Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy nauki o rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-PNO1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy nauki o rodzinie
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chmielewska
Prowadzący grup: Anna Chmielewska, Anna Kwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chmielewska
Prowadzący grup: Anna Chmielewska, Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Beata Leska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie egzaminu

Ocena wypowiedzi pisemnej na podstawie pracy zaliczeniowej przygotowanej w formie prezentacji multimedialnej

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć oraz mini-konferencji

Ocena na podstawie obserwacji dyskusji w podgrupach oraz na forum całej grupy

Pełny opis:

WYKŁAD

Znaczenie rodziny dla jednostki i dla społeczeństwa. Rodzina jako odbiorca przemian społecznych – analiza uwarunkowań przemian, zmiany w realizacji funkcji - znaczenie dla pracy socjalnej. Specyfika faz rozwojowych rodziny; znaczenie rodziny w różnych okresach życia jednostki - trudności i problemy. Rodzina w ujęciu systemowym. Etapy prowadzące do zawarcia małżeństwa, zmiany w tym procesie, naruszalność/stałość podstawowych cech małżeństwa. Dojrzałość do małżeństwa, niedojrzałe decyzje. Kształtowanie relacji wewnątrzrodzinnych. Więzi rodzinne, zjawisko przywiązania. Rola wsparcia rodzinnego. Rodzicielstwo z perspektywy biegu życia oraz społecznego konstrukcjonizmu. Realizacja ról – małżeńskich, rodzinnych, rodzicielskich. Typy rodzin i ich specyfika - waga znajomości specyfiki rodziny w pracy socjalnej.

ĆWICZENIA

Podstawowe pojęcia związane z rodziną, Typy rodzin. Dwustronność wymiaru rodziny. Funkcje rodziny – opis, sposoby realizacji, przemiany o wpływach wewnętrznych i zewnętrznych, zaburzenia i potrzeba wsparcia. Małżeństwo – zmiany dochodzenia do związku, oczekiwania wobec związku oraz partnera, przemiany, okres przedmałżeński wpływy domu rodzinnego. Obowiązki w rodzinie – sposób rozumienia, zakres realizacji, podział obowiązków, konflikty. Rodzicielstwo – współczesny ojciec, współczesna matka, problemy z rodzicielstwem. Pokolenia w rodzinie – rola więzi. Powielanie wzorów rodzinnych, np. zjawisko dziedziczenia biedy.

Literatura:

Obowiązkowa

1. Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno- kulturowy. Wyd. U.J., Kraków 2002, s. 31-33; 36-43; 141-150

2. Dyczewski L., Więź między pokoleniami w rodzinie. Towarzystwo Naukowe, KUL, Lublin 2002, s.11-22

3. Harwas-Napierała B., Modele ról płciowych i ich psychologiczne konsekwencje dla małżeństwa i rodziny [w] H. Liberska, M. Matuszewska (red) Małżeństwo: męskość, kobiecość, miłość, konflikt. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001, s. 75-84

4. Kryczka L., Obyczajowość przedmałżeńska – tendencje zmian [w] L. Dyczewski (red), Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s.47-72

5. Kwak A., Rodzina i jej przemiany. ISNS. UW, Warszawa 1994, s.9-24

6. Kwak A., Społeczny i indywidualny wymiar rodzicielstwa [w] A. Kwak (red), Rodzicielstwo – między domem, prawem, służbami socjalnymi. Wyd. Akademii Pedagogiki Społecznej, Warszawa 2008, s. 21-27

7. Mandal E., Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 160-190

8. Plopa M., Psychologia rodziny. Wyd. Elbląskiej Uczelni H-E, Elbląg 2004, p. 2.1

9. Rostowska T., Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia. Wyd. Impuls, Kraków 2008, s. 47-52

10. Rostowska T., Rostowski J., Miłość jako wyznacznik jakości małżeńskiej [w] T. Rostowska, J. Rostowski (red), Rodzina-rozwój-praca. Wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Łódź 2002, s. 9-21

1. Ryś M., Psychologia małżeństwa w zarysie. CMPPP MEN, Warszawa 1999

12. Schaffer H.R., Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 138-157, 161

13. Szymanowska A., Dziecko w rodzinie niepełnej [w] E. Milewska, A. Szymanowska (red.), Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. CMPP-P MEN, Warszawa 2000, s. 78-99

14. Ziemska M., Zmiany w relacjach małżeńskich w cyklu życia rodziny [w] M. Ziemska (red), Rodzina współczesna. Wyd. UW, Warszawa 2001, s. 44-5

Uzupełniająca

1. Duch-Krzystoszek D., Kto rządzi w rodzinie . Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2007, s. 103-125,; 127-174

2. Gębuś D., Rodzina tak, ale jaka? Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006

3. Rostowska T., Dojrzałość osobowa jako uwarunkowanie życia małżeńskiego [w] I. Janicka , T. Rostowska (red), Psychologia w służbie rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2005, s. 45-55

Uwagi:

omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialne, dyskusja dydaktyczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.