Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-WPI1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - kolokwium pisemne, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość inkluzji w nauczaniu i wychowaniu.

Pełny opis:

1. Pedagogika inkluzyjna a pedagogika integracyjna - podobieństwa i różnice

2. Pedagogika Reggio jako realizacja paradygmatu pedagogiki inkluzyjnej w nauczaniu przedszkolnym

3. Pedagogika inkluzyjna w praktyce szkolnej. System kształcenia nauczycieli

4. Pedagogika inkluzyjna a disability studies

5. Pedagogika inkluzyjna wobec kryzysu imigracyjnego w Europie i fali emigracji w Polsce

6. Aspekty ekonomiczne i społeczne wprowadzenia pedagogiki inkluzyjnej

7. Paradygmaty pedagogiki specjalnej a inkluzja społeczna

8. Koncepcje psychiatrii środowiskowej a inkluzja społeczna

9. Pedagogika Innego a nowoczesny model pedagogiki inkluzyjnej

Literatura:

- Ainscow, M., Booth, T., Dyson, A., Farell, P., Gallannaugh, F., Howes, A., Smith, R. (2006). Improving Schools, Developing Inclusion. London/New York: Routledge.

- Anderson, P.L. (2012). Case Studies for Inclusive Schools. Austin, TX: pro-ed.

- Bürli, A. (1997). Internationale Tendenzen in der Sonderpädagogik. Vergleichende Betrachtung mit Schwerpunkt auf den europäischen Raum. Hagen: Fernuniversität.

- Causton, J., Tracy-Bronson, Ch.P. (2015). The Educator's Handbook for Inclusive School Practices. Baltimore/London/Sydney: Paul H. Brookes Publishing Co.

- D'Alessio, S. (2011). Inclusive Education in Italy. A Critical Analysis of the Policy of Integrazione Scolastica. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers.

- Edwards, C., Gandini, L., Forman, G. (2011). The Hundred Languages of Children. The Reggio Emilia Experience in Transformation. Santa Barbara: ABC-CLIO.

- Lechta, V. (2010). Pedagogika inkluzyjna. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika t. 4. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, s. 321-335. Przeł. B. Śliwerski. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.

- Sipowicz, K., Pietras, T. (2017). Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej/włączającej. Wrocław: Continuo.

- Speck, O. (2013). Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza. Gdańsk: Harmonia Universalis.

- Szumski, G. Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

Metody podające wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych (15 godz.)

Ocenie poddana jest:

Wiedza na temat pedagogiki inkluzyjnej.

Nakład pracy własnej studenta:

- analiza zalecanej literatury przedmiotu (7 godz.)

- analiza treści wykładów (8 godz.)

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego (15 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - kolokwium pisemne, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość inkluzji w nauczaniu i wychowaniu.

Pełny opis:

1. Pedagogika inkluzyjna a pedagogika integracyjna - podobieństwa i różnice

2. Pedagogika Reggio jako realizacja paradygmatu pedagogiki inkluzyjnej w nauczaniu przedszkolnym

3. Pedagogika inkluzyjna w praktyce szkolnej. System kształcenia nauczycieli

4. Pedagogika inkluzyjna a disability studies

5. Pedagogika inkluzyjna wobec kryzysu imigracyjnego w Europie i fali emigracji w Polsce

6. Aspekty ekonomiczne i społeczne wprowadzenia pedagogiki inkluzyjnej

7. Paradygmaty pedagogiki specjalnej a inkluzja społeczna

8. Koncepcje psychiatrii środowiskowej a inkluzja społeczna

9. Pedagogika Innego a nowoczesny model pedagogiki inkluzyjnej

Literatura:

- Ainscow, M., Booth, T., Dyson, A., Farell, P., Gallannaugh, F., Howes, A., Smith, R. (2006). Improving Schools, Developing Inclusion. London/New York: Routledge.

- Anderson, P.L. (2012). Case Studies for Inclusive Schools. Austin, TX: pro-ed.

