Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do specjalności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-WDS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do specjalności
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Sprawdzian ustny lub pisemny

j.w.

j.w.

j.w.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawową terminologię używaną w socjologii oraz jej zastosowanie

Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w socjologii

Ma ogólną wiedzę o zmieniających się ideach, koncepcjach i wyobrażeniach na temat kultury, instytucji życia kulturalnego i form uczestnictwa w kulturze

Umiejętności

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i kulturowe

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Sposób pomiaru

Sprawdzian ustny lub pisemny

j.w.

j.w.

j.w.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kwak
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Anna Kwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Obecność na wykładzie

Pełny opis:

Przedstawienie ogólnego zarysu zagadnień przewidzianych w programie specjalności, zwrócenie uwagi na wielowątkowość programu i jego połączenie z rzeczywistą potrzebą posiadania wiedzy o rodzinie oraz możliwościami podejmowania profesjonalnych działań na rzecz rodziny

Literatura:

W odpowiedzi na ewentualne pytania słuchaczy

Uwagi:

Wykład uzupełniany prezentacją multimedialną

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kwak
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Ewa Wyrwich-Hejduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 1 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski, Ewa Wyrwich-Hejduk
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Ewa Wyrwich-Hejduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Obecność na wykładzie

Pełny opis:

Przedstawienie ogólnego zarysu zagadnień przewidzianych w programie specjalności, zwrócenie uwagi na wielowątkowość programu i jego połączenie z rzeczywistą potrzebą posiadania wiedzy o rodzinie oraz możliwościami podejmowania profesjonalnych działań na rzecz rodziny

Uwagi:

Wykład uzupełniany prezentacją multimedialną

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 1 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski, Ewa Wyrwich-Hejduk
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Ewa Wyrwich-Hejduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Mikołajczyk
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Stankowska
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Magdalena Stankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski, Anna Kruk
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Brak wymagań wstępnych, obecność na wykładzie

Pełny opis:

Prezentacja specjalności

Uwagi:

Przedmiot służy na rzecz wyboru specjalności przez studentów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.