Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Asystent rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-ARO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Asystent rodziny
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Warsztaty mają na celu wprowadzenie studentów w problematykę asystentury rodziny i przybliżenie im tej problematyki. Studenci potrafią wymienić główne zadania asystenta rodziny w pracy z rodziną oraz wybrane problemy rodzin objętych asystenturą. Znają istotę podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy asystenta rodziny oraz zagadnienie współpracy asystenta rodziny z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny. Zaliczenie odbywa się na podstawie przygotowanej prezentacji, aktywności i obecności podczas zajęć.

Pełny opis:

Warsztaty, podczas których studenci poznają specyfikę pracy i działań asystenta rodziny oraz najważniejsze problemy osób i rodzin objętych asystenturą asystenta rodziny. Studenci uczą się formułowania diagnozy oraz planu pracy z rodziną. Poznają metodykę działania asystenta rodziny opartą na modelu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Poznają istotę Dialogu Motywującego jako metody możliwej do zastosowania w pracy z rodziną objętą asystenturą (...).

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Kornaszewska-Polak M., Aktualne wyzwania stojące przed asystentami rodzin (w) M. Kornaszewska-Polak (red.) Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania. Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2016, s.129 -156,

2. Krasiejko I., Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2011, s.13-163,

3. Krasiejko I., Metodytka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną. Śląsk 2012, s. 137-209,

3. Lizut J., Nyckowski A., Kompetencje asystenta rodziny (w) A. Durasiewicz, I. Podobas (red.) Asystentura i mediacje socjalne. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Warszawa 2015, s.57-67,

4. Wasilewska-Ostrowska K., Praca asystenta rodziny skoncentrowana na zasobach (w) A. Durasiewicz, I. Podobas (red.) Asystentura i mediacje socjalne. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Warszawa 2015, s. 95-104

5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2011.149.887)

Metody i kryteria oceniania:

Warsztaty – mieszane metody : dyskusja dydaktyczna, analiza tekstów i podejmowanych podczas zajęć zagadnień, praca w grupie, symulacja, przygotowanie prezentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chmielewska
Prowadzący grup: Anna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warsztaty mają na celu wprowadzenie studentów w problematykę asystentury rodziny i przybliżenie im tej problematyki. Podczas warsztatów studenci poznają podstawy działania asystenta rodziny w Polsce. Będą omawiali główne zadania asystenta rodziny w pracy z rodziną. Poruszone zostaną także wybrane problemy rodzin objętych asystenturą. Studenci będą też rozważali istotę podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy asystenta rodziny oraz zagadnienie współpracy asystenta rodziny z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny.

Pełny opis:

Warsztaty, podczas których studenci poznają specyfikę pracy i działań asystenta rodziny oraz najważniejsze problemy osób i rodzin objętych asystenturą asystenta rodziny. Studenci uczą się formułowania diagnozy oraz planu pracy z rodziną. Poznają metodykę działania asystenta rodziny opartą na modelu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Poznają istotę Dialogu Motywującego jako metody możliwej do zastosowania w pracy z rodziną objętą asystenturą (...).

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Kornaszewska-Polak M., Aktualne wyzwania stojące przed asystentami rodzin (w) M. Kornaszewska-Polak (red.) Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania. Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2016, s.129 -156,

2. Krasiejko I., Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2011, s.13-163,

3. Krasiejko I., Metodytka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną. Śląsk 2012, s. 137-209,

3. Lizut J., Nyckowski A., Kompetencje asystenta rodziny (w) A. Durasiewicz, I. Podobas (red.) Asystentura i mediacje socjalne. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Warszawa 2015, s.57-67,

4. Wasilewska-Ostrowska K., Praca asystenta rodziny skoncentrowana na zasobach (w) A. Durasiewicz, I. Podobas (red.) Asystentura i mediacje socjalne. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Warszawa 2015, s. 95-104

5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2011.149.887)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020"

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chmielewska
Prowadzący grup: Anna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student poznaje metodykę pracy asystenta rodziny, uczy się rozwiązywania konfliktów i wdrażania oddziaływań o charakterze profilaktyczno - naprawczym w rodzinie. Poznaje specyfikę funkcjonowania rodzin objętych asystenturą rodziny.

Zaliczenie odbywa się na podstawie przygotowanej prezentacji, aktywności i obecności podczas zajęć.

Pełny opis:

Warsztaty, podczas których studenci poznają specyfikę pracy i działań asystenta rodziny oraz najważniejsze problemy osób i rodzin objętych asystenturą asystenta rodziny. Studenci uczą się formułowania diagnozy oraz planu pracy z rodziną. Poznają metodykę działania asystenta rodziny opartą na modelu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Poznają istotę Dialogu Motywującego jako metody możliwej do zastosowania w pracy z rodziną objętą asystenturą (...).

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Kornaszewska-Polak M., Aktualne wyzwania stojące przed asystentami rodzin (w) M. Kornaszewska-Polak (red.) Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania. Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2016, s.129 -156,

2. Krasiejko I., Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2011, s.13-163,

3. Krasiejko I., Metodytka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną. Śląsk 2012, s. 137-209,

3. Lizut J., Nyckowski A., Kompetencje asystenta rodziny (w) A. Durasiewicz, I. Podobas (red.) Asystentura i mediacje socjalne. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Warszawa 2015, s.57-67,

4. Wasilewska-Ostrowska K., Praca asystenta rodziny skoncentrowana na zasobach (w) A. Durasiewicz, I. Podobas (red.) Asystentura i mediacje socjalne. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Warszawa 2015, s. 95-104

5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2011.149.887)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chmielewska
Prowadzący grup: Anna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student poznaje metodykę pracy asystenta rodziny, uczy się rozwiązywania konfliktów i wdrażania oddziaływań o charakterze profilaktyczno - naprawczym w rodzinie. Poznaje specyfikę funkcjonowania rodzin objętych asystenturą rodziny.

Zaliczenie odbywa się na podstawie przygotowanej prezentacji, aktywności i obecności podczas zajęć.

Pełny opis:

Warsztaty, podczas których studenci poznają specyfikę pracy i działań asystenta rodziny oraz najważniejsze problemy osób i rodzin objętych asystenturą asystenta rodziny. Studenci uczą się formułowania diagnozy oraz planu pracy z rodziną. Poznają metodykę działania asystenta rodziny opartą na modelu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Poznają istotę Dialogu Motywującego jako metody możliwej do zastosowania w pracy z rodziną objętą asystenturą (...).

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Kornaszewska-Polak M., Aktualne wyzwania stojące przed asystentami rodzin (w) M. Kornaszewska-Polak (red.) Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania. Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2016, s.129 -156,

2. Krasiejko I., Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2011, s.13-163,

3. Krasiejko I., Metodytka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną. Śląsk 2012, s. 137-209,

3. Lizut J., Nyckowski A., Kompetencje asystenta rodziny (w) A. Durasiewicz, I. Podobas (red.) Asystentura i mediacje socjalne. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Warszawa 2015, s.57-67,

4. Wasilewska-Ostrowska K., Praca asystenta rodziny skoncentrowana na zasobach (w) A. Durasiewicz, I. Podobas (red.) Asystentura i mediacje socjalne. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Warszawa 2015, s. 95-104

5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2011.149.887)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.