- Bürli, A. (1997). Internationale Tendenzen in der Sonderpädagogik. Vergleichende Betrachtung mit Schwerpunkt auf den europäischen Raum. Hagen: Fernuniversität.

- Causton, J., Tracy-Bronson, Ch.P. (2015). The Educator's Handbook for Inclusive School Practices. Baltimore/London/Sydney: Paul H. Brookes Publishing Co.

- D'Alessio, S. (2011). Inclusive Education in Italy. A Critical Analysis of the Policy of Integrazione Scolastica. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers.

- Edwards, C., Gandini, L., Forman, G. (2011). The Hundred Languages of Children. The Reggio Emilia Experience in Transformation. Santa Barbara: ABC-CLIO.

- Lechta, V. (2010). Pedagogika inkluzyjna. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika t. 4. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, s. 321-335. Przeł. B. Śliwerski. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.

- Sipowicz, K., Pietras, T. (2017). Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej/włączającej. Wrocław: Continuo.

- Speck, O. (2013). Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza. Gdańsk: Harmonia Universalis.

- Szumski, G. Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

Metody podające wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych (15 godz.)

Ocenie poddana jest:

Wiedza na temat pedagogiki inkluzyjnej.

Nakład pracy własnej studenta:

- analiza zalecanej literatury przedmiotu (7 godz.)

- analiza treści wykładów (8 godz.)

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego (15 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 115 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - kolokwium pisemne, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość inkluzji w nauczaniu i wychowaniu.

Pełny opis:

1. Pedagogika inkluzyjna a pedagogika integracyjna - podobieństwa i różnice

2. Pedagogika Reggio jako realizacja paradygmatu pedagogiki inkluzyjnej w nauczaniu przedszkolnym

3. Pedagogika inkluzyjna w praktyce szkolnej. System kształcenia nauczycieli

4. Pedagogika inkluzyjna a disability studies

5. Pedagogika inkluzyjna wobec kryzysu imigracyjnego w Europie i fali emigracji w Polsce

6. Aspekty ekonomiczne i społeczne wprowadzenia pedagogiki inkluzyjnej

7. Paradygmaty pedagogiki specjalnej a inkluzja społeczna

8. Koncepcje psychiatrii środowiskowej a inkluzja społeczna

9. Pedagogika Innego a nowoczesny model pedagogiki inkluzyjnej

Literatura:

- Ainscow, M., Booth, T., Dyson, A., Farell, P., Gallannaugh, F., Howes, A., Smith, R. (2006). Improving Schools, Developing Inclusion. London/New York: Routledge.

- Anderson, P.L. (2012). Case Studies for Inclusive Schools. Austin, TX: pro-ed.

- Bürli, A. (1997). Internationale Tendenzen in der Sonderpädagogik. Vergleichende Betrachtung mit Schwerpunkt auf den europäischen Raum. Hagen: Fernuniversität.

- Causton, J., Tracy-Bronson, Ch.P. (2015). The Educator's Handbook for Inclusive School Practices. Baltimore/London/Sydney: Paul H. Brookes Publishing Co.

- D'Alessio, S. (2011). Inclusive Education in Italy. A Critical Analysis of the Policy of Integrazione Scolastica. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers.

- Edwards, C., Gandini, L., Forman, G. (2011). The Hundred Languages of Children. The Reggio Emilia Experience in Transformation. Santa Barbara: ABC-CLIO.

- Lechta, V. (2010). Pedagogika inkluzyjna. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika t. 4. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, s. 321-335. Przeł. B. Śliwerski. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.

- Sipowicz, K., Pietras, T. (2017). Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej/włączającej. Wrocław: Continuo.

- Speck, O. (2013). Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza. Gdańsk: Harmonia Universalis.

- Szumski, G. Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

Metody podające wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych (15 godz.)

Ocenie poddana jest:

Wiedza na temat pedagogiki inkluzyjnej.

Nakład pracy własnej studenta:

- analiza zalecanej literatury przedmiotu (7 godz.)

- analiza treści wykładów (8 godz.)

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego (15 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.