Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-PC-MR2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - 2
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-l) niestacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KK_W07

Zna i opisuje metody analizy ilościowych i jakościowych danych empirycznych; zna rodzaje i kryteria doboru ilościowych i jakościowych metod badawczych

PC2_KK_W07

Wymienia kryteria doboru próby badawczej

PC2_KK_W07

Zna metodologiczne założenia ilościowych i jakościowych metod badawczych

PC2_KK_U04

Dobiera odpowiednie do celu i problemów badań techniki i narzędzia badawcze

PC2_KK_K04

Kieruje się dobrem badanych podczas projektowania badania

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.