Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja wewnątrzrodzinna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-KOW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja wewnątrzrodzinna
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, etapach rozwoju rodziny i jednostki w rodzinie, rodzajach więzi społecznych (rodzinnych, towarzyskich, kulturalnych, zawodowych, organizacyjnych i terytorialnych) i o rządzących nimi prawidłowościach.

Posiada wiedzę o sposobach wpływania na ludzi i wie jak oddziaływać na klientów pomocy społecznej, na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów.

Ma elementarną wiedzę, dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego z klientami pomocy społecznej, ich prawidłowości i zakłóceń.

Zna źródła i metody pozyskiwania zasobów (materialnych i niematerialnych), potrzebnych do rozwiązywania problemów społecznych.

Zna i rozumie definicje oraz zasady stosowania prawa autorskiego i zasady ochrony własności przemysłowej.

Umiejętności

Skutecznie komunikuje się werbalnie i niewerbalnie – w mowie i na piśmie w języku polskim

Proponuje działania służące interesom klienta z uwzględnieniem jego kontekstu rodzinnego i społecznego

Kompetencje

Zachowuje otwartość na rozwiązywanie konfliktów na drodze mediacji i negocjacji.

Posiada zdolność do radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i stresowych.

Przejawia empatyczną postawę względem innych ludzi, szczególnie klientów pomocy społecznej.

Jest gotowy do komunikowania się z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie, przekazuje i broni swoje poglądy, wypowiada się w ważnych sprawach społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wyrwich-Hejduk
Prowadzący grup: Ewa Wyrwich-Hejduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Podstawowe zagadnienia z zakresu teorii komunikacji. Komunikacja niewerbalna w rodzinie. Dynamika komunikacji interpersonalnej w małżeństwie i rodzinie. Modele, style i strategie komunikacji małżeńskiej i rodzinnej. Przeszkody i zakłócenia komunikacji w małżeństwie i rodzinie. Proces rozwiązywania konfliktów w małżeństwie i rodzinie. Proces rozwiązywania konfliktów w małżeństwie i rodzinie.

Literatura:

Harwas-Napierała B., Komunikacja interpersonalna w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008

Rostowska T., Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, Rozdział 4 i 5

Frydrychowicz S., Komunikacja interpersonalna w rodzinie a rozwój dorosłych (w:)B. Harwas-Napierała (red.), Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003, s.101-122

Mandal E., Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, Rozdziały: 2,4,6,7

Berne E., W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich, tłum. P. Izdebski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa 1994, s.55-140

Uzupełniająca:

Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, tłum.G. Skoczylas, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2006, s.249-327; s.442-454

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wyrwich-Hejduk
Prowadzący grup: Ewa Wyrwich-Hejduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Podstawowe zagadnienia z zakresu teorii komunikacji. Komunikacja niewerbalna w rodzinie. Dynamika komunikacji interpersonalnej w małżeństwie i rodzinie. Modele, style i strategie komunikacji małżeńskiej i rodzinnej. Przeszkody i zakłócenia komunikacji w małżeństwie i rodzinie. Proces rozwiązywania konfliktów w małżeństwie i rodzinie. Proces rozwiązywania konfliktów w małżeństwie i rodzinie.

Literatura:

Harwas-Napierała B., Komunikacja interpersonalna w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008

Rostowska T., Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, Rozdział 4 i 5

Frydrychowicz S., Komunikacja interpersonalna w rodzinie a rozwój dorosłych (w:)B. Harwas-Napierała (red.), Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003, s.101-122

Mandal E., Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, Rozdziały: 2,4,6,7

Berne E., W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich, tłum. P. Izdebski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa 1994, s.55-140

Uzupełniająca:

Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, tłum.G. Skoczylas, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2006, s.249-327; s.442-454

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wyrwich-Hejduk
Prowadzący grup: Ewa Wyrwich-Hejduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Stankowska, Ewa Wyrwich-Hejduk
Prowadzący grup: Ewa Wyrwich-Hejduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Stankowska
Prowadzący grup: Anna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chmielewska
Prowadzący grup: Anna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.