarski M., (red. naukowa), Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną. CRZL, Warszawa 2014

Sędzicki M. (red.) Rodzina i dziecko. Wybrane elementy wsparcia (red.), APS, Warszawa 2012.

Sędzicki M., (red,) Pomoc w praktyce. O różnych wymiarach wsparcia, APS, 2014.

Sierankiewicz E., Opieka wychowanie terapia w domach dziecka, Wyd. WSP Kraków 1999

Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

(Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. Nr 149. poz. 887 i Nr 288. poz. 1690

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Metody interaktywne, prezentacja, dyskusja kierowana

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe 30

Opracowywanie prac pisemnych, prezentacji, przygotowywanie się do zajęć 60

Sumaryczna liczba godzin: 90

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału, aktywne uczestniczenie w zajęciach

Forma zaliczenia: końcowe kolokwium pisemne.

Pełny opis:

1.

Rodzina i jej znaczenie

Funkcjonowanie współczesnej rodziny

Rodzina jako swoista przestrzeń w pracy socjalnej

Polityka społeczna (czy prorodzinna?) wobec rodziny i dziecka - stan aktualny

Zakres przedmiotowy instytucjonalnej pomocy społecznej

Wybrane formy wsparcia rodzin z dziećmi

2.

Działania pracowników socjalnych podejmowane na rzecz zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

Praca socjalna z rodziną ryzyka

Zwiększenie intensywności pracy socjalnej

3.

Nowe tendencje w dziedzinie opieki instytucjonalnej w Polsce na tle rozwiązań europejskich

Zmiany w zakresie organizacji form opieki nad dzieckiem osieroconym po roku 1989

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego

4.

Rodzina problemowa

Wybrane techniki pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Asystentura rodzinna – profesjonalne wsparcie rodzin problemowych

Kuratela rodzinna

5.

Zagadnienie i uwarunkowania sieroctwa

Obraz dziecka przebywającego w opiece zastępczej - charakterystyka dziecka sierocego

6.

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego – piecza zastępcza rodzinna

Sytuacja społeczna dziecka w opiece zastępczej

7.

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego – piecza zastępcza instytucjonalna

8.

Indywidualne plany pracy w warunkach pieczy zastępczej instytucjonalnej

Dokumentacja wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej

Wybrane metody, techniki i narzędzia

Praca z rodziną dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej

9.

Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej

Literatura:

Grudziewska E, Sędzicki M. (red.), Praktyka pracy socjalnej, Difin 2018.

Kaczmarek M., Pomoc i interwencja w rodzinie, czyli co każdy pracujący z dzieckiem i rodziną wiedzieć powinien , MCPS, Warszawa 2011

Maślanka M., Bidul. Świat Książki 2005.

Ruszkowska M., (red), Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, CRZL Warszawa 2013.

Ruszkowska M., Winiarski M., (red. naukowa), Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną. CRZL, Warszawa 2014

Sędzicki M. (red.) Rodzina i dziecko. Wybrane elementy wsparcia (red.), APS, Warszawa 2012.

Sędzicki M., (red,) Pomoc w praktyce. O różnych wymiarach wsparcia, APS, 2014.

Sierankiewicz E., Opieka wychowanie terapia w domach dziecka, Wyd. WSP Kraków 1999

Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

(Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. Nr 149. poz. 887 i Nr 288. poz. 1690

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Metody interaktywne, prezentacja, dyskusja kierowana

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe 15

Opracowywanie prac pisemnych, prezentacji, przygotowywanie się do zajęć 60

Sumaryczna liczba godzin: 75

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadania do wykonania: wg postępu realizacji programu – podawane przez prowadzącego poprzez pocztę elektroniczną oraz aplikację Microsoft Teams.

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji):

- ocena wykonania prac cząstkowych, ocena pracy pisemnej końcowej,

- sposób wykonywania zadań w grupach w trakcie zajęć online (zaangażowanie, przygotowanie merytoryczne),

- obecność i aktywność na poszczególnych zajęciach (liczba – suma aktywności w trakcie wszystkich zajęć), - suma nieobecności w trakcie zajęć,

- pisemne kolokwium końcowe sprawdzające wiedzę (pytania zamknięte i otwarte).

Egzaminy/zaliczenia końcowe – w formie naocznej bądź zdalnej – w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej związanej z pandemią COVID-19.

Pełny opis:

1.

