Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapia słowem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-TSL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terapia słowem
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Ustawa o Języku Polskim- analiza i komentarz.

2. Kompetencja językowa i komunikacyjna.

3, SŁOWO i pedagogika w różnych jej specjalnościach.

4. Słowo w medycynie, słowo w pedagogice resocjalizacyjnej i wielu obszarach pedagogiki specjalnej,

rozmowy z pacjentami, ludźmi niepełnosprawnymi, słowo w medycynie, w modlitwie, w poezji

i miłości, żarcie i humorze, słowo w empatii, słowo w monologu wewnętrznym, improwizacja słowna

w dramie.

5. Modele praktyczne wykorzystania słowa w różnych formach terapii.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury

(wskazane systematyczne czytanie

notatek z wykładów, poleconych lektur): 5h

Przygotowanie się do egzaminu

(powtórzenie omówionego na wykładach

materiału): 5h

Przygotowanie eseju: 20h

Inne formy: -

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Chmielarczyk W. Słowo które leczy Warszawa 2001

2. Czułe słówka pod. red. Bańko M. Zygmunt A. Warszawa 2010

3. Szczeklik A. Nieśmiertelność Kraków 2012

4. Szczeklik A. Katharsis Kraków 2003

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w obszarze WIEDZY

Student po ukończeniu przedmiotu:

PE1_W02

Student zna Ustawę o Języku Polskim.

PE1_W02

Student rozwinął i uzupełnił swą wiedzę o języku jako instrumencie pedagogicznego oddziaływania. Student zna sztukę perswazji, środki perswazyjne, sztukę argumentacji, erystykę czyli sztukę prowadzenia sporów.

PE1_W08

Student zna terapeutyczną funkcję słowa .Student przejawia wrażliwość na słowo, zna jego rolę w psychologii, medycynie, pedagogice- różnych jej dyscyplinach. Student zna rolę słowa

- w walce z lękiem, moc słowa,

- w medycynie,

poznał terapeutyczną funkcję słowa, jego rolę w empatii.

PE1_W09

Student poznał sztukę rozmowy z Innym, rolę słowa w resocjalizacji. Zna słowo w modlitwie, słowa miłości i ich odcienie kulturowe, poznaje tajniki humoru i afektonimów, poezjoterapię. Poznał także dokonania w terapii słowem A. Szczeklika i W.Chmielarczyka.

Efekty kształcenia w obszarze UMIEJĘTNOŚCI

Student po ukończeniu przedmiotu:

PE1_U01

PE1_U04

PE1_U06

PE1_U08

PE1_U07

- rozwinął swoją kompetencję lingwistyczną i komunikacyjną, by coraz sprawniej opanować

różnorodne gatunki terapii słowem w różnorodnych sytuacjach, w których słowne kreacje leczą,

humanizują oblicze człowieka, nawracają, pozbywają go fobii i lęków, relaksują, łagodzą agresję.

Efekty kształcenia w obszarze KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Student po ukończeniu przedmiotu:

PE1_K03

PE1_K05

PE1_K07

- jest przygotowany do słownych interakcji na wysokim poziomie kultury językowej i społecznej.

- potrafi wybierać formy skutecznej terapii słowem i próbować ją uprawiać

Metody i kryteria oceniania:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

PE1_W02

Dialogi ze studentami

PE1_W02

Dialogi ze studentami

PE1_W08

Dialogi ze studentami

PE1_W09

Dialogi ze studentami

2. UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

Etiudy terapeutyczno-słowne

PE1_U04

Etiudy terapeutyczno-słowne

PE1_U06

Etiudy terapeutyczno-słowne

PE1_U08

Etiudy terapeutyczno-słowne

PE1_U07

Etiudy terapeutyczno-słowne

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K03

Udział w różnorodnych, aranżowanych sytuacjach publicznej przestrzeni.

PE1_K05

Udział w różnorodnych, aranżowanych sytuacjach publicznej przestrzeni.

PE1_K07

Udział w różnorodnych, aranżowanych sytuacjach publicznej przestrzeni.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.