Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-BPR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Nośnik informacji genetycznej – DNA. Chromatyna, chromosomy, kariotyp. Replikacja DNA

2. Odczytywanie informacji genetycznej. Gen i genom. Transkrypcja, kod genetyczny, translacja.

3. Błędy w informacji genetycznej – mutacje genowe, chromosomowe strukturalne i chromosomowe liczbowe. Czynniki mutagenne.

4. Mechanizmy dziedziczenia. Wybrane choroby i zespoły dziedziczone autosomalnie dominująco, autosomalnie recesywnie, choroby uwarunkowane genami recesywnymi i dominującymi sprzężonymi z chromosomem X. Choroby mitochondrialne. Wybrane choroby o etiologii wieloczynnikowej. Znaczenie i istota predyspozycji genetycznej w ujawnianiu się tych chorób. Poradnictwo genetyczne.

5. Przekazywanie informacji genetycznej – podziały komórkowe. Gametogeneza – spermatogeneza i oogeneza.

6. Wady wrodzone. Czynniki teratogenne.

7. Czynniki osobniczego rozwoju człowieka.

8. Etapowość rozwoju człowieka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bradley J. R, Jonson D. R, Pober B.R. Genetyka medyczna. PZWL, Warszawa 2009

2. Bal J. (red.). Genetyka medyczna i molekularna. PWN, Warszawa 2017

3. Drewa G. i Frenec T (red.) Genetyka medyczna. Edra Urban & Partner, Wrocław 2015

4. Bartel H. Embriologia, PZWL, Warszawa 2012

5. Wolański N. i Kaczmarek M. Rozwój biologiczny człowieka. Od poczęcia do śmierci, PWN, Warszawa 2018

6. Woynarowska B. Kowalewska A, Izdebska Z, Komosińska K. Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. PWN, Warszawa 2010

7. Krawczyński M. Propedeutyka pediatrii. PZWL, Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Woynarowska B. Profilaktyka w pediatrii. PZWL, Warszawa 2016

2. Eliot L., Co tam się dzieje? Wyd. Media Rodzina, Poznań 2003.

3. Lichtenberg-Kokoszka . Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.

4. Turner J.S.,D.B. Helms, Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa 1999

5. Piotrowicz R. (red.): Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo APS, Warszawa, 2014

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć: egzamin, forma: test jednokrotnego wyboru, pytania zamknięte.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Mazurczak
Prowadzący grup: Tadeusz Mazurczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Nowak-Stańczyk
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Mazurczak
Prowadzący grup: Tadeusz Mazurczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Nowak-Stańczyk
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

1. Nośnik informacji genetycznej – DNA. Chromatyna, chromosomy, kariotyp. Replikacja DNA

2. Odczytywanie informacji genetycznej. Gen i genom. Transkrypcja, kod genetyczny, translacja.

3. Błędy w informacji genetycznej – mutacje genowe, chromosomowe strukturalne i chromosomowe liczbowe. Czynniki mutagenne.

4. Mechanizmy dziedziczenia. Wybrane choroby i zespoły dziedziczone autosomalnie dominująco, autosomalnie recesywnie, choroby uwarunkowane genami recesywnymi i dominującymi sprzężonymi z chromosomem X. Choroby mitochondrialne. Wybrane choroby o etiologii wieloczynnikowej. Poradnictwo genetyczne.

5. Przekazywanie informacji genetycznej – podziały komórkowe. Gametogeneza – spermatogeneza i oogeneza.

6. Wady wrodzone. Czynniki teratogenne.

7. Czynniki osobniczego rozwoju człowieka.

8. Etapowość rozwoju człowieka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Drewa G. i Frenec T (red.) Genetyka medyczna. Edra Urban & Partner, Wrocław 2015

2. Bradley J.R, Jonson D.R., Pober B.R. Genetyka medyczna. Notatki z wykładów. PZWL, Warszawa 2009

3. Wolański N. Rozwój biologiczny człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

4. Bartel H. Embriologia. PZWL, Warszawa 2012

5. Woynarowska B. Profialktyka w pediatrii. PZWL, Warszawa 2016

6. Krawczyński M. Propedeutyka pediatrii. PZWL, Warszawa 2017

Literatura dodatkowa:

1. Eliot L., Co tam się dzieje? Wyd. Media Rodzina, Poznań 2003.

2. Lichtenberg-Kokoszka . Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.

3. Turner J.S.,D.B. Helms, Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa 1999

4. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K. Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010

5. Tobias E. S., Connor M., Ferguson-Smith M. Genetyka medyczna. PZWL 2013

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Mazurczak
Prowadzący grup: Tadeusz Mazurczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.