Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-PE-MR3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - 3
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE, (2-l) stacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. pedagogiki (PE), (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W04

- Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice).

PE2_W17

- Zna podstawowe przepisy i normy dotyczące własności intelektualnej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.

PE2_U02

- Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych.

PE2_U04

- Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych, ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych.

PE2_U05

- Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi.

PE2_U06

- Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, w skazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Ma pogłębioną świadomość poziom u swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

PE2_K02

- Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę.

PE2_K05

- Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.

PE2_K06

- Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józefa Bałachowicz, Justyna Bluszcz, Aleksandra Gajda, Janusz Gęsicki, Danuta Gielarowska-Sznajder, Aneta Jegier, Urszula Jeruszka, Szymon Kawalla, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Jarosław Michalski, Anna Mikler-Chwastek, Anna Odrowąż-Coates, Rafał Piwowarski, Tomasz Sadlej, Barbara Smolińska-Theiss, Franciszek Szlosek, Mirosław Szymański, Maciej Tanaś, Wiesław Theiss, Ligia Tuszyńska, Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józef Bednarek, Justyna Bluszcz, Andrzej Ciążela, Zdzisław Czajka, Sylwia Galanciak, Marlena Grzelak-Klus, Dorota Jankowska, Aneta Jegier, Jan Jelinek, Szymon Kawalla, Marta Krasuska-Betiuk, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Hanna Markiewicz, Jarosław Michalski, Anna Mikler-Chwastek, Robert Pawlak, Barbara Pietrzak, Barbara Pilipczuk, Rafał Piwowarski, Błażej Przybylski, Grzegorz Pyszczek, Jan Sikora, Barbara Smolińska-Theiss, Franciszek Szlosek, Wiesław Theiss, Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Marta Wiatr, Jolanta Wiśniewska, Alicja Zagrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Józef Bednarek, Zdzisław Czajka, Dorota Jankowska, Marta Krasuska-Betiuk, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Radosław Piotrowicz, Rafał Piwowarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Danuta Gielarowska-Sznajder, Joanna Głodkowska, Aneta Jegier, Jan Jelinek, Jan Łaszczyk, Anna Odrowąż-Coates, Adam Solak, Franciszek Szlosek, Mirosław Szymański, Maciej Tanaś, Wiesław Theiss, Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józefa Bałachowicz, Józef Bednarek, Justyna Bluszcz, Andrzej Ciążela, Zdzisław Czajka, Janusz Gęsicki, Danuta Gielarowska-Sznajder, Tomasz Głowik, Hubert Iwanicki, Jan Jelinek, Szymon Kawalla, Jarosław Korczak, Marta Kotarba, Marta Krasuska-Betiuk, Jacek Kulbaka, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Anna Mikler-Chwastek, Agnieszka Olechowska, Magdalena Ostolska, Tadeusz Panecki, Agnieszka Pawlak, Barbara Pietrzak, Barbara Pilipczuk, Rafał Piwowarski, Błażej Przybylski, Adam Solak, Franciszek Szlosek, Mirosław Szymański, Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Kotarba, Marta Krasuska-Betiuk, Agnieszka Pawlak, Franciszek Szlosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Jarosław Gara, Jarosław Michalski, Magdalena Ostolska, Adam Solak, Franciszek Szlosek, Mirosław Szymański, Maciej Tanaś, Wiesław Theiss, Ligia Tuszyńska, Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józef Bednarek, Natalia Bednarska, Justyna Bluszcz, Zdzisław Czajka, Monika Czajkowska, Ewa Grudziewska, Aneta Jegier, Jan Jelinek, Marta Krasuska-Betiuk, Sergo Kuruliszwili, Jarosława Lach, Jan Łaszczyk, Magdalena Ostolska, Agnieszka Pawlak, Anna Perkowska-Klejman, Barbara Pietrzak, Rafał Piwowarski, Błażej Przybylski, Beata Rola, Jan Sikora, Maria Staworzyńska-Grządziel, Ligia Tuszyńska, Danuta Uryga, Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Jelinek, Jarosława Lach, Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.