Rodzina i jej znaczenie

Funkcjonowanie współczesnej rodziny

Rodzina jako swoista przestrzeń w pracy socjalnej

Polityka społeczna (czy prorodzinna?) wobec rodziny i dziecka - stan aktualny

Zakres przedmiotowy instytucjonalnej pomocy społecznej

Wybrane formy wsparcia rodzin z dziećmi

2.

Działania pracowników socjalnych podejmowane na rzecz zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

Praca socjalna z rodziną ryzyka

Zwiększenie intensywności pracy socjalnej

3.

Nowe tendencje w dziedzinie opieki instytucjonalnej w Polsce na tle rozwiązań europejskich

Zmiany w zakresie organizacji form opieki nad dzieckiem osieroconym po roku 1989

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego

4.

Rodzina problemowa

Wybrane techniki pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Asystentura rodzinna – profesjonalne wsparcie rodzin problemowych

Kuratela rodzinna

5.

Zagadnienie i uwarunkowania sieroctwa

Obraz dziecka przebywającego w opiece zastępczej - charakterystyka dziecka sierocego

6.

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego – piecza zastępcza rodzinna

Sytuacja społeczna dziecka w opiece zastępczej

7.

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego – piecza zastępcza instytucjonalna

8.

Indywidualne plany pracy w warunkach pieczy zastępczej instytucjonalnej

Dokumentacja wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej

Wybrane metody, techniki i narzędzia

Praca z rodziną dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej

9.

Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej

Literatura:

Grudziewska E, Sędzicki M. (red.), Praktyka pracy socjalnej, Difin 2018.

Kaczmarek M., Pomoc i interwencja w rodzinie, czyli co każdy pracujący z dzieckiem i rodziną wiedzieć powinien , MCPS, Warszawa 2011

Maślanka M., Bidul. Świat Książki 2005.

Ruszkowska M., (red), Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, CRZL Warszawa 2013.

Ruszkowska M., Winiarski M., (red. naukowa), Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną. CRZL, Warszawa 2014

Sędzicki M. (red.) Rodzina i dziecko. Wybrane elementy wsparcia (red.), APS, Warszawa 2012.

Sędzicki M., (red,) Pomoc w praktyce. O różnych wymiarach wsparcia, APS, 2014.

Sierankiewicz E., Opieka wychowanie terapia w domach dziecka, Wyd. WSP Kraków 1999

Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

(Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. Nr 149. poz. 887 i Nr 288. poz. 1690

Dodatkowe (uzupełniające) pozycje/materiały wg postępu realizacji programu – podawane będą przez prowadzącego poprzez pocztę elektroniczną oraz aplikację Microsoft Teams.

Uwagi:

OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone w sposób synchroniczny z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams oraz kontakt poprzez pocztę elektroniczną.

Zespół MT pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3326e63fabfb4ae79c711a429d076d61%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=eca5318d-2296-4500-9e98-d4bb3b884989&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

METODY KSZTAŁCENIA

Edukacja zdalna.

Prezentacja, dyskusja, pogadanka, pokaz.

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką.

Metody aktywizujące - metody symulacyjne, metoda projektu, nauczanie problemowe.

W trakcie realizacji przedmiotu wykorzystywane są/będą zdalne metody kształcenia/uczenia się, w tym:

- wykład w postaci prezentacji z autorskimi komentarzami

- dyskusja na forum,

- zdalna indywidualna (i zespołowa) praca studenta nad podanymi zagadnieniami,

- komentarz prowadzącego z podaniem oceny wynikowej pracy,

- w miarę potrzeby ze strony studentów – konsultacje indywidualne z wykorzystaniem e-mail, kontaktu telefonicznego, platformy Microsoft Teams

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe

- ćwiczenia/warsztaty: 30 godzin.

Przygotowanie do poszczególnych zajęć (lektury, kwerendy) - 35 godzin.

Przygotowanie zadań praktycznych, prezentacji, symulacji – 25 godzin.

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu końcowego - 20 godzin.

Łączna liczba godzin aktywności - 110 godzin

Liczba punktów ECTS – 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadania do wykonania: wg postępu realizacji programu – podawane przez prowadzącego poprzez pocztę elektroniczną oraz aplikację Microsoft Teams.

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji):

- ocena wykonania prac cząstkowych, ocena pracy pisemnej końcowej,

- sposób wykonywania zadań w grupach w trakcie zajęć online (zaangażowanie, przygotowanie merytoryczne),

- obecność i aktywność na poszczególnych zajęciach (liczba – suma aktywności w trakcie wszystkich zajęć), - suma nieobecności w trakcie zajęć,

- pisemne kolokwium końcowe sprawdzające wiedzę (pytania zamknięte i otwarte).

Egzaminy/zaliczenia końcowe – w formie naocznej bądź zdalnej – w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej związanej z pandemią COVID-19.

Pełny opis:

1.

Rodzina i jej znaczenie

Funkcjonowanie współczesnej rodziny

Rodzina jako swoista przestrzeń w pracy socjalnej

Polityka społeczna (czy prorodzinna?) wobec rodziny i dziecka - stan aktualny

Zakres przedmiotowy instytucjonalnej pomocy społecznej

Wybrane formy wsparcia rodzin z dziećmi

2.

Działania pracowników socjalnych podejmowane na rzecz zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

Praca socjalna z rodziną ryzyka

Zwiększenie intensywności pracy socjalnej

3.

Nowe tendencje w dziedzinie opieki instytucjonalnej w Polsce na tle rozwiązań europejskich

Zmiany w zakresie organizacji form opieki nad dzieckiem osieroconym po roku 1989

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego

4.

Rodzina problemowa

Wybrane techniki pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Asystentura rodzinna – profesjonalne wsparcie rodzin problemowych

Kuratela rodzinna

5.

Zagadnienie i uwarunkowania sieroctwa

Obraz dziecka przebywającego w opiece zastępczej - charakterystyka dziecka sierocego

6.

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego – piecza zastępcza rodzinna

Sytuacja społeczna dziecka w opiece zastępczej

7.

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego – piecza zastępcza instytucjonalna

8.

Indywidualne plany pracy w warunkach pieczy zastępczej instytucjonalnej

Dokumentacja wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej

Wybrane metody, techniki i narzędzia

Praca z rodziną dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej

9.

Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej

Literatura:

Grudziewska E, Sędzicki M. (red.), Praktyka pracy socjalnej, Difin 2018.

Kaczmarek M., Pomoc i interwencja w rodzinie, czyli co każdy pracujący z dzieckiem i rodziną wiedzieć powinien , MCPS, Warszawa 2011

Maślanka M., Bidul. Świat Książki 2005.

Ruszkowska M., (red), Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, CRZL Warszawa 2013.

Ruszkowska M., Winiarski M., (red. naukowa), Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną. CRZL, Warszawa 2014

Sędzicki M. (red.) Rodzina i dziecko. Wybrane elementy wsparcia (red.), APS, Warszawa 2012.

Sędzicki M., (red,) Pomoc w praktyce. O różnych wymiarach wsparcia, APS, 2014.

Sierankiewicz E., Opieka wychowanie terapia w domach dziecka, Wyd. WSP Kraków 1999

Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

(Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. Nr 149. poz. 887 i Nr 288. poz. 1690

Dodatkowe (uzupełniające) pozycje/materiały wg postępu realizacji programu – podawane będą przez prowadzącego poprzez pocztę elektroniczną oraz aplikację Microsoft Teams.

Uwagi:

OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone w sposób synchroniczny z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams oraz kontakt poprzez pocztę elektroniczną.

Zespół MT pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a548459c59a794bde996d24ae24fb051a%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2e1c317c-0834-44d1-849a-9bdd49f70733&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

METODY KSZTAŁCENIA

Edukacja zdalna.

Prezentacja, dyskusja, pogadanka, pokaz.

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką.

Metody aktywizujące - metody symulacyjne, metoda projektu, nauczanie problemowe.

W trakcie realizacji przedmiotu wykorzystywane są/będą zdalne metody kształcenia/uczenia się, w tym:

- wykład w postaci prezentacji z autorskimi komentarzami

- dyskusja na forum,

- zdalna indywidualna (i zespołowa) praca studenta nad podanymi zagadnieniami,

- komentarz prowadzącego z podaniem oceny wynikowej pracy,

- w miarę potrzeby ze strony studentów – konsultacje indywidualne z wykorzystaniem e-mail, kontaktu telefonicznego, platformy Microsoft Teams

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe

- ćwiczenia/warsztaty: 15 godzin.

Przygotowanie do poszczególnych zajęć (lektury, kwerendy) - 35 godzin.

Przygotowanie zadań praktycznych, prezentacji, symulacji – 25 godzin.

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu końcowego - 25 godzin.

Łączna liczba godzin aktywności - 100 godzin

Liczba punktów ECTS – 4.

W semestrze zimowym r. ak. 2021/22 potwierdzanie efektów kształcenia w trybie zdalnym w ramach zespołu MTeams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.