Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10SD-1A-KON1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (1)
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (niestacjonarne 3 stopnia)
Obowiązkowe dla I r. (stacjonarne 3 stopnia)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulesza, Urszula Markowska-Manista
Prowadzący grup: Ewa Kulesza, Urszula Markowska-Manista
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób mierzenia efektów:

wypowiedzi ustne i pisemne w języku angielskim

Pełny opis:

Szczegółowy program zajęć opracowuje każdy prowadzący.

Literatura:

Dobór literatury (periodyki i publikacje zwarte) uzależniony jest od zainteresowań badawczych doktorantów.

Uwagi:

Metody kształcenia:

werbalne - dyskusja, wypowiedzi na zadany temat

praktyczne - analiza tekstu, pisanie streszczeń, recenzji, przygotowanie prezentacji w PP

oglądowe - film

Nakład pracy ogółem - 90 godzin

3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulesza, Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Ewa Kulesza, Joanna Smogorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób mierzenia efektów:

wypowiedzi ustne i pisemne w języku angielskim, w tym:

1) streszczenia artykułów, 2) autoprezentacja, 3) CV, 4) słowniczek terminologiczny, 5) zestaw fraz ułatwiających pisanie tekstów naukowych (prowadzący: Kulesza E.M.)

Pełny opis:

Szczegółowy program opracowuje każdy prowadzący.

Literatura:

Dobór literatury (periodyki i publikacje zwarte) uzależniony jest od zainteresowań badawczych doktorantów.

Uwagi:

Metody kształcenia:

werbalne - dyskusja, wypowiedzi na zadany temat

praktyczne - analiza tekstu, pisanie streszczeń,

oglądowo-werbalne: prezentacje multimedialne

oglądowe - film

Nakład pracy ogółem - 90 godzin, w tym:

30-godziny kontaktowe

60- analiza tekstów, przygotowanie prac pisemnych wskazanych przez prowadzacego

3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Joanna Smogorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Prowadzący: dr Joanna Smogorzewska

Forma zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie z oceną

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Lektura tekstów naukowych, wybranych do analizy w czasie zajęć

Analiza tekstów naukowych

Wypowiedzi na zajęciach

Dyskusja

Pełny opis:

1. Omówienie struktury anglojęzycznego tekstu naukowego na przykładzie artykułu, omówienie źródeł, z których można korzystać przy szukaniu tekstów naukowych (2h)

2. Analiza anglojęzycznych artykułów naukowych wybranych przez uczestników zajęć (13h)

Literatura:

Literatura:

Obowiązkowa:

Publication Manual of the American Psychological Association (Sixth Ed.). APA:

Washington, DC.

Artykuły indywidualnie wybrane przez Doktorantów do analizy na zajęciach.

Dodatkowa:

Teksty rozszerzające informacje z tekstów obowiązkowych.

Reber, A. S., Reber, E. S. (2001, 2009). Dictionary of Psychology (3rd, 4th Ed.). London: Pengiun Books.

Uwagi:

Metody kształcenia: Analiza tekstów, dyskusja

Nakład pracy Doktoranta:

Godziny kontaktowe – ćwiczenia: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 60h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulesza
Prowadzący grup: Ewa Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób mierzenia efektów:

wypowiedzi ustne i pisemne w języku angielskim, w tym:

1) streszczenia artykułów, 2) autoprezentacja i 3) CV

Pełny opis:

- analiza tekstu pod kątem struktury i zawartości, odwołań do źródeł

i sporządzania bibliografii w APA

- streszczenia tekstów naukowych

- angielskie CV - struktura i zawartość

- autoprezentacje multimedialne w jęz. angielskim

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Publication Manual of the American Psychological Association (Sixth Ed.). APA:

Washington, DC.

2) Czasopisma: Szkoła Specjalna; Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo

3) Dalszy dobór literatury (periodyki i publikacje zwarte) uzależniony jest od zainteresowań badawczych Doktorantów.

Uwagi:

Metody kształcenia:

werbalne - dyskusja, wypowiedzi na zadany temat

praktyczne - analiza tekstu, pisanie streszczeń,

oglądowo-werbalne: prezentacje multimedialne

Nakład pracy ogółem - 90 godzin, w tym:

15 - bezpośredni kontakt z wykładowcą

15 - przygotowanie autoprezentacji w jęz. angielskim

30 - analiza tekstu pod kątem struktury i zawartości, odwołań do źródeł i sporządzania bibliografii w APA

15 - przygotowanie angielskiego streszczenia wybranego artykułu

15 - przygotowanie CV po angielsku

3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulesza, Renata Siemieńska-Żochowska
Prowadzący grup: Anna Firkowska-Mankiewicz, Helena Grzegołowska-Klarkowska, Ewa Kulesza, Renata Siemieńska-Żochowska, Joanna Smogorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulesza, Anna Odrowąż-Coates, Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Ewa Kulesza, Anna Odrowąż-Coates, Renata Siemieńska-Żochowska, Joanna Smogorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Grupa dr Joanny Smogorzewskiej:

Forma zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie z oceną

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Lektura tekstów naukowych, wybranych do analizy w czasie zajęć

Analiza tekstów naukowych

Wypowiedzi na zajęciach

Dyskusja

Pełny opis:

Grupa dr Joanny Smogorzewskiej:

1. Omówienie struktury anglojęzycznego tekstu naukowego na przykładzie artykułu, omówienie źródeł, z których można korzystać przy szukaniu tekstów naukowych (2h)

2. Analiza anglojęzycznych artykułów naukowych wybranych przez prowadzącego i uczestników zajęć (28h)

Literatura:

Grupa dr Joanny Smogorzewskiej:

Literatura:

Obowiązkowa:

Publication Manual of the American Psychological Association (Sixth Ed.). APA:

Washington, DC.

Artykuły indywidualnie wybrane przez prowadzącego i Doktorantów do analizy na zajęciach.

Dodatkowa:

Gairns, R., Redman, S. (2017). Oxford Word Skills. Oxford University Press.

Teksty rozszerzające informacje z tekstów obowiązkowych.

McCarthy, M., O'Dell, F. (2016). Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press.

Reber, A. S., Reber, E. S. (2001, 2009). Dictionary of Psychology (3rd, 4th Ed.). London: Pengiun Books.

Uwagi:

Grupa dr Joanny Smogorzewskiej:

Metody kształcenia: Analiza tekstów, dyskusja

Nakład pracy Doktoranta:

Godziny kontaktowe – ćwiczenia: 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 60h